Білокриницька
територіальна громада

Рівненська область, Рівненський район

Інформаційні картки

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Державна реєстрація народження дитини та її походження

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00030

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг

1

Місцезнаходження

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради: 35342, Рівненська область, Рівненський район,                   с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 94.

2

Інформація щодо режиму роботи

Режим роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради:

 • понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 год. до 16:00 год.;
 • вівторок з 09:00 год. до 20:00 год.;
 • четвер 09:00 год. до 17:00 год.;

Субота, неділя, святкові та неробочі дні – вихідні дні.

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради  Рівненського району Рівненської області працює без перерви на обід.

3

Телефон, адреса електронної пошти та веб-сайт

Тел. 0362(270-738)

Веб-сайт: bilokrynycka-gromada.gov.ua;

Електронна пошта: cnap_bilakrsr@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Цивільний кодекс України;

Сімейний кодекс України;

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;

Закон України «Про адміністративні послуги».

5

Акти Кабінету Міністрів України

Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2013 року № 9 «Про затвердження Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 року № 1025 «Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану»;

Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року № 1064;

Порядок надання комплексної послуги «єМалятко», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року   № 691;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940;

Інструкція з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затверджена наказом Міністерства юстиції України 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 691/15382;

Порядок розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану - учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 09 липня 2015 року № 1187/5;

Порядок роботи веб-порталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану», який затверджений наказом Мінюстиції України від 09 липня 2015 року № 1187/5

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги та перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Суб’єктом звернення подаються безпосередньо:

 1. Заява про державну реєстрацію народження.
 2. Паспорти громадян України, паспортні документи іноземців або осіб без громадянства, що посвідчують особи батьків.
 3. Паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця або особи без громадянства, що посвідчує особу заявника (суб’єкта звернення).
 4. Документ про шлюб батьків у разі реєстрації шлюбу компетентним органом іноземної держави.
 5. Один з документів, що підтверджує факт народження:
 • документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини;
 • медичний висновок про народження, сформований в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я;
 • медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу та висновок про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я – у разі народження дитини поза закладом охорони здоров’я;
 • документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини та медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу, довідка з місця проживання дитини – у разі державної реєстрації народження дитини, яка досягла одного року і більше;
 • документ, виданий компетентним суб’єктом іншої держави, що підтверджує факт народження, належним чином легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 • рішення суду про встановлення факту народження;
 • документи, складені іноземною мовою, разом з їх перекладами на українську мову, засвідчені в установленому порядку.

8

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

 1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто.
 2. В електронній формі документи подаються за допомогою ПЗ Єдиного державного веб-порталу електронних послуг батьками дитини (одним з них), яких ідентифіковано шляхом використання кваліфікованого електронного підпису, електронної системи ідентифікації «Bank ID» чи засобу ідентифікації особи.

9

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

6

Строк надання адміністративної послуги

Державна реєстрація народження дитини проводиться в день звернення заявника, а в разі подання заяви в електронній формі або через ЦНАП - у день її надходження до відділу державної реєстрації актів цивільного стану або не пізніше наступного робочого дня у разі отримання такої заяви поза робочим часом відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

7

Перелік підстав для відмови у державній реєстрації

 1. Державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України.
 2. Державна реєстрація повинна проводитися в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану.
 3. З проханням про державну реєстрацію звернулася недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень.

8

Результат надання адміністративної послуги

 1. Складання актового запису про народження в електронному вигляді в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях і видача:
 • свідоцтва про народження дитини;

витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (довідки) про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;

 • витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України із зазначенням факту мертвонародження або смерті на першому тижні життя.
 1. Письмова відмова в проведенні державної реєстрації народження

9

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Результат надання адміністративної послуги отримується:

 1. у ЦНАПі, що забезпечує видачу результатів адміністративних послуг, які надаються органом державної реєстрації актів цивільного стану, що провів державну реєстрацію народження;
 2. поштовим відправленням за рахунок отримувача на поштову адресу за зареєстрованим місцем проживання матері або батька (у разі надання комплексної послуги «єМалятко»).

*Після доопрацювання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та/або порталу електронних сервісів, які будуть забезпечувати можливість подання таких документів в електронній формі.

Розроблено на основі типової інформаційної картки, затвердженої наказом Міністерства юстиції України.

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Державна реєстрація шлюбу

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00031

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг

1

Місцезнаходження

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради: 35342, Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 94.

2

Інформація щодо режиму роботи

Режим роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради:

 • понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 год. до 16:00 год.;
 • вівторок з 09:00 год. до 20:00 год.;
 • четвер 09:00 год. до 17:00 год.;

Субота, неділя, святкові та неробочі дні – вихідні дні.

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області працює без перерви на обід.

3

Телефон, адреса електронної пошти та веб-сайт

Тел. 0362(270-738)

Веб-сайт: bilokrynycka-gromada.gov.ua;

Електронна пошта: cnap_bilakrsr@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Цивільний кодекс України;

Сімейний кодекс України;

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;

Закон України «Про адміністративні послуги».

5

Акти Кабінету Міністрів України

Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року                   № 7-93 «Про державне мито»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 вересня                       2022 року № 989 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 213»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня             2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року № 669-р «Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940;

Порядок розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану – учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет, затверджений наказом Міністерства 2 юстиції України 09 липня 2015 року № 1187/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 липня 2015 року за                                      № 813/27258; Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 07 липня 2012 року № 811, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за № 1623/21935.

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Заява жінки та чоловіка про державну реєстрацію шлюбу

4

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:

 1. заява про державну реєстрацію шлюбу, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Реєстру;
 2. паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства);
 3. документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України;
 4. документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу (якщо шлюб повторний), чи реквізити відповідного рішення суду;
 5. документ, що підтверджує сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита;
 6. документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, належним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 7. переклад документів на українську мову, вірність яких засвідчується в установленому порядку, якщо визначені цим пунктом документи складені іноземною мовою

5

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

 1. Заява про державну реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто.
 2. Якщо жінка та/або чоловік не можуть через поважну причину особисто подати заяву про державну реєстрацію шлюбу, таку заяву, нотаріально засвідчену, можуть подати до центру надання адміністративних послуг їх представники. Повноваження представника повинні бути нотаріально засвідчені.
 3. Заява про державну реєстрацію шлюбу в електронному вигляді з накладенням електронних підписів, що базуються на кваліфікованих сертифікатах електронного підпису, подається жінкою та чоловіком особисто через мережу Інтернет з використанням Вебпорталу або через Портал Дія.

6

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Суб’єкт звернення сплачує державне мито у розмірі 0,05 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (0,85 грн).

Від сплати державного мита звільняються:

 1. громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, – які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;
 2. громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 01.01.1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
 3. інваліди ВВв та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; інваліди I та II групи.

7

Строк надання адміністративної послуги

Державна реєстрація шлюбу проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану після спливу 1 місяця від дня подання особами заяви про державну реєстрацію шлюбу.

За наявності поважних причин, що підтверджуються документально, на підставі спільної заяви наречених керівник органу державної реєстрації актів цивільного стану дозволяє реєстрацію шлюбу до спливу цього строку

8

Перелік підстав для відмови у державній реєстрації

 1. Державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України.
 2. З проханням про державну реєстрацію звернулася недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень

9

Результат надання адміністративної послуги

 1. Складання актового запису про шлюб в електронному вигляді в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях і видача кожному з подружжя свідоцтва про шлюб;
 2. Письмова відмова у проведенні державної реєстрації шлюбу.

10

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Суб’єкт звернення отримує свідоцтво про шлюб або письмову відмову в проведенні державної реєстрації шлюбу. У разі неотримання у ЦНАПі, до якого подано відповідну заяву, письмової відмови в проведенні державної реєстрації шлюбу протягом одного місяця з дня її надходження вона повертається до відділу ДРАЦС і не пізніше наступного дня надсилається заявнику поштовим зв’язком.

 

* Після доопрацювання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та/або порталу електронних сервісів, які будуть забезпечувати можливість подання таких документів в електронній формі.

 Розроблено на основі типової інформаційної картки, затвердженої наказом Міністерства юстиції України.

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Державна реєстрація cмерті

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00033

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг

1

Місцезнаходження

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради: 35342, Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 94.

2

Інформація щодо режиму роботи

Режим роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради:

 • понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 год. до 16:00 год.;
 • вівторок з 09:00 год. до 20:00 год.;
 • четвер 09:00 год. до 17:00 год.;

Субота, неділя, святкові та неробочі дні – вихідні дні.

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області працює без перерви на обід.

3

Телефон, адреса електронної пошти та веб-сайт

Тел. 0362(270-738)

Веб-сайт: bilokrynycka-gromada.gov.ua;

Електронна пошта: cnap_bilakrsr@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Цивільний кодекс України;

Сімейний кодекс України;

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»

5

Акти Кабінету Міністрів України

Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року                   № 7-93 «Про державне мито»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня        2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних

послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;

Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 № 1064

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5), зареєстровані в Міністерстві юстиції України       18 жовтня 2000 року за № 719/4940

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Заява родичів померлого, представників органу опіки та піклування, працівників житлово-експлуатаційних організацій, адміністрації закладу охорони здоров’я, де настала смерть, та інших осіб

8

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:

 1. заява встановленої форми, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Реєстру;
 2. документ встановленої форми про смерть, виданий закладом охорони здоров’я або судово-медичною установою;
 3. паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства) пільгові посвідчення, військово-облікові документи померлого, паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства) суб’єкта звернення (у разі їх наявності)

9

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

У паперовій формі документи подаються заявником особисто до органу державної реєстрації актів цивільного стану або до центру надання адміністративних послуг

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

11

Строк надання адміністративної послуги

Державна реєстрація смерті проводиться у день подання суб’єктом звернення заяви про державну реєстрацію смерті та документів, необхідних для такої державної реєстрації

12

Перелік підстав для відмови у державній реєстрації

 1. Державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України.
 2. Державна реєстрація повинна проводитися в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану.
 3. З проханням про державну реєстрацію звернулася недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень.

13

Результат надання адміністративної послуги

 1. Складання актового запису про смерть в електронному вигляді в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях і видача свідоцтва про смерть, витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (або довідки) про смерть для отримання допомоги на поховання.
 2. Письмова відмова в проведенні державної реєстрації смерті

14

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Суб’єкт звернення отримує:

 1. свідоцтво про смерть;
 2. витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (або довідку) про смерть для отримання допомоги на поховання або письмову відмову в проведенні державної реєстрації смерті

 

* Після доопрацювання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та/або порталу електронних сервісів, які будуть забезпечувати можливість подання таких документів в електронній формі.

Розроблено на основі типової інформаційної картки, затвердженої наказом Міністерства юстиції України

 

 

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Реєстрація місця проживання

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00034

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

            Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та / або центр надання адміністративних послуг

1

Місце знаходження

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради:

35342, Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 94

35341, с. Городище, вул.  Рівненська, 81 Рівненський район, Рівненська область (віддалене робоче місце)

35325, с. Шубків, вул. Незалежності, буд.1А Рівненський район, Рівненська область (віддалене робоче місце)

2

Інформація щодо режиму роботи

Режим роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради:

 • понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 год. до 16:00год.;
 • вівторок з 09:00 год. до 20:00 год.;
 • четвер 09:00 год. до 17:00 год.;

Субота, неділя, святкові та неробочі дні – вихідні дні.

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області працює без перерви на обід

3

Телефон, адреса електронної пошти та веб-сайт

 • Електронна пошта: cnap_bilakrsr@ukr.net
 • віддалене робоче місце с.Городище:

Електронна пошта: innakordoba@ukr.net

 • віддалене робоче місце с.Шубків:

Електронна пошта:shubkivrada@ukr.net

Веб-сайт: bilokrynycka-gromada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

4

Закони України Акти Кабінету Міністрів України Акти центральних органів виконавчої влади

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» Закон України «Про адміністративні послуги» Закон України «Про надання публічних (електронних послуг) щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2022 №265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад».

Умови отримання адміністративної послуги

5

Підстава для отримання адміністративної послуги та перелік необхідних документів

Звернення особи, її законного представника або представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку, уповноваженої особи житла або уповноваженої особи спеціалізованої соціальної установи, закладу для бездомних осіб, іншого надавача соціальних послуг з проживанням до  центру надання адміністративних послуг Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області

6

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1) заява;

2) паспортний документ особи;

3) відомості або документ, що підтверджує сплату адміністративного збору;

4) документи, що підтверджують:

- право на проживання в житлі, зокрема свідоцтво про право власності, ордер, договір оренди (найму, піднайму), договір найму житла у гуртожитку (для студентів), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші підтверджуючі документи.

     У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника (співвласників) житла, наймача та членів його сім’ї, уповноваженої особи житла (зазначені документи та згода не вимагаються під час реєстрації місця проживання малолітніх та неповнолітніх дітей за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання батьків або законних представників (представників), або одного з них;

- право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням (довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи (для осіб, які перебувають на обліку у таких установах або закладах);

5) військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

       У разі подання заяви законним представником (представником) особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

1) документ, що посвідчує особу законного представника (представника);

2) документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законним представником малолітньої дитини.

У разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань для реєстрації місця проживання особи додатково подається письмова згода відповідного іпотекодержателя або довірчого власника.

      Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для реєстрації місця проживання, засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

     Особи, які досягли 14-річного віку, самостійно подають заяву про реєстрацію місця проживання. У разі подання заяви про реєстрацію місця проживання особою, яка не досягла 18-річного віку, реєстрація місця проживання (перебування) здійснюється за згодою батьків або інших законних представників такої особи. Згода не надається у разі, коли особа є здобувачем освіти та здійснює реєстрацію свого місця проживання (перебування) в гуртожитку, що належить до сфери управління закладу освіти. У разі коли місце проживання батьків або інших законних представників особи віком до 18 років задекларовано/зареєстровано за однією адресою, згода іншого з батьків або законних представників не надається. Подання заяви про реєстрацію місця проживання бездомних та інших осіб, які не мають постійного місця проживання, покладається на відповідну спеціалізовану соціальну установу, іншого надавача соціальних послуг з проживанням, в яких зазначеним особам надаються соціальні послуги відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”.

7

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга платна.

8

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про адміністративні послуги», Закон України «Про надання публічних (електронних послуг) щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2022 №265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад».

9

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

За реєстрацію місця проживання справляється адміністративний збір:    у разі звернення особи протягом встановленого законом строку у розмірі 40,26 грн.;

у разі звернення особи з порушенням встановленого законом строку у розмірі 67,10 грн.

У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання.

10

Строк надання адміністративної послуги

Реєстрація місця проживання здійснюється в день подання особою або її представником документів.

11

Перелік підстав для відмови у державній реєстрації

1) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження щодо житла, яке особа декларує або реєструє як місце проживання (перебування), що стосуються заборони декларування/реєстрації місця проживання (перебування) у такому житлі, або перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань (у разі відсутності письмової згоди відповідного іпотекодержателя або довірчого власника на декларування/реєстрацію місця проживання);

2) відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не відповідають відомостям, зазначеним у поданих особою документах або даних;

3) особа не подала або подала не в повному обсязі необхідні документи або відомості;

4) у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними, або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився; 5) звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів;

6) житлу, в якому особа декларує або реєструє своє місце проживання (перебування), не присвоєна адреса у встановленому порядку;

7) за адресою житла, в якому особа декларує або реєструє своє місце проживання (перебування), наявний об’єкт нерухомого майна, який не належить до житла;

8)відомості реєстру територіальної громади щодо   задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або інших законних представників дитини віком до 14 років не відповідають відомостям, зазначеним у декларації (заяві), поданій стосовно дитини;

9) дані реєстру територіальної громади щодо задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або інших законних представників дитини віком від 14 до 18 років не відповідають відомостям, зазначеним у заяві, поданій

12

Результат надання адміністративної послуги

Внесення відомостей про реєстрацію місця проживання до реєстру територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00037

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

            Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та / або центр надання адміністративних послуг

1

Місце знаходження

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради:

35342, Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 94

35341, с. Городище, вул.  Рівненська, 81 Рівненський район, Рівненська область (віддалене робоче місце)

35325, с. Шубків, вул. Незалежності, буд.1А Рівненський район, Рівненська область (віддалене робоче місце)

2

Інформація щодо режиму роботи

Режим роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради:

 • понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 год. до 16:00 год.;
 • вівторок з 09:00 год. до 20:00 год.;
 • четвер 09:00 год. до 17:00 год.;

Субота, неділя, святкові та неробочі дні – вихідні дні.

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області працює без перерви на обід

3

Телефон, адреса електронної пошти та веб-сайт

 • Електронна пошта: cnap_bilakrsr@ukr.net
 • віддалене робоче місце с. Городище:

Електронна пошта: innakordoba@ukr.net

 • віддалене робоче місце с. Шубків:

Електронна пошта: shubkivrada@ukr.net

Веб-сайт: bilokrynycka-gromada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про надання публічних (електронних послуг) щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2022 №265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад».

Умови отримання адміністративної послуги

6

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення особи, її законного представника або представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку:

7

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання

адміністративної послуги, а також вимоги до них

 1. заява;
 2. паспортний документ (у разі особистого звернення);
 3. свідоцтво про народження разі зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання дітей віком до 14 років);
 4. документ або відомості, що підтверджують сплату адміністративного збору;
 5. військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);
 6. рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, прийняте відповідним територіальним органом ДМС, або рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном, прийняте відповідною закордонною дипломатичною установою України, у разі зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи у зв’язку з оформленням їй документів для виїзду за кордон на постійне проживання/залишення на постійне проживання за кордоном.

Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

Подання заяви про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини віком до 14 років або особи, визнаної судом обмежено дієздатною або недієздатною, здійснюється одним із батьків або інших законних представників за згодою іншого з батьків або законних представників.

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини віком від 14 до 18 років здійснюється за згодою її батьків або інших законних представників чи одного з них, крім випадку зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання такої дитини у гуртожитку закладу освіти у період чи після закінчення навчання.

Іноземець чи особа без громадянства подають до органу реєстрації заяву про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) у зв’язку з припиненням підстав для перебування на території України. До заяви додається паспортний документ особи або довідка про звернення за захистом в Україні, у тому числі строк дії яких закінчився.

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку та піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування.

У разі усиновлення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, якщо при цьому змінюється прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) дитини, зняття з реєстрації місця проживання такої дитини здійснюється за заявою органу опіки та піклування за попереднім прізвищем, власним ім’ям, по батькові (за наявності).

Заява, передбачена пунктом 1 може бути подана в електронній формі засобами Порталу Дія. У такому випадку документи до заяви не додаються. Заява формується засобами Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту відповідно до відомостей, передбачених формою заяви. Заява про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) в електронній формі подається особою віком від 14 років особисто та засвідчується її електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Задеклароване/зареєстроване місце проживання дитини віком до 14 років може бути знято за заявою одного з батьків, поданою в електронній формі з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання дитини віком до

14 років підтверджується електронними підписами батьків, що базуються на кваліфікованих сертифікатах електронних підписів, у разі подання заяви в електронній формі або за письмовою згодою другого з батьків, що надається у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Оплата адміністративного збору здійснюється за допомогою засобів Порталу Дія під час формування заяви перед її поданням. При цьому документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, до заяви не додається.

 У визначених законодавством випадках, зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) здійснюється на підставі:

 1. рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою (у такому випадку адміністративний збір не сплачується);
 2. свідоцтва про смерть або відомостей про державну реєстрацію смерті з Державного реєстру актів цивільного стану. У таких випадках датою зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи є дата видачі свідоцтва про смерть або дата здійснення актового запису про смерть особи;
 3. повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС із зазначенням відповідних реквізитів паспортного документа померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;
 4. заяви власника житла про зняття особи із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування).

У разі звернення до органу реєстрації разом із заявою власника житла про зняття особи (осіб) із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) власник житла подає:

 1. документ, що посвідчує особу (у разі особистого звернення);
 2. документ, що підтверджує право власності на житло, в якому задекларовано/зареєстровано місце проживання (перебування) особи (осіб), що знімається.

У разі зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) за заявою власника житла більше однієї особи до органу реєстрації подаються заява та документ або відомості, що підтверджують сплату адміністративного збору, окремо щодо кожної особи.

Така заява може бути подана лише повнолітньою особою або законним представником малолітньої дитини.

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи за заявою співвласника житла здійснюється за згодою іншого співвласника житла, яка надається особисто або через представника та підтверджується підписом такого співвласника або його представника у заяві.

У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

1) документ, що посвідчує особу законного представника (представника); 2)документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника

(представника), крім випадків, коли заява подається законним представником  малолітньої дитини.

8

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Шляхом особистого звернення особи або її представника до відділу «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради рівненського району Рівненської області.

9

Платність (безоплатність) надання адміністративної

послуги

Адміністративна послуга платна.

10

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про адміністративні послуги», Закон України «Про надання публічних (електронних послуг) щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2022 №265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад».

11

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

За зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання стягується адміністративний збір у розмірі 40,26 грн.

12

Строк надання адміністративної

послуги

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання здійснюється в

день подання особою або її представником документів.

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 1. відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не відповідають відомостям, зазначеним у поданих особою документах або даних (у разі звернення власника/співвласників житла);
 2. особа не подала або подала не в повному обсязі необхідні документи або відомості;

у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними (крім випадку, коли іноземець чи особа без громадянства подають до органу реєстрації заяву про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) у зв’язку з припиненням підстав для перебування на території України), або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився;

 1. звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів.

відомості реєстру територіальної громади не відповідають відомостям у поданих особою документах або відомостях

14

Результат надання

адміністративної послуги

Внесення відомостей про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання до реєстру територіальної громади.

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Реєстрація місця проживання дитини до 14 років

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 01217

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та / або центр надання адміністративних послуг

1

Місце знаходження

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради:

35342, Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 94

35341, с. Городище, вул.  Рівненська, 81 Рівненський район, Рівненська область (віддалене робоче місце)

35325, с. Шубків, вул. Незалежності, буд.1А Рівненський район, Рівненська область (віддалене робоче місце)

2

Інформація щодо режиму роботи

Режим роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради:

 • понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 год. до 16:00год.;
 • вівторок з 09:00 год. до 20:00 год.;
 • четвер 09:00 год. до 17:00 год.;

Субота, неділя, святкові та неробочі дні – вихідні дні.

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області працює без перерви на обід

3

Телефон, адреса електронної пошти та веб-сайт

 • Електронна пошта: cnap_bilakrsr@ukr.net
 • віддалене робоче місце с. Городище:

Електронна пошта: innakordoba@ukr.net

 • віддалене робоче місце с. Шубків:

Електронна пошта: shubkivrada@ukr.net

Веб-сайт: bilokrynycka-gromada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про надання публічних (електронних послуг) щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2022 №265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад».

Умови отримання адміністративної послуги

6

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення законного представника дитини

7

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання

адміністративної послуги, а також вимоги до них

 1. заява;
 2. свідоцтво про народження, крім іноземців та осіб без громадянства, або документ про реєстрацію народження, виданий компетентним органом іноземної держави і легалізований у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;
 3. довідку про реєстрацію особи громадянином України (у разі здійснення вперше реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років, у свідоцтві про народження якої зазначено, що батьки або один із батьків є іноземцем чи особою без громадянства);
 4. відомості або документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.

Подання заяви про реєстрацію місця проживання особи віком до 14 років здійснюється одним з її батьків або інших законних представників за згодою іншого з батьків або законних представників (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування). У разі коли місце проживання батьків або інших законних представників особи віком до 18 років задекларовано/зареєстровано за однією адресою, згода іншого з батьків або законних представників не надається.

Згода батьків або інших законних представників може бути надана у присутності особи, яка приймає заяву про реєстрацію місця проживання, або засвідчена нотаріально в установленому законодавством порядку.

У разі подання заяви законним представником (представником) особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

 1. документ, що посвідчує особу законного представника;
 2. документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законним представником малолітньої дитини.

У разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань для реєстрації місця проживання особи додатково подається письмова згода відповідного іпотекодержателя або довірчого власника.

Подання заяви про реєстрацію місця проживання або зміну місця проживання дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, покладається на органи опіки та піклування за місцем проживання такої дитини.

Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для реєстрації місця проживання, засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську

мову, засвідченим нотаріально.

8

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної

послуги

Шляхом особистого звернення законного представника дитини до відділу «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області

9

Платність (безоплатність) надання адміністративної

послуги

Адміністративна послуга платна.

10

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про адміністративні послуги», Закон України «Про надання публічних (електронних послуг) щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2022 №265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів

територіальних громад».

11

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну

послугу

За реєстрацію місця проживання стягується адміністративний збір: у разі звернення протягом встановленого законом строку

у розмірі 40,26 грн.;

у разі звернення з порушенням встановленого законом строку у розмірі 67,10 грн.

У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання.

12

Строк надання адміністративної

послуги

Реєстрація місця проживання дитини до 14 років здійснюється в день подання

її законним представником документів.

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 1. у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження щодо житла, яке особа декларує або реєструє як місце проживання (перебування), що стосуються заборони декларування/реєстрації місця проживання (перебування) у такому житлі, або перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань (у разі відсутності письмової згоди відповідного іпотекодержателя або довірчого власника на декларування/реєстрацію місця проживання);
 2. відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не відповідають відомостям, зазначеним у поданих особою документах або даних;
 3. особа не подала або подала не в повному обсязі необхідні документи або відомості;
 4. у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився;
 5. звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів;
 6. житлу, в якому особа декларує або реєструє своє місце проживання (перебування), не присвоєна адреса у встановленому порядку;
 7. за адресою житла, в якому особа декларує або реєструє місце проживання (перебування), наявний об’єкт нерухомого майна, який не належить до житла;
 8. відомості        реєстру          територіальної громади         щодо задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або інших законних представників дитини віком до 14 років не відповідають відомостям, зазначеним у декларації (заяві), поданій стосовно дитини.

14

Результат надання

адміністративної послуги

Внесення відомостей про реєстрацію місця проживання дитини до 14 років  до реєстру територіальної громади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача витягу з Реєстру територіальної громади

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00038

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та / або центр надання адміністративних послуг

1

Місце знаходження

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради:

35342, Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 94

35341, с. Городище, вул.  Рівненська, 81 Рівненський район, Рівненська область (віддалене робоче місце)

35325, с. Шубків, вул. Незалежності, буд.1А Рівненський район, Рівненська область (віддалене робоче місце)

2

Інформація щодо режиму роботи

Режим роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради:

 • понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 год. до 16:00год.;
 • вівторок з 09:00 год. до 20:00 год.;
 • четвер 09:00 год. до 17:00 год.;

Субота, неділя, святкові та неробочі дні – вихідні дні.

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області працює без перерви на обід

3

Телефон, адреса електронної пошти та веб-сайт

 • Електронна пошта: cnap_bilakrsr@ukr.net
 • віддалене робоче місце с.Городище:

Електронна пошта: innakordoba@ukr.net

 • віддалене робоче місце с.Шубків:

Електронна пошта:shubkivrada@ukr.net

Веб-сайт: bilokrynycka-gromada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про надання публічних (електронних послуг) щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2022 №265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад».

Умови отримання адміністративної послуги

6

Підстава для одержання адміністративної послуги

За зверненням особи, яка декларує/реєструє місце проживання (перебування), власника (співвласників) житла, законного представника (представника) особи або власника (співвласника) житла, уповноваженої особи житла, іпотекодержателя або довірчого власника

7

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання

адміністративної послуги, а також вимоги до них

 1. заява;
 2. паспортний документ особи або довідка про звернення за захистом в Україні;
 3. документ, що підтверджує право власності на житло (у разі звернення за витягом власника житла);

У разі звернення представника особи додатково подаються:

 1. документ, що посвідчує особу представника.
 2. довіреність або документ, що підтверджує повноваження особи, як законного представника.
 3. Витяги з реєстру територіальної громади, отримані в електронній або паперовій формі, мають однакову юридичну силу.

8

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Витяг можна отримати через портал Дія або особисто звернувшись до Центру надання адміністративних послуг.

 

9

Платність (безоплатність) надання адміністративної

послуги

 

Адміністративна послуга є безоплатною.

10

Строк надання адміністративної

послуги

Видача витягу з реєстру територіальної громади здійснюється в день  подання   особою або її представником заяви.

11

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутність згоди особи про надання інформації стосовно неї.

12

Результат надання

адміністративної послуги

Видача витягу з реєстру територіальної громади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача витягу з Реєстру територіальної громади

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00038

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та / або центр надання адміністративних послуг

1

Місце знаходження

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради:

35342, Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 94

35341, с. Городище, вул.  Рівненська, 81 Рівненський район, Рівненська область (віддалене робоче місце)

35325, с. Шубків, вул. Незалежності, буд.1А Рівненський район, Рівненська область (віддалене робоче місце)

2

Інформація щодо режиму роботи

Режим роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради:

 • понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 год. до 16:00год.;
 • вівторок з 09:00 год. до 20:00 год.;
 • четвер 09:00 год. до 17:00 год.;

Субота, неділя, святкові та неробочі дні – вихідні дні.

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області працює без перерви на обід

3

Телефон, адреса електронної пошти та веб-сайт

 • Електронна пошта: cnap_bilakrsr@ukr.net
 • віддалене робоче місце с.Городище:

Електронна пошта: innakordoba@ukr.net

 • віддалене робоче місце с.Шубків:

Електронна пошта:shubkivrada@ukr.net

Веб-сайт: bilokrynycka-gromada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про надання публічних (електронних послуг) щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2022 №265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

Умови отримання адміністративної послуги

6

Підстава для одержання адміністративної послуги

За зверненням особи, яка декларує/реєструє місце проживання (перебування), власника (співвласників) житла, законного представника (представника) особи або власника (співвласника) житла, уповноваженої особи житла, іпотекодержателя або довірчого власника

 

7

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання

адміністративної послуги, а також вимоги до них

 1. заява;
 2. паспортний документ особи або довідка про звернення за захистом в Україні;
 3. документ, що підтверджує право власності на житло (у разі звернення за витягом власника житла);

У разі звернення представника особи додатково подаються:

 1. документ, що посвідчує особу представника.
 2. довіреність або документ, що підтверджує повноваження особи, як законного представника.
 3. Витяги з реєстру територіальної громади, отримані в електронній або паперовій формі, мають однакову юридичну силу.

8

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Витяг можна отримати через портал Дія або особисто звернувшись до Центру надання адміністративних послуг

9

Платність (безоплатність) надання адміністративної

послуги

 

Адміністративна послуга є безоплатною

10

Строк надання адміністративної

послуги

Видача витягу з реєстру територіальної громади здійснюється в день  подання   особою або її представником заяви.

11

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутність згоди особи про надання інформації стосовно неї

12

Результат надання

адміністративної послуги

Видача витягу з реєстру територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну
нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ,
провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно
територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00029

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та / або центр надання адміністративних послуг

1

Місце знаходження

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради:

35342, Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 94

35341, с. Городище, вул.  Рівненська, 81 Рівненський район, Рівненська область (віддалене робоче місце)

35325, с. Шубків, вул. Незалежності, буд.1А Рівненський район, Рівненська область (віддалене робоче місце)

2

Інформація щодо режиму роботи

Режим роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради:

 • понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 год. до 16:00 год.;
 • вівторок з 09:00 год. до 20:00 год.;
 • четвер 09:00 год. до 17:00 год.;

Субота, неділя, святкові та неробочі дні – вихідні дні.

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області працює без перерви на обід

3

Телефон, адреса електронної пошти та веб-сайт

 • Електронна пошта: cnap_bilakrsr@ukr.net
 • віддалене робоче місце с. Городище:

Електронна пошта: innakordoba@ukr.net

 • віддалене робоче місце с. Шубків:

Електронна пошта: shubkivrada@ukr.net

Веб-сайт: bilokrynycka-gromada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;

 Закон України «Про адміністративні послуги».

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова від 07.02.2022 року №265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

Умови отримання адміністративної послуги

6

Підстава для одержання адміністративної послуги

Особисте звернення особи або її представника до Центру надання адміністративних послуг або віддаленого робочого місця

7

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання

адміністративної послуги, а також вимоги до них

1) документ, що посвідчує особу заявника;

2) документ, до якого вносяться відомості про місце проживання.

У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

1)документ, що посвідчує особу представника.

2)довіреність або документ, що підтверджує повноваження особи, як законного представника.

8

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Шляхом особистого звернення особи або її представника до Центр надання адміністративних послуг Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області

9

Платність (безоплатність) надання адміністративної

послуги

 

Адміністративна послуга є безоплатною.

 

 

10

Строк надання адміністративної

послуги

Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої здійснюється в день подання особою або її представником документів.

11

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Особа не подала необхідних документів;

Подані документи є недійсними;

Звернулась особа, яка не досягла 14-річного віку

12

Результат надання

адміністративної послуги

Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 10

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача довідки про реєстрацію/останнє місце  реєстрації особи на дату смерті

та усіх зареєстрованих із нею осіб

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 01245

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

            Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та / або центр надання адміністративних послуг

1

Місце знаходження

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради:

35342, Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 94

35341, с. Городище, вул.  Рівненська, 81 Рівненський район, Рівненська область (віддалене робоче місце)

35325, с. Шубків, вул. Незалежності, буд.1А Рівненський район, Рівненська область (віддалене робоче місце)

2

Інформація щодо режиму роботи

Режим роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради:

 • понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 год. до 16:00 год.;
 • вівторок з 09:00 год. до 20:00 год.;
 • четвер 09:00 год. до 17:00 год.;

Субота, неділя, святкові та неробочі дні – вихідні дні.

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради працює без перерви на обід

3

Телефон, адреса електронної пошти та веб-сайт

- Електронна пошта: cnap_bilakrsr@ukr.net

- віддалене робоче місце с. Городище:

Електронна пошта: innakordoba@ukr.net

- віддалене робоче місце с. Шубків:

Електронна пошта: shubkivrada@ukr.net

Веб-сайт: bilokrynycka-gromada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання»;

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Закон України «Про звернення громадян».

Закон України «Про нотаріат»

5

Акти Кабінету Міністрів України

Порядок декларування та реєстрації місця проживання (перебування), затверджений постановою КМУ від 07.02.2022 р. №265;

Порядок створення, ведення та адміністрування реєстрів територіальних громад, затверджений постановою КМУ від    2022 р.№;

Порядок електронної інформаційної взаємодії між інформаційно-комунікаційними системами та передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру.

Умови отримання адміністративної послуги

6

Перелік документів, спосіб подання, умови отримання послуги

 1. В паперовій формі (заява);
 2. В електронній формі (засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг);
 3. Паспортний документ або довідка про звернення за захистом в Україні;
 4. Нотаріальний запит (при відкритті спадкової справи)
 5. Будинкова книга (для осіб, які зареєстровані у приватних будинках);
 6. Свідоцтво про шлюб (розірвання шлюбу), свідоцтво про смерть (за необхідністю).
 7. У разі подання заяви представником особи, додатково подаються паспортний документ представника, документ, що підтверджує повноваження особи, як представника (довіреність).

7

Платність (безоплатність) надання адміністративної

послуги

Адміністративна послуга є безоплатною

8

Строк надання адміністративної

послуги

В день звернення особи або її представника чи в день отримання документів від управління адміністративних послуг

9

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Надання інформації у паперовій формі.

10

Результат надання

адміністративної послуги

Особисто

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 11

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача довідки про відсутність зареєстрованих в житлі осіб

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 01828

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та / або центр надання адміністративних послуг

1

Місце знаходження

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради:

35342, Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 94

35341, с. Городище, вул.  Рівненська, 81 Рівненський район, Рівненська область (віддалене робоче місце)

35325, с. Шубків, вул. Незалежності, буд.1А Рівненський район, Рівненська область (віддалене робоче місце)

2

Інформація щодо режиму роботи

Режим роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради:

 • понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 год. до 16:00год.;
 • вівторок з 09:00 год. до 20:00 год.;
 • четвер 09:00 год. до 17:00 год.;

Субота, неділя, святкові та неробочі дні – вихідні дні.

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області працює без перерви на обід

3

Телефон, адреса електронної пошти та веб-сайт

 • Електронна пошта: cnap_bilakrsr@ukr.net
 • віддалене робоче місце с. Городище:

Електронна пошта: innakordoba@ukr.net

 • віддалене робоче місце с. Шубків:

Електронна пошта: shubkivrada@ukr.net

Веб-сайт: bilokrynycka-gromada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»; Закон України «Про адміністративні послуги».

5

Акти Кабінету Міністрів України

Акти Кабінету Міністрів України, Постанова від 07.02.2022 року № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

Умови отримання адміністративної послуги

6

Підстава для одержання адміністративної послуги

Особисте звернення особи або її представника до центру надання адміністративних послуг

7

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання

адміністративної послуги, а також вимоги до них

 1. Заява (формується та роздруковується працівником Центру);
 2. Документ, який підтверджує право власності на житло;
 3. Документ, що посвідчує особу Заявника. У разі подання заяви представником особи додатково подаються: документ, що посвідчує особу представника, документ, що підтверджує повноваження особи, як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами).

8

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Шляхом особистого звернення власника/співвласника житла або його представника до центру надання адміністративних послуг Білокриницької сільської ради

9

Платність (безоплатність) надання адміністративної

послуги

 

Адміністративна послуга є безоплатною

 

10

Строк надання адміністративної

послуги

Видача довідки здійснюється в день подання особою або її представником документів.

11

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Особа не подала необхідних документів; Подані документи є недійсними; Звернулась особа, яка не досягла 14-річного віку

12

Результат надання

адміністративної послуги

Видача довідки про відсутність відомостей про зареєстрованих в житлі осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 12

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання довідки, що підтверджує факт перебування на утриманні померлого годувальника непрацездатних членів сім’ї

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 02194

 

«Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та / або центр надання адміністративних послуг

1

Місце знаходження

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради:

35342, Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 94

35341, с. Городище, вул.  Рівненська, 81 Рівненський район, Рівненська область (віддалене робоче місце)

35325, с. Шубків, вул. Незалежності, буд.1А Рівненський район, Рівненська область (віддалене робоче місце)

2

Інформація щодо режиму роботи

Режим роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради:

 • понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 год. до 16:00год.;
 • вівторок з 09:00 год. до 20:00 год.;
 • четвер 09:00 год. до 17:00 год.;

Субота, неділя, святкові та неробочі дні – вихідні дні.

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради працює без перерви на обід

3

Телефон, адреса електронної пошти та веб-сайт

- Електронна пошта: cnap_bilakrsr@ukr.net

- віддалене робоче місце с. Городище :

Електронна пошта: innakordoba@ukr.net

- віддалене робоче місце с. Шубків :

Електронна пошта: shubkivrada@ukr.net

Веб-сайт: bilokrynycka-gromada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про пенсійне забезпечення, ст.38,41»

Умови отримання адміністративної послуги

6

Підстава для одержання адміністративної послуги

Особисте звернення особи або її представника до центру надання адміністративних послуг.

7

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання

адміністративної послуги, а також вимоги до них

 1. Заява (в довільній формі)
 2. Довідка про доходи громадянина та членів його сім'ї
 3. Копія свідоцтва про одруження
 4. Копія свідоцтва про смерть
 5. Довіреність, яка оформлена у відповідності з вимогами чинного законодавства (за необхідності)

 

8

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Шляхом особистого звернення власника/співвласника житла або його представника до центру надання адміністративних послуг Білокриницької сільської ради

Встановлення факту перебування особи на утриманні має юридичне значення для одержання спадщини, призначення пенсії у разі втрати годувальника, або відшкодування шкоди, якщо надана допомога була для заявника постійним і основним джерелом засобів до існування, тощо.

Факт перебування фізичної особи на утриманні, заінтересована особа має вирішити у декілька способів: наприклад, особа має право звернутися до органів місцевого самоврядування за отриманням довідки про підтвердження факту перебування особи на утриманні; або подати заяву до суду про встановлення факту, що має юридичне значення, в порядку окремого провадження.

Згідно статті 38 Закону України "Про пенсійне забезпечення" члени сім'ї померлого вважаються такими, що були на його утриманні, якщо вони були на його повному утриманні або одержували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

 Відповідно до статті 41 вказаного Закону, вітчим і мачуха мають право на пенсію в разі втрати годувальника нарівні з батьком і матір'ю за умови, якщо виховували або утримували померлого пасинка чи падчірку не менше 5 років. Пасинок і падчірка, якщо вони не одержували аліментів від батьків, мають право на пенсію нарівні з рідними дітьми.

9

Платність (безоплатність) надання адміністративної

послуги

 

Адміністративна послуга є безоплатною.

 

 

10

Строк надання адміністративної

послуги

Видача довідки здійснюється в день подання особою або її представником документів.

11

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Особа не подала необхідних документів;

12

Результат надання

адміністративної послуги

Надання довідки, що підтверджує факт перебування на утриманні померлого годувальника непрацездатних членів сім’ї.

Відмова у наданні довідки, що підтверджує факт перебування на утриманні померлого годувальника непрацездатних членів сім’ї

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 13

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00041

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та/або центр надання адміністративних послуг

1

Місцезнаходження

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області:

35342, Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 94.

2

Інформація щодо режиму роботи

Режим роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області:

- понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 год. до 16:00 год.;

- вівторок з 09:00 год. до 20:00 год.;

- четвер з 09:00 год. До 17:00 год.;

Субота, неділя, святкові та неробочі дні - вихідні дні.

 Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області працює без перерви на обід

3

Телефон, адреса електронної пошти та веб-сайт

Тел. 0362(270-738)

Веб-сайт: bilokrynycka-gromada.gov.ua

Електронна пошта: cnap_bilakrsr@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

5

Акти Кабінету Міністрів

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня                      2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня                     2011 року № 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 06 березня                   2022 року № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» (зі змінами)

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства юстиції України від 28 березня 2016 року № 898/5 «Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, що розташоване на тимчасово окупованій території України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 березня 2016 року за № 468/28598 (зі змінами);

наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада                      2016 року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 листопада 2016 року за № 1504/29634 (зі змінами)

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Заява заявника або уповноваженої особи

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про державну реєстрацію прав; документ, що підтверджує сплату адміністративного збору у повному обсязі або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору; документи, передбачені частиною першою статті 27 або частинами першою-четвертою статті 271 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами)

9

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

 1. у паперовій формі документи подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою;
 2. в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг чи інші інформаційні системи (у разі державної реєстрації прав, реєстрацію яких проведено до 01 січня 2013 року відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення; державної реєстрації права власності на закінчений будівництвом індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок; державної реєстрації прав на підставі судового рішення)*

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається платно, крім випадків, визначених статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

11

Строк надання адміністративної послуги

Державна реєстрація права власності прав проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав, крім випадку, передбаченого статтею 31-2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Інші скорочені строки надання адміністративної послуги:

2 робочі дні;

1 робочий день;

2 години

12

Перелік підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації

 1. подання документів для державної реєстрації прав не в повному обсязі, передбаченому законодавством;
 2. неподання заявником чи неотримання державним реєстратором у порядку, визначеному у пункті 3 частини третьої статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», інформації про зареєстровані до 01 січня 2013 року речові права на відповідне нерухоме майно, якщо наявність такої інформації є необхідною для державної реєстрації прав;
 3. направлення запиту до суду про отримання копії судового рішення.

13

 

 1. заявлене речове право, обтяження не підлягають державній реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 2. заява про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно подана неналежною особою;
 3. подані документи не відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 4. подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно;
 5. наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно;
 6. наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно;
 7. після завершення строку, встановленого частиною третьою статті 23 Закону України «Про державну

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав;

 1. документи подано до неналежного суб’єкта державної реєстрації прав, нотаріуса;
 2. заяву про державну реєстрацію прав в електронні формі подано особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви в електронній формі;
 3. заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене речове право вже зареєстровано у Державному реєстрі прав;
 4. заявник звернувся із заявою про державну реєстрацію права власності щодо майна, що відповідно до поданих для такої реєстрації документів відчужено особою, яка на момент проведення такої реєстрації внесена до Єдиного реєстру боржників, у тому числі за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів за наявності заборгованості з відповідних платежів понад три місяці.

14

Результат надання адміністративної послуги

 1. прийняття рішення про державну реєстрацію прав; відкриття розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та/або внесення до відкритого розділу або спеціального розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідних відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів цих прав;
 2. формування витягу з Державного реєстру речовихправ на нерухоме майно про проведену державну реєстрацію прав;
 3. рішення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку обставин, що стали підставою для його прийняття

15

Способи отримання відповіді (результату)

Через центр надання адміністративних послуг або безпосередньо державним реєстратором;

Вебпортал Мін’юсту*

 

*Після доопрацювання порталу електронних сервісів, який буде забезпечувати можливість подання таких документів в електронній формі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 14

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Державна реєстрація речового права, похідного від права власності

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00042

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та/або центр надання адміністративних послуг

1

Місцезнаходження

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області:

35342, Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 94.

2

Інформація щодо режиму роботи

Режим роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області:

- понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 год. до 16:00 год.;

- вівторок з 09:00 год. до 20:00 год.;

- четвер з 09:00 год. До 17:00 год.;

Субота, неділя, святкові та неробочі дні - вихідні дні.

 Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області працює без перерви на обід.

3

Телефон, адреса електронної пошти та веб-сайт

Тел. 0362(270-738)

Веб-сайт: bilokrynycka-gromada.gov.ua;

Електронна пошта: cnap_bilakrsr@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

5

Акти Кабінету Міністрів

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня                2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня                 2011 року № 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 06 березня                  2022 року № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» (зі змінами)

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада                2016 року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зареєстрований у Міністерстві юстиції України                                  21 листопада 2016 року за № 1504/29634 (зі змінами);

наказ Міністерства юстиції України від 28 березня                     2016 року № 898/5 «Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, що розташоване на тимчасово окупованій території України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 березня 2016 року за № 468/28598 (зі змінами)

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Заява власника, іншого правонабувача, сторони правочину, у яких виникло речове право, перейшло чи припинилося речове право, або уповноважена ними особа

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про державну реєстрацію прав; документ, що підтверджує сплату адміністративного збору в повному обсязі або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору;

документи, необхідні для відповідної реєстрації, передбачені статтею 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня         2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами)

9

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

 1. у паперовій формі – заявником особисто або уповноваженою ним особою;
 2. в електронній формі – через Єдиний державний вебпортал електронних послуг чи інші інформаційні системи*

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається платно, крім випадків, визначених статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

11

Строк надання адміністративної послуги

Державна реєстрація інших речових прав, відмінних від права власності проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав, крім випадку, передбаченому статтею 31-2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Скорочені строки проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, похідних від права власності:

 • 2 робочі дні;
 • 1 робочий день;
 • 2 години

12

Перелік підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації

 1. подання документів для державної реєстрації прав не в повному обсязі, передбаченому законодавством;
 2. неподання заявником чи неотримання державним реєстратором у порядку, визначеному у пункті 3 частини третьої статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», інформації про зареєстровані до 01 січня 2013 року речові права на відповідне нерухоме майно, якщо наявність такої інформації є необхідною для державної реєстрації прав;
 3. направлення запиту до суду для отримання копії судового рішення

13

Перелік підстав для відмови у державній реєстрації

 1. заявлене речове право не підлягає державній реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 2. заява про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, похідних від права власності подана неналежною особою;
 3. подані документи не відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 4. подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно;
 5. наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно;
 6. наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно;
 7. після завершення строку, встановленого частиною третьою статті 23 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви;
 8. документи подано до неналежного суб’єкта державної реєстрації прав, нотаріуса;
 9. заяву про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, похідних від права власності в електронній формі подано особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви в електронній формі;
 10. заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене речове право вже зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
 11. відсутність згоди заставодержателя (іпотекодержателя) на дострокове припинення дії договору емфітевзису, суперфіцію щодо державної реєстрації припинення таких прав, що перебувають у заставі (іпотеці)

14

Результат надання адміністративної послуги

 1. прийняття рішення про державну реєстрацію прав; відкриття розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та/або внесення до відкритого розділу або спеціального розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідних відомостей про речові права на нерухоме майно, про об’єкти та суб’єктів цих прав;

формування витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про проведену державну реєстрацію прав;

 1. рішення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку обставин, що стали підставою для його прийняття

15

Способи отримання відповіді (результату)

Через центр надання адміністративних послуг або безпосередньо державним реєстратором; Вебпортал Мін’юсту*

*Після доопрацювання порталу електронних сервісів, який буде забезпечувати можливість подання таких документів в електронній формі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 15

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 Державна реєстрація обтяжень речових прав

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00048

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та/або центр надання адміністративних послуг

1

Місцезнаходження

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області:

35342, Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 94.

2

Інформація щодо режиму роботи

Режим роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області:

- понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 год. до 16:00 год.;

- вівторок з 09:00 год. до 20:00 год.;

- четвер з 09:00 год. До 17:00 год.;

Субота, неділя, святкові та неробочі дні - вихідні дні.

 Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області працює без перерви на обід.

3

Телефон, адреса електронної пошти та веб-сайт

Тел. 0362(270-738)

Веб-сайт: bilokrynycka-gromada.gov.ua;

Електронна пошта: cnap_bilakrsr@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

5

Акти Кабінету Міністрів

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня                       2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня                  2011 року № 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» (зі

змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 06 березня                   2022 року № 209 «Деякі питання державної реєстрації та

функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» (зі змінами)

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада             2016 року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зареєстрований у Міністерстві юстиції України                                        21 листопада 2016 року за № 1504/29634

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Заява заявника або уповноваженої особи.

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про державну реєстрацію прав; документ, що підтверджує сплату адміністративного збору у повному обсязі або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору;

документи, передбачені статтею 27 Закону України «Про

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами)

9

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

У паперовій формі – заявником або уповноваженою особою

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається платно, крім випадків, передбачених статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

11

Строк надання адміністративної послуги

В день реєстрації заяви в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

12

Перелік підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації

 1. подання документів для державної реєстрації обтяження речового права на нерухоме майно не в повному обсязі, передбаченому законодавством;
 2. неподання заявником чи неотримання державним реєстратором у порядку, визначеному у пункті 3 частини третьої статті 10 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», інформації про зареєстровані до 01 січня 2013 року речові права на відповідне нерухоме майно, якщо наявність такої інформації є необхідною для державної реєстрації обтяження;
 3. направлення запиту до суду для отримання копії судового рішення

13

Перелік підстав для відмови у державній реєстрації

 1. заявлене обтяження не підлягає державній реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 2. заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою;
 3. подані документи не відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 4. подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження;
 5. наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;
 6. наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно;
 7. заяву про державну реєстрацію обтяжень щодо попереднього правонабувача подано після державної реєстрації права власності на таке майно за новим правонабувачем;
 8. після завершення строку, встановленого частиною третьою статті 23 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав;
 9. документи подано до неналежного суб’єкта державної реєстрації прав, нотаріуса;
 10. заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене обтяження вже зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

14

Результат надання адміністративної послуги

 1. прийняття рішення про державну реєстрацію прав; внесення до відкритого розділу або спеціального розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідних відомостей про обтяження, про об’єкти та суб’єктів цих прав; формування витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про проведену державну реєстрацію прав;
 2. рішення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку обставин, що стали підставою для його прийняття

15

Способи отримання відповіді (результату)

Через центр надання адміністративних послуг або безпосередньо державним реєстратором;

Вебпортал Мін’юсту*

*Після доопрацювання порталу електронних сервісів, який буде забезпечувати можливість подання таких документів в електронній формі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 16

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00046

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та/або центр надання адміністративних послуг

1

Місцезнаходження

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області:

35342, Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 94.

2

Інформація щодо режиму роботи

Режим роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області:

- понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 год. до 16:00 год.;

- вівторок з 09:00 год. до 20:00 год.;

- четвер з 09:00 год. До 17:00 год.;

Субота, неділя, святкові та неробочі дні - вихідні дні.

 Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області працює без перерви на обід.

3

Телефон, адреса електронної пошти та веб-сайт

Тел. 0362(270-738)

Веб-сайт: bilokrynycka-gromada.gov.ua;

Електронна пошта: cnap_bilakrsr@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

5

Акти Кабінету Міністрів

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня                2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня                 2011 року № 1141 «Про затвердження Порядку ведення

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»

(зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 06 березня                  2022 року № 209 «Деякі питання державної реєстрації та

функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» (зі змінами)

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада                 2016 року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зареєстрований у Міністерстві юстиції України                                21 листопада 2016 року за № 1504/29634 (зі змінами);

наказ Міністерства юстиції України від 28 березня                     2016 року № 898/5 «Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, що розташоване на тимчасово окупованій території України» (зі змінами)

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Заява заявника або уповноваженої особи

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява встановленої форми;

документ, що підтверджує сплату адміністративного збору в повному обсязі або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору

9

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або уповноваженою особою у паперовій формі

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно, крім випадків передбачених статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

11

Строк надання адміністративної послуги

В день реєстрації заяви в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

12

Перелік підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації

 1. подання документів для державної реєстрації прав не в повному обсязі, передбаченому законодавством;
 2. направлення запиту до суду для отримання судового рішення

13

Перелік підстав для відмови у державній реєстрації

 1. заявлене речове право, обтяження не підлягає державній реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 2. заява про внесення змін подана неналежною особою;
 3. подані документи не відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 4. подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження;
 5. наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;
 6. наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно;
 7. документи подано до неналежного суб’єкта державної реєстрації прав, нотаріуса;
 8. заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене речове право, обтяження вже зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

14

Результат надання адміністративної послуги

 1. прийняття рішення про внесення змін; внесення до відкритого розділу або спеціального розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідних змін до відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів цих прав; формування витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про проведену державну реєстрацію змін;
 2. рішення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку обставин, що стали підставою для його прийняття

15

Способи отримання відповіді (результату)

Через центр надання адміністративних послуг або безпосередньо державним реєстратором;

Вебпортал Мін’юсту*

*Після доопрацювання порталу електронних сервісів, який буде забезпечувати можливість подання таких документів в електронній формі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 17

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за судовим рішенням)

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00043

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та/або центр надання адміністративних послуг

1

Місцезнаходження

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області:

35342, Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 94.

2

Інформація щодо режиму роботи

Режим роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області:

- понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 год. до 16:00 год.;

- вівторок з 09:00 год. до 20:00 год.;

- четвер з 09:00 год. До 17:00 год.;

Субота, неділя, святкові та неробочі дні - вихідні дні.

 Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області працює без перерви на обід.

3

Телефон, адреса електронної пошти та веб-сайт

Тел. 0362(270-738)

Веб-сайт: bilokrynycka-gromada.gov.ua;

Електронна пошта: cnap_bilakrsr@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо протидії рейдерству»

5

Акти Кабінету Міністрів

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня                2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів від 26 жовтня 2011 року

№ 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 06 березня 2022 року № 209 «Деякі питання державної реєстрації та

функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» (зі змінами)

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада 2016 року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зареєстрований у Міністерстві юстиції України                              21 листопада 2016 року за № 15024/29634 (зі змінами)

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Заява

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про скасування;

судове рішення

9

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

У паперовій формі

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

11

Строк надання адміністративної послуги

Надається у день прийняття заяви

12

Перелік підстав для відмови у державній реєстрації

 1. подані документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом;
 2. подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження;
 3. наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;
 4. після завершення строку, встановленого частиною третьою статті 23 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав;
 5. заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене речове право, обтяження

13

Результат надання адміністративної послуги

 1. прийняття рішення про скасування; внесення запису про скасування/скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

формування витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про проведену державну реєстрацію прав;

 1. рішення про відмову у скасуванні

14

Способи отримання відповіді (результату)

Через центр надання адміністративних послуг або безпосередньо державним реєстратором;

вебпортал Мін’юсту*

*Після доопрацювання порталу електронних сервісів, який буде забезпечувати можливість подання таких документів в електронній формі

Додаток 18

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг – 00049

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та/або центр надання адміністративних послуг

1

Місцезнаходження

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області:

35342, Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 94.

2

Інформація щодо режиму роботи

Режим роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області:

- понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 год. до 16:00 год.;

- вівторок з 09:00 год. до 20:00 год.;

- четвер з 09:00 год. До 17:00 год.;

Субота, неділя, святкові та неробочі дні - вихідні дні.

 Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області працює без перерви на обід.

3

Телефон, адреса електронної пошти та веб-сайт

Тел. 0362(270-738)

Веб-сайт: bilokrynycka-gromada.gov.ua;

Електронна пошта: cnap_bilakrsr@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

5

Акти Кабінету Міністрів

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня                2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами); постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня               2011 року № 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»              (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 06 березня 2022 року № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» (зі змінами)

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада 2016 року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зареєстрований у Міністерстві юстиції України                             21 листопада 2016 року за № 1504/29634 (зі змінами)

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Заява органу місцевого самоврядування або уповноваженої особи

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

 

9

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Уповноваженою особою органу місцевого самоврядування або уповноваженою ним особою у паперовій формі

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

11

Строк надання адміністративної послуги

Надається в день реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

12

Перелік підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації

 1. подання документів для державної реєстрації прав не в повному обсязі, передбаченому законодавством;
 2. неподання заявником чи неотримання державним реєстратором у порядку, визначеному у пункті 3 частини третьої статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», інформації про зареєстровані до 01 січня 2013 року речові права на відповідне нерухоме майно, якщо наявність такої інформації є необхідною для державної реєстрації прав

13

Перелік підстав для відмови у державній реєстрації

 1. безхазяйне майно не підлягає обліку відповідно до закону;
 2. із заявою про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна звернулася неналежна особа;
 3. у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно наявні записи про державну реєстрацію прав на нерухоме майно, щодо якого подано заяву про взяття на облік

14

Результат надання адміністративної послуги

 1. рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна; внесення до спеціального розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідних відомостей про взяття на облік нерухомого майна, про об’єкти та суб’єктів цих прав;
 2. рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна

15

Способи отримання відповіді (результату)

Через центр надання адміністративних послуг або безпосередньо державним реєстратором;

Вебпортал Мін’юсту*

*Після доопрацювання порталу електронних сервісів, який буде забезпечувати можливість подання таких документів в електронній формі

 

Додаток 19

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Щодо заборони вчинення реєстраційних дій

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 01174

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та/або центр надання адміністративних послуг

1

Місцезнаходження

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області:

35342, Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 94.

2

Інформація щодо режиму роботи

Режим роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області:

- понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 год. до 16:00 год.;

- вівторок з 09:00 год. до 20:00 год.;

- четвер з 09:00 год. До 17:00 год.;

Субота, неділя, святкові та неробочі дні - вихідні дні.

 Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області працює без перерви на обід.

3

Телефон, адреса електронної пошти та веб-сайт

Тел. 0362(270-738)

Веб-сайт: bilokrynycka-gromada.gov.ua;

Електронна пошта: cnap_bilakrsr@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

5

Акти Кабінету Міністрів

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня    2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами); постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтням 2011 року № 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»             (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 06 березня      2022 року № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» (зі змінами)

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада 2016 року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зареєстрований у Міністерстві юстиції України                                         21 листопада 2016 року за № 1504/29634 (зі змінами)

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Заява власника об’єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об’єкта нерухомого майна / рішення суду щодо заборони вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява власника об’єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об’єкта нерухомого майна;

рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили

9

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або уповноваженою особою у паперовій формі*

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

11

Строк надання адміністративної послуги

У день прийняття заяви

12

Результат надання адміністративної послуги

 1. внесення заяви власника про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об’єкта нерухомого майна до бази даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 2. внесення рішення суду щодо заборони вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили до бази даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

13

Способи отримання відповіді (результату)

Через центр надання адміністративних послуг або безпосередньо державним реєстратором;

Вебпортал Мін’юсту*

*Після початку роботи інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиним державним реєстром судових рішень, рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 20

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання інформації  з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00047

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та/або центр надання адміністративних послуг

1

Місцезнаходження

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області:

35342, Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 94.

2

Інформація щодо режиму роботи

Режим роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області:

- понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 год. до 16:00 год.;

- вівторок з 09:00 год. до 20:00 год.;

- четвер з 09:00 год. До 17:00 год.;

Субота, неділя, святкові та неробочі дні - вихідні дні.

 Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області працює без перерви на обід.

3

Телефон, адреса електронної пошти та веб-сайт

Тел. 0362(270-738)

Веб-сайт: bilokrynycka-gromada.gov.ua;

Електронна пошта: cnap_bilakrsr@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

5

Акти Кабінету Міністрів

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня                 2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

постанова Кабінету Міністрів України від 06 березня               2022 року № 209 «Деякі питання державної реєстрації та

функціонування єдиних та державних реєстрів,  держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» (зі змінами)

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада                 2016 року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до  оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 листопада 2016 року за № 1504/29634 (зі змінами)

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Заява заявника або уповноваженої особи;

через вебпортал Мін’юсту надається особі, яка бажає

отримати таку інформацію та ідентифікована шляхом

використання кваліфікованого електронного підпису

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про надання інформації з Державного реєстру

речових прав на нерухоме майно;

документ, що підтверджує сплату адміністративного збору або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору за отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або справляння в повному обсязі адміністративного збору через Інтернет з використанням платіжних систем або в інший спосіб, визначений договором про надання сервісної послуги

9

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

У паперовій формі – заявником або уповноваженою

особою;

в електронній формі – автоматично програмними засобами ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно шляхом зазначення параметрів пошуку за одним або декількома ідентифікаторами

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається платно

11

Строк надання адміністративної послуги

В режимі реального часу

12

Перелік підстав для відмови у державній реєстрації

Інформація з Державного реєстру прав не надається фізичним та юридичним особам у разі невнесення плати за надання інформації або внесення її не в повному обсязі.

13

Результат надання адміністративної послуги

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

14

Способи отримання відповіді (результату)

Через центр надання адміністративних послуг або безпосередньо державним реєстратором;

Вебпортал Мін’юсту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 21

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Білокриницький сільський голова

                 

______________ Тетяна ГОНЧАРУК

______________ 2023

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Рівненської

райдержадміністрації

______________ 2023 № ____

 

 

 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання субсидії для відшкодування витрат

на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,  твердого та рідкого пічного побутового палива

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00155

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та/або центр надання адміністративних послуг

1

Місце знаходження

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради: 35342, Рівненська область, Рівненський район,              с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 94

2

Інформація щодо режиму роботи

Режим роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради:

 • понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 год. до 16:00 год.;
 • вівторок з 09:00 год. до 20:00 год.;
 • четвер з 09:00 год. до 17:00 год.;

Субота, неділя, святкові та неробочі дні – вихідні дні.

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області  працює без перерви на обід.

3

Телефон, адреса електронної

пошти та веб-сайт

Тел. (0362)270-738

Веб-сайт: bilokrynycka-gromada.gov.ua

Електронна пошта: cnap_bilakrsr@ukr.net.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про житлово-комунальні послуги»  від 09.11.2017 № 2189-VIII

5

Акти Кабінету Міністрів України

Положення про порядок призначення житлових субсидій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України  від 21.10.1995 № 848 (зі змінами) (далі – Положення)

Умови отримання адміністративної послуги

6

Підстава для отримання

Звернення громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які проживають у житлових приміщеннях (будинках) і на законних підставах перебувають на території України

7

Перелік необхідних документів

Заява про призначення та надання житлової субсидії
(далі – заява);

Декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії (далі – декларація);

довідки про доходи – у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня у ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана на запит структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її створення) ради
(далі – структурний підрозділ з питань соціального захисту населення) у порядку, встановленому Положенням (якщо такі доходи неможливо підтвердити довідкою, до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру);

копія договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності);

договір найму (оренди) житла (у разі наявності);

інші документи, які відповідно до Положення необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби)

8

Спосіб подання документів

Заява та необхідні документи подаються особою суб’єкту надання адміністративної послуги*:

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади; посадових осіб центру надання адміністративних послуг;

поштою або в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» (далі – Портал Дія), офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також інформаційні системи Мінсоцполітики (з накладенням кваліфікованого електронного підпису) (у разі технічної можливості)**

9

Платність (безоплатність) надання

Адміністративна послуга надається безоплатно

10

Строк надання

Суб’єктом надання адміністративної послуги протягом 10 календарних днів з дня подання необхідних документів приймається рішення про призначення житлової
субсидії / непризначення житлової субсидії (якщо за результатами розрахунку житлової субсидії її розмір має нульове або від’ємне значення) / відмову в призначенні житлової субсидії

11

Перелік підстав для відмови в призначенні

Житлова субсидія не призначається (в тому числі на наступний період), якщо:

1) загальна площа житлового приміщення перевищує  130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування; житлових приміщень, на які оформлено два і більше окремі особові рахунки на оплату житлово-комунальних послуг, за умови, що загальна площа частини або окремого житлового приміщення кожного домогосподарства, на яку призначається субсидія, не перевищує 130 кв. метрів для квартири, 230 кв. метрів для індивідуального будинку; житлових приміщень, якими забезпечено за рахунок державного чи місцевого бюджету осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, які пересуваються на візках);

2) будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у власності:

транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше ніж п’ять років (крім мопеда і причепа);

більше ніж один транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля, а також транспортні засоби, придбані батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу;

3) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді:

за інформацією ДПС, Пенсійного фонду України, у них відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або

нарахований їм середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та / або

ними або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім військовослужбовців, а також осіб, щодо яких наявна заборгованість роботодавця зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, або осіб, які відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування); або

такі особи перебували за кордоном сукупно більше ніж 60 днів. До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування, навчання або догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за кордоном, що підтверджується відповідними документами;

4) будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. гривень:

купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, транспортного засобу (механізму), цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів (у значенні, наведеному в Законі України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплату (одноразово) будь-яких робіт або послуг (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла (в тому числі понаднормовою площею житла) та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування);

платіж (платежі), що випливає (випливають) з правочинів,  якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно
та / або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та дарування);

внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації;

благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів);

надання поворотної / безповоротної фінансової допомоги, позики;

5) структурним підрозділом з питань соціального захисту населення отримано інформацію про наявність простроченої понад три місяці (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії (крім заборгованості за послугу з постачання та розподілу природного газу, що нарахована виконавцем комунальної послуги з посиланням на рішення суду щодо норм споживання природного газу побутовими споживачами в разі відсутності лічильників газу та у зв’язку з приведенням об’ємів використаного природного газу побутовими споживачами до стандартних умов.

Відповідна норма не застосовується під час призначення житлової субсидії громадянам на наступний період, якщо Мінсоцполітики не забезпечено фінансування житлових субсидій таким громадянам.

Якщо, за даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, виконавцем послуги з постачання та розподілу природного газу всупереч рішенням зазначеної Комісії щодо заборони під час здійснення комерційних розрахунків за використаний побутовими споживачами природний газ приводити об’єм такого газу у відповідність зі стандартними умовами відповідні нарахування проведено, заборгованість за таким виконавцем не враховується.

6) громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або не сплачує суми до повернення, визначені відповідним структурним підрозділом з питань соціального захисту населення;

7) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці (крім осіб, які вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти, осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря; осіб, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади); осіб, до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою);

8) будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства має у власності більше ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок), крім житла, яке належить на правах спільної сумісної або часткової власності, розташованого в сільській місцевості, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) за формою згідно з додатком до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505. Інформація про наявність (відсутність) у власності зазначених осіб житлових приміщень зазначається у декларації;

9) будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти в сумі, що перевищує 100 тис. гривень, про що зазначається в декларації;

10) будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив операції з купівлі безготівкової та / або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень

12

Результат надання адміністративної послуги

Надання житлової субсидії / непризначення житлової субсидії (якщо за результатами розрахунку житлової субсидії її розмір має нульове або від’ємне значення) /  відмова у призначенні житлової субсидії

13

Способи отримання відповіді (результату)

У разі прийняття рішення про призначення (непризначення) житлової субсидії суб’єкт надання адміністративної послуги повідомляє заявника про прийняте рішення протягом трьох календарних днів з дня його прийняття. При цьому суб’єкт надання адміністративної послуги самостійно вибирає форму (паперову або електронну) та спосіб повідомлення (особистий прийом, поштовий зв’язок, смс-повідомлення, електронні засоби зв’язку, електронна пошта (за наявності), повідомлення через Портал Дія).

У разі прийняття рішення про відмову в призначенні житлової субсидії суб’єкт надання адміністративної послуги повідомляє заявника про прийняте рішення протягом трьох календарних днів з дати його прийняття. При цьому суб’єкт надання адміністративної послуги письмово інформує заявника про прийняте рішення із врученням відповідного повідомлення під особистий підпис із зазначенням причин відмови і порядку оскарження прийнятого рішення

* Протягом травня – вересня 2021 р. документи, необхідні для призначення житлової субсидії, приймаються від громадян у порядку, визначеному пунктом 9 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848, а структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій – також у паперовому вигляді (згідно з постановою Кабінету Міністрів України  від 14.04.2021  № 420 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”).

 

** До утворення територіальних органів Національної соціальної сервісної служби та  початку виконання відповідних функцій у повному обсязі заява та документи, необхідні для призначення житлової субсидії, можуть подаватись особою до органу соціального захисту населення районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської ради міста обласного значення, районної у місті (у разі утворення) ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 22

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

 

ПОГОДЖЕНО

Білокриницький сільський голова

                 

______________ Тетяна ГОНЧАРУК

______________ 2023

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Рівненської

райдержадміністрації

___________________ №  ___

 

 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування невідоме

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00154

 

 Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та/або центр надання адміністративних послуг

1

Місце знаходження

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради: 35342, Рівненська область, Рівненський район,              с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 94

2

Інформація щодо режиму роботи

Режим роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради:

 • понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 год. до 16:00 год.;
 • вівторок з 09:00 год. до 20:00 год.;
 • четвер з 09:00 год. до 17:00 год.;

Субота, неділя, святкові та неробочі дні – вихідні дні.

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області  працює без перерви на обід.

3

Телефон, адреса електронної

пошти та веб-сайт

Тел. (0362)270-738

Веб-сайт: bilokrynycka-gromada.gov.ua

Електронна пошта: cnap_bilakrsr@ukr.net.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ               

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006  № 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме»; Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020  № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги»

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства соціальної політики України  від 21.04.2015                  № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920; наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19.06.2006                № 345 «Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.10.2006 за № 1098/12972

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання

Батьки дітей ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування невідоме

8

Перелік необхідних документів

Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (далі – заява) (при пред’явленні паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу);

копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги  (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного  члена  сім’ї).

Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме (далі – тимчасова допомога), додатково подаються:

рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину;  довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;

довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним,  а  також перебування на строковій військовій службі;

повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено

9

Спосіб подання документів

Заява та необхідні документи подаються особою суб’єкту надання адміністративної послуги:

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади; посадових осіб центру надання адміністративних послуг;

поштою або в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, або Єдиний державний веб-портал електронних послуг (у разі технічної можливості)*

10

Платність (безоплатність) надання

Адміністративна послуга надається безоплатно

11

Строк надання

Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами

12

Перелік підстав для відмови у наданні

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;
подання документів до заяви не в повному обсязі;
виявлення в поданих документах недостовірної інформації;
заява подана особою, яка не має права на призначення тимчасової допомоги

13

Результат надання адміністративної послуги

Призначення тимчасової допомоги / відмова у призначенні тимчасової допомоги

14

Способи отримання відповіді (результату)

Тимчасову допомогу можна отримати через виплатні об’єкти                     АТ «Укрпошта» або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

Повідомлення про призначення тимчасової допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу

 

* До утворення територіальних органів Національної соціальної сервісної служби та  початку виконання відповідних функцій у повному обсязі заява та документи, необхідні для призначення тимчасової допомоги, можуть подаватись особою до органу соціального захисту населення районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської ради міста обласного значення, районної у місті (у разі утворення) ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 23

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

 

ПОГОДЖЕНО

Білокриницький сільський голова

                 

______________ Тетяна ГОНЧАРУК

______________ 2023

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Рівненської

райдержадміністрації

___________________ №  ___

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Призначення одноразової винагороди жінкам,  яким присвоєно почесне 
звання України «Мати-героїня»

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00135

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та/або центр надання адміністративних послуг

1

Місце знаходження

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради: 35342, Рівненська область, Рівненський район,              с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 94

2

Інформація щодо режиму роботи

Режим роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради:

 • понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 год. до 16:00 год.;
 • вівторок з 09:00 год. до 20:00 год.;
 • четвер з 09:00 год. до 17:00 год.;

Субота, неділя, святкові та неробочі дні – вихідні дні.

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області  працює без перерви на обід.

3

Телефон, адреса електронної

пошти та веб-сайт

Тел. (0362)270-738

Веб-сайт: bilokrynycka-gromada.gov.ua

Електронна пошта: cnap_bilakrsr@ukr.net.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Укази Президента України

Указ Президента України від 25.12.2007 № 1254 «Про  одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 268 «Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», та одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми»

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства соціальної політики України від 06.02.2012 № 59 «Про затвердження форм заявки про виділення бюджетних коштів, відомості виплати та звіту про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.02.2012 за                             № 276/20589

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання

Указ Президента України „Про присвоєння почесного звання України  «Мати-героїня»

8

Перелік необхідних документів

Заява для виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» (далі – винагорода) із зазначенням способу виплати;

копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові.

У разі, якщо звертається уповноважена жінкою особа, також подається нотаріально засвідчений документ, що підтверджує її право представляти жінку, якій присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».

Суб’єкт надання адміністративної послуги формує справу, до якої додає ксерокопію сторінки Указу Президента України «Про присвоєння почесного звання України  «Мати-героїня»

9

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для виплати винагороди, подаються заявником суб’єкту надання адміністративної послуги:

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади; посадових осіб центру надання адміністративних послуг;

поштою або в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, або Єдиний державний веб-портал електронних послуг (у разі технічної можливості)*

10

Платність (безоплатність) надання

Адміністративна послуга надається безоплатно

11

Строк надання

Найкоротший термін після підписання Президентом України Указу «Про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

12

Перелік підстав для відмови у наданні

Немає. Винагорода виплачується всім жінкам, яким присвоєно почесне звання України  «Мати-героїня»

13

Результат надання адміністративної послуги

Виплата винагороди

14

Способи отримання відповіді (результату)

Винагороду можна отримати через поштове відділення зв’язку або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку

 

* До утворення територіальних органів Національної соціальної сервісної служби та  початку виконання відповідних функцій у повному обсязі заява та документи, необхідні для виплати винагороди, можуть подаватись заявником до органу соціального захисту населення районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської ради міста обласного значення, районної у місті (у разі утворення) ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 24

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

 

ПОГОДЖЕНО

Білокриницький сільський голова

                 

______________ Тетяна ГОНЧАРУК

______________ 2023

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Рівненської

райдержадміністрації

___________________ №  ___

 

 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00141

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та/або центр надання адміністративних послуг

1

Місце знаходження

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради: 35342, Рівненська область, Рівненський район,                           с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 94

2

Інформація щодо режиму роботи

Режим роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради:

 • понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 год. до 16:00 год.;
 • вівторок з 09:00 год. до 20:00 год.;
 • четвер з 09:00 год. до 17:00 год.;

Субота, неділя, святкові та неробочі дні – вихідні дні.

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області  працює без перерви на обід.

3

Телефон, адреса електронної

пошти та веб-сайт

Тел. (0362)270-738

Веб-сайт: bilokrynycka-gromada.gov.ua

Електронна пошта: cnap_bilakrsr@ukr.net.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII

5

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Мінсоцполітики від 21.09.2015 № 946 «Про затвердження форми та Порядку видачі довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.10.2015 за № 1198/27643

Умови отримання адміністративної послуги

6

Підстава для отримання

Відсутність у особи з інвалідністю права на пенсію чи соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»

7

Перелік необхідних документів

Заява особи з інвалідністю або її законного представника для видачі довідки для отримання пільг  (далі – заява);

копія паспорта особи з інвалідністю (у разі якщо звертається його законний представник –  копії паспорта законного представника та документа, що підтверджує його повноваження);

копія довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, наведеною у первинній обліковій документації № 157-1/о «Виписка з акту огляду медико-соціальною експертною комісією», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30.07.2012 № 577, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.09.2012 за № 1504/21816;

одна кольорова фотокартка особи з інвалідністю  розміром                                 3,5 х 4,5 см

8

Спосіб подання документів

Заява та документи подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою суб’єкту надання адміністративної послуги

9

Платність (безоплатність) надання

Адміністративна послуга надається безоплатно

10

Строк надання

П’ять робочих днів з дня отримання заяви суб’єктом надання адміністративної послуги

11

Перелік підстав для відмови у наданні

Подання недостовірних даних;

виникнення у особи права на пенсію чи соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» або «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», та призначення таких пенсії або соціальної допомоги

12

Результат надання адміністративної послуги

Видача довідки для отримання пільг / відмова в наданні довідки для отримання пільг

13

Способи отримання відповіді (результату)

Заявником особисто або уповноваженою ним особою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 25

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

 

ПОГОДЖЕНО

Білокриницький сільський голова

                 

______________ Тетяна ГОНЧАРУК

______________ 2023

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Рівненської

райдержадміністрації

______________ 2023 № ____

 

 

 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, скрапленого балонного газу для побутових потреб

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00157

 

Відділ «центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області

Інформація про суб’єкт  надання адміністративних послуг та/або центр  надання адміністративних послуг

1

Місце знаходження

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради: 35342, Рівненська область, Рівненський район,              с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 94

2

Інформація щодо режиму роботи

Режим роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради:

 • понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 год. до 16:00 год.;
 • вівторок з 09:00 год. до 20:00 год.;
 • четвер з 09:00 год. до 17:00 год.;

Субота, неділя, святкові та неробочі дні – вихідні дні.

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області  працює без перерви на обід.

3

Телефон, адреса електронної

пошти та веб-сайт

Тел. (0362)270-738

Веб-сайт: bilokrynycka-gromada.gov.ua

Електронна пошта: cnap_bilakrsr@ukr.net.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Бюджетний кодекс України, Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII, «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 № 1584-ІІІ, «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 № 3721-ХІІ, «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-ХІІ, «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 № 203/98-ВР, «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995 № 32/95-ВР, «Про захист рослин» від 14.10.1998 № 180-XIV, «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІІ, «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI, Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-ХІІ

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 № 356 2Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій»

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015                 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, пільг» (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за                               № 475/26920

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання

Звернення громадян, які мають право на пільги за соціальною ознакою відповідно до законів України.

8

Перелік необхідних документів

Заява (письмова) для призначення пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу (далі – заява), довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та / або кухонного вогнища на твердому паливі

9

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для призначення пільг, подаються особою суб’єкту надання адміністративної послуги:

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади; посадових осіб центру надання адміністративних послуг;

поштою або в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «,Портал Дія», офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також інформаційні системи Мінсоцполітики (з накладенням кваліфікованого електронного підпису) (у разі технічної можливості)*

10

Платність (безоплатність) надання

Адміністративна послуга надається безоплатно

11

Строк надання

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад (далі – структурні підрозділи з питань соціального захисту населення), уповноважені посадові особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади щомісяця складають списки осіб (із зазначенням пільгових категорій) для призначення пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу (далі – список).

Список, підписаний сільським, селищним, міським головою (іншою уповноваженою особою) та завірений печаткою (у разі наявності), щомісяця до 23 числа подається структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення щомісяця до 25 числа розраховує суму пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення подають щомісяця до 27 числа структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі – регіональні органи соціального захисту населення) заявки щодо потреби в коштах для виплати у грошовій формі пільг на оплату житлово-комунальних послуг за поточний місяць та пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу.

Регіональні органи соціального захисту населення узагальнюють отримані від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення заявки та не пізніше ніж протягом наступного робочого дня подають Мінсоцполітики узагальнену заявку в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

Мінсоцполітики після надходження узагальнених заявок щодо потреби в коштах на виплату пільг готівкою протягом двох робочих днів перераховує відповідні кошти регіональним органам соціального захисту населення.

Регіональні органи соціального захисту населення не пізніше ніж протягом наступного робочого дня перераховують кошти на рахунки структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення протягом двох робочих днів виплачують пільгу у грошовій готівковій формі пільговикам

12

Перелік підстав для відмови у наданні

Пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу не надаються, якщо:

заявник не перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, якщо пільги надаються залежно від доходу сім’ї;

для опалення будинку використовується природний газ або електрична енергія

13

Результат надання адміністративної послуги

Надання пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу / відмова у наданні пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу

14

Способи отримання відповіді (результату)

Суб’єкт надання адміністративної послуги інформує особу про призначення (непризначення) пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу, самостійно вибираючи форму повідомлення (паперову або електронну (за наявності  електронної пошти), смс-повідомлення)

* До утворення територіальних органів Національної соціальної сервісної служби та  початку виконання відповідних функцій у повному обсязі заява та документи, необхідні для призначення пільг, можуть подаватись особою до органу соціального захисту населення районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської ради міста обласного значення, районної у місті (у разі утворення) ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 26

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

 

ПОГОДЖЕНО

Білокриницький сільський голова

                 

______________ Тетяна ГОНЧАРУК

______________ 2023

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Рівненської

райдержадміністрації

___________________ №  ___

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 01974

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та/або центр надання адміністративних послуг

1

Місце знаходження

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради: 35342, Рівненська область, Рівненський район,              с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 94

2

Інформація щодо режиму роботи

Режим роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради:

 • понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 год. до 16:00 год.;
 • вівторок з 09:00 год. до 20:00 год.;
 • четвер з 09:00 год. до 17:00 год.;

Субота, неділя, святкові та неробочі дні – вихідні дні.

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області  працює без перерви на обід.

3

Телефон, адреса електронної

пошти та веб-сайт

Тел. (0362)270-738

Веб-сайт: bilokrynycka-gromada.gov.ua

Електронна пошта: cnap_bilakrsr@ukr.net.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Бюджетний кодекс України, Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII, «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 № 1584-ІІІ, «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993
№ 3721-ХІІ, «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-ХІІ, «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років» від 17.04.1991 № 962-ХІІ, «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-ХІІ, «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 № 203/98-ВР, «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 № 2229-ХІІ, «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-
VIII, «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995 № 32/95-ВР, «Про захист рослин» від 14.10.1998 № 180-XIV, «Про музеї та музейну справу» від 29.06.1995 № 249/95-ВР, «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 № 2195-IV, «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІІ, «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою» від 17.04.2014                                 № 1223-VІІ, «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI, Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992                       № 2801-ХІІ, Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012                                 № 5403-VI

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі» (зі змінами),  постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» (зі змінами)

Умови отримання адміністративної послуги

6

Підстава для отримання

Звернення громадян, які мають право на пільги за соціальною ознакою відповідно до законів України.

7

Перелік необхідних документів

Заява про призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг (далі – заява), копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (з пред’явленням оригіналів зазначених документів), копія документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картка платника податків), паспорт громадянина України, інформація про характеристику житла і послуги, на оплату яких пільговик має право та якими користується, офіційний документ, що підтверджує фактичне місце проживання (за потреби)

8

Спосіб подання документів

Заява та необхідні документи подаються особою суб’єкту надання адміністративної послуги:

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади; посадових осіб центру надання адміністративних послуг;

поштою або в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія», офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також інформаційні системи Мінсоцполітики (з накладенням кваліфікованого електронного підпису) (у разі технічної можливості)*

9

Платність (безоплатність) надання

Адміністративна послуга надається безоплатно

10

Строк надання

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її створення) ради (далі – структурний підрозділ з питань соціального захисту населення) щомісяця до 25 числа розраховує суму пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

У разі виплати пільг у грошовій безготівковій формі:

АТ «Ощадбанк» на підставі реєстрів нарахованих сум платежів пільговикам щомісяця до 18 числа перераховує кошти в розмірі нарахованих сум за спожиті послуги в попередньому місяці з рахунка для виплати пільг на рахунки управителів багатоквартирних будинків (далі – управитель), об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі – об’єднання), виконавців комунальних послуг з наданням реєстрів нарахованих сум платежів пільговикам, у яких зазначається інформація про перерахування коштів;

АТ «Ощадбанк» у разі наявності інформації про номер мобільного телефону пільговика інформує його протягом однієї доби після перерахування коштів управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг пільговика (смс-повідомленням або через електронні засоби зв’язку (за наявності) про стан розрахунків за послуги.

У разі виплати пільг у грошовій готівковій формі:

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення подають щомісяця до 27 числа структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі – регіональні органи соціального захисту населення) заявки щодо потреби в коштах для виплати у грошовій формі пільг на оплату житлово-комунальних послуг за поточний місяць;

регіональні органи соціального захисту населення узагальнюють отримані від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення заявки та не пізніше ніж протягом наступного робочого дня подають Мінсоцполітики узагальнену заявку в розрізі адміністративно-територіальних одиниць;

Мінсоцполітики після надходження узагальнених заявок щодо потреби в коштах на виплату пільг готівкою протягом двох робочих днів перераховує відповідні кошти регіональним органам соціального захисту населення;

регіональні органи соціального захисту населення не пізніше ніж протягом наступного робочого дня перераховують кошти на рахунки структурних підрозділів з питань соціального захисту населення;

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення протягом двох робочих днів виплачують пільгу у грошовій готівковій формі пільговикам

11

Перелік підстав для відмови у наданні

Пільги на оплату житла, комунальних послуг не надаються, якщо:

заявник не перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, якщо пільги надаються залежно від доходу сім’ї

12

Результат надання адміністративної послуги

Надання пільги на оплату житла, комунальних
послуг / відмова у наданні пільги на оплату житла, комунальних послуг

13

Способи отримання відповіді (результату)

Суб’єкт надання адміністративної послуги інформує пільговика про розрахунок розміру пільги на оплату житлово-комунальних послуг

 

* До утворення територіальних органів Національної соціальної сервісної служби та  початку виконання відповідних функцій у повному обсязі заява та документи, необхідні для призначення пільги, можуть подаватись особою до органу соціального захисту населення районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської ради міста обласного значення, районної у місті (у разі утворення) ради.

 

Додаток 27

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

 

ПОГОДЖЕНО

Білокриницький сільський голова

                 

______________ Тетяна ГОНЧАРУК

______________ 2023

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Рівненської

райдержадміністрації

______________ 2023 № ____

 

 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00133

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та/або центр надання адміністративних послуг

1

Місце знаходження

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради: 35342, Рівненська область, Рівненський район,                              с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 94

2

Інформація щодо режиму роботи

Режим роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради:

 • понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 год. до 16:00 год.;
 • вівторок з 09:00 год. до 20:00 год.;
 • четвер з 09:00 год. до 17:00 год.;

Субота, неділя, святкові та неробочі дні – вихідні дні.

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області  працює без перерви на обід.

3

Телефон, адреса електронної

пошти та веб-сайт

Тел. (0362)270-738

Веб-сайт: bilokrynycka-gromada.gov.ua

Електронна пошта: cnap_bilakrsr@ukr.net.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768- ІІІ

5

Акти Кабінету Міністрів України

Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 (в редакції постанови  Кабінету Міністрів України  від 22.07.2020 № 632) (далі – Порядок); Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020  № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги»

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства соціальної політики України  від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920; наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19.06.2006 № 345 «Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.10.2006 за                              № 1098/12972

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання

Сім’я з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї

8

Перелік необхідних документів

Заява, уповноваженого представника сімї, що складається за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (далі – заява);

декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, складена за формою, встановленою Мінсоцполітики (в декларації зазначається інформація про склад сімї заявника);

довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

довідка встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (за наявності)

9

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (далі – допомога), подаються уповноваженим представником сім’ї суб’єкту надання адміністративної послуги: через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади; посадових осіб центру надання адміністративних послуг; поштою або в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, або Єдиний державний веб-портал електронних послуг (у разі технічної можливості)*

10

Платність (безоплатність) надання

Адміністративна послуга надається безоплатно

11

Строк надання

Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами

12

Перелік підстав для відмови у наданні

Допомога не призначається, якщо:

1) у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи (крім випадків, передбачених у пункті 11  Порядку).

Допомога у зазначеному випадку призначається, якщо особи  протягом періоду, за який враховуються доходи:

сплатили або за них сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців;

доглядали за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку, за дітьми, хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, за дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідності, за особою з інвалідністю І групи, за особою з інвалідністю ІІ групи внаслідок психічного розладу, за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку; надавали соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства;

2) особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень;

3) у власності малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), за формою згідно з додатком до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014  № 505;

4) у власності малозабезпеченої сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

При цьому не враховуються транспортні засоби, отримані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через органи соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля, а також транспортні засоби, придбані батьками – вихователями дитячих будинків сімейного типу

13

Результат надання адміністративної послуги

Призначення допомоги / відмова у призначенні допомоги

14

Способи отримання відповіді (результату)

Допомогу можна отримати через АТ «Укрпошта» або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу

* До утворення територіальних органів Національної соціальної сервісної служби та  початку виконання відповідних функцій у повному обсязі заява та документи, необхідні для призначення допомоги, можуть подаватись особою до органу соціального захисту населення районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської ради міста обласного значення, районної у місті (у разі утворення) ради.

Додаток 28

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

 

ПОГОДЖЕНО

Білокриницький сільський голова

                 

______________ Тетяна ГОНЧАРУК

______________ 2023

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Рівненської

райдержадміністрації

___________________ № _____

 

 

 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Призначення державної допомоги у звязку з вагітністю та пологами жінкам,  які не застраховані в системі загальнообовязкового державного соціального страхування

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00143

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та/або центр надання адміністративних послуг

1

Місце знаходження

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради: 35342, Рівненська область, Рівненський район,                               с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 94

2

Інформація щодо режиму роботи

Режим роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради:

 • понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 год. до 16:00 год.;
 • вівторок з 09:00 год. до 20:00 год.;
 • четвер з 09:00 год. до 17:00 год.;

Субота, неділя, святкові та неробочі дні – вихідні дні.

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області  працює без перерви на обід.

3

Телефон, адреса електронної

пошти та веб-сайт

Тел. (0362)270-738

Веб-сайт: bilokrynycka-gromada.gov.ua

Електронна пошта: cnap_bilakrsr@ukr.net.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ

5