Білокриницька
територіальна громада

Рівненська область, Рівненський район

Технологічні картки

Додаток 53

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Державна реєстрація народження дитини та її походження

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00030

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Строки виконання етапів (дії, рішення)

Прийом і реєстрація заяви про державну реєстрацію народження (у випадках, встановлених законом) за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – Реєстр) та перевірка повноти поданих документів

Начальник відділу, адміністратор

У день звернення та у присутності суб’єкта звернення

Складання актового запису про народження в Реєстрі, ознайомлення суб’єкта звернення з внесеними до нього відомостями

Начальник відділу, адміністратор

У день звернення

Формування свідоцтва про народження в Реєстрі

Начальник відділу, адміністратор

У день звернення

Внесення відомостей про свідоцтво про народження до книги обліку бланків свідоцтв про народження

Начальник відділу, адміністратор

У день звернення та у присутності суб’єкта звернення

Видача свідоцтва про народження, довідки про народження дитини, відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України

Начальник відділу, адміністратор

У день звернення та у присутності суб’єкта звернення

Направлення запитів щодо перевірки факту державної реєстрації народження за місцем народження дитини, за місцем проживання батьків дитини на момент її народження у разі подання дубліката медичного свідоцтва про народження або здійснення державної реєстрації народження дитини, яка досягла одного року і більше

Начальник відділу, адміністратор

У день звернення

Запрошення суб’єкта звернення для державної реєстрації та видачі свідоцтва про народження

Начальник відділу, адміністратор

Не пізніше наступного робочого дня після отримання відповіді запитуваного органу

Відмова у проведенні державної реєстрації народження та видачі свідоцтва, якщо: державна реєстрація народження суперечить вимогам законодавства України; державна реєстрація народження повинна проводитись в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану; з проханням про державну реєстрацію народження звернулась недієздатна особа

Начальник відділу, адміністратор

У день звернення

Загальна кількість днів надання послуги – 1 робочий день

 

Додаток 54

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Державна реєстрація шлюбу

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00031

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Строки виконання етапів (дії, рішення)

Прийом і реєстрація заяви про державну реєстрацію шлюбу (у випадках, встановлених законом) за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – Реєстр) та перевірка повноти поданих документів

Начальник відділу, адміністратор

У день звернення

Складання актового запису про шлюб в Реєстрі, ознайомлення суб’єкта звернення з внесеними до нього відомостями

Начальник відділу, адміністратор

Шлюб реєструється протягом 1 дня після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу.

Формування свідоцтва про шлюб в Реєстрі

Начальник відділу, адміністратор

1 робочий день

Внесення відомостей про свідоцтва про шлюб до книги обліку бланків свідоцтв про шлюб

Начальник відділу, адміністратор

1 робочий день

Видача свідоцтва про шлюб

Начальник відділу, адміністратор

1 робочий день

Відмітка про державну реєстрацію шлюбу в паспорті громадянки України

Начальник відділу, адміністратор

1 робочий день

Загальна кількість днів надання послуги – 30 робочий день (якщо інше не передбачене законодавством)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 55

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Державна реєстрація смерті

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00033

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Строки виконання етапів (дії, рішення)

Прийом і реєстрація заяви про державну реєстрацію смерті (у випадках, встановлених законом) за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – Реєстр) та перевірка повноти поданих документів

Начальник відділу, адміністратор

У день звернення

Складає актовий запис про смерть у Реєстрі ознайомлює суб’єкта звернення з внесеними до нього відомостями

Начальник відділу, адміністратор

1 робочий день

Формує свідоцтво про смерть в Реєстрі

Начальник відділу, адміністратор

1 робочий день

Вносить відомості про свідоцтво про смерть до книги обліку бланків свідоцтв про смерть та видає свідоцтво про смерть

Начальник відділу, адміністратор

1 робочий день

Відмовляє у проведенні державної реєстрації смерті та видачі свідоцтва, якщо: - державна реєстрація смерті суперечить вимогам законодавства України; - державна реєстрація смерті повинна проводитись в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану; - з проханням про державну реєстрацію смерті звернулась недієздатна особа.

Начальник відділу, адміністратор

У день звернення

Загальна кількість днів надання послуги – 1 робочий день (якщо інше не передбачене законодавством)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 56

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Реєстрації місця проживання/декларування громадян

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00034

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

№ з/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Строк виконання етапів (дії, рішення)

 

1

Формування заяви з використанням відповідних програмно-технічних засобів та відтворення її в паперовій формі

Начальник відділу,

адміністратор

У момент звернення

2

Перевірка належності паспортного документа особі, яка його подала,  його дійсності, правильності заповнення заяви про реєстрацію місця проживання та наявності документів, необхідних для реєстрації місця проживання, про що робиться відповідний запис у заяві

Начальник відділу,

адміністратор

У момент звернення

 

3

Перевірка належності особі, яка подала заяву для реєстрації місця проживання, відповідного житла на праві власності чи належності власнику (співвласникам), які надали згоду особі для реєстрації місця проживання, відповідного житла на праві власності, а також перебування такого житла в іпотеці або довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань з використанням відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до Порядку доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Начальник відділу,

адміністратор

У момент звернення

 

4

Складення протоколу про адміністративне правопорушення відповідно до статті 197 Кодексу України  про адміністративні правопорушення у випадку, якщо під час подання документів установлено, що особа, яка є громадянином України, звернулася для реєстрації нового місця проживання після закінчення 30 календарних днів після зняття з реєстрації з попереднього місця проживання або подала для реєстрації місця проживання недійсний паспорт громадянина України. Направлення іноземця чи особи без громадянства до територіального підрозділу Державної міграційної служби (надалі – ДМС) відповідно до території обслуговування для вжиття заходів адміністративного впливу або інших заходів, визначених законодавством, якщо під час подання документів установлено, що вони звернулися для реєстрації місця проживання після закінчення 30 календарних днів з дня отримання посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, зняття з реєстрації попереднього місця проживання або подали для реєстрації нового місця проживання недійсний документ

Начальник відділу,

адміністратор

У момент звернення

 

5

Прийняття рішення про реєстрацію місця проживання або про відмову в реєстрації місця проживання особи

Начальник відділу,

адміністратор

У момент звернення

6

Унесення відомостей про реєстрацію місця проживання до Реєстру територіальної громади

Начальник відділу,

адміністратор

У момент звернення

 

7

Формування інформації про зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання особи для її передачі до відомчої інформаційної системи ДМС з подальшою передачею інформації до Єдиного державного демографічного реєстру за допомогою програмних засобів Реєстру територіальної громади

Начальник відділу,

адміністратор

У момент звернення

 

8

Інформування у випадку ухвалення рішення про  відмову, із  зазначенням   підстав для відмови, засобами поштового, телефонного або електронного зв’язку

Начальник відділу,

адміністратор

У момент звернення

 

9

У разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання в іншій адміністративно-територіальній  одиниці до органу реєстрації, на території обслуговування якого зареєстроване попереднє місце проживання особи, не пізніше наступного дня надсилання в електронній формі повідомлення про зняття з реєстрації місця проживання особи для внесення інформації до відповідного реєстру територіальної громади. У раз, коли реєстр територіальної громади створено та ведеться засобами інформаційно-комунікаційної системи органу реєстрації і повідомлення неможливо надіслати в електронній формі, таке повідомлення в день здійснення реєстраційної дії надсилається відповідному органу реєстрації у паперовій формі

Начальник відділу,

адміністратор

У момент звернення

 

 

* Суб’єкт звернення має право оскаржити результат надання адміністративної послуги в установленому законодавством порядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 57

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Зняття з задекларованого/зареєстрованого місця проживання громадян

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00037

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

№ з/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Строк виконання етапів (дії, рішення)

 

1

Формування заяви з використанням відповідних програмно-технічних засобів та відтворення її в паперовій формі

Начальник відділу,

адміністратор

У момент звернення

2

Перевірка належності паспортного документа особі, яка його подала,  його дійсності, правильності заповнення заяви про реєстрацію місця проживання та наявності документів, необхідних для реєстрації місця                  проживання, про що робиться відповідний запис у заяві

Начальник відділу,

адміністратор

У момент звернення

3

Перевірка належності особі, яка подала заяву для реєстрації місця проживання, відповідного житла на праві власності чи належності власнику (співвласникам), які надали згоду особі для реєстрації місця проживання, відповідного житла на праві власності, а також перебування такого житла в іпотеці або довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань з використанням відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до Порядку доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Начальник відділу,

адміністратор

У момент звернення

4

Складення протоколу про адміністративне правопорушення відповідно до статті 197 Кодексу України  про адміністративні правопорушення у випадку, якщо під час подання документів установлено, що особа, яка є громадянином України, звернулася для реєстрації нового місця проживання після закінчення 30 календарних днів після зняття з реєстрації з попереднього місця проживання або подала для реєстрації місця проживання недійсний паспорт громадянина України.

Направлення іноземця чи особи без громадянства до територіального підрозділу Державної міграційної служби (надалі – ДМС) відповідно до території обслуговування для вжиття заходів адміністративного впливу або інших заходів, визначених законодавством, якщо під час подання документів установлено, що вони звернулися для реєстрації місця проживання після закінчення 30 календарних днів з дня отримання посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, зняття з реєстрації попереднього місця проживання або подали для реєстрації нового місця проживання недійсний документ

Начальник відділу,

адміністратор

У момент звернення

5

Прийняття рішення про реєстрацію місця проживання або про відмову в реєстрації місця проживання особи 

Начальник відділу,

адміністратор

У момент звернення

6

Унесення відомостей про реєстрацію місця проживання до Реєстру територіальної громади 

Начальник відділу,

адміністратор

У момент звернення

7

Формування інформації про зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання особи для її передачі до відомчої інформаційної системи ДМС з подальшою передачею інформації до Єдиного державного демографічного реєстру за допомогою програмних засобів Реєстру територіальної громади

Начальник відділу,

адміністратор

У момент звернення

8

Інформування у випадку ухвалення рішення про  відмову, із  зазначенням   підстав для відмови, засобами поштового, телефонного або електронного зв’язку

Начальник відділу, адміністратор

У момент звернення

9

У разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання в іншій адміністративно-територіальній  одиниці до органу реєстрації, на території обслуговування якого зареєстроване попереднє місце проживання особи, не пізніше наступного дня надсилання в електронній формі повідомлення про зняття з реєстрації місця проживання особи для внесення інформації до відповідного реєстру територіальної громади. У раз, коли реєстр територіальної громади створено та ведеться засобами інформаційно-комунікаційної системи органу реєстрації і повідомлення неможливо надіслати в електронній формі, таке повідомлення в день здійснення реєстраційної дії надсилається відповідному органу реєстрації у паперовій формі

Начальник відділу, адміністратор

У момент звернення

 

* Суб’єкт звернення має право оскаржити результат надання адміністративної послуги в установленому законодавством порядку.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 58

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Реєстрація місця проживання дитини до 14 років

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 01217

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

№ з/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Строк виконання етапів (дії, рішення)

 

1

Формування заяви з використанням відповідних програмно-технічних засобів та відтворення її в паперовій формі

Начальник відділу, адміністратор

У момент звернення

2

Перевірка належності паспортного документа особі, яка його подала,  його дійсності, правильності заповнення заяви про реєстрацію місця проживання та наявності документів, необхідних для реєстрації місця  проживання малолітньої дитини, про що робиться відповідний запис у заяві. Перевірка перебування  житла в іпотеці або довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань з використанням відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Начальник відділу, адміністратор

У момент звернення

3

Складення протоколу про адміністративне правопорушення відповідно до статті 197 Кодексу України  про адміністративні правопорушення, у випадку, якщо під час подання документів установлено, що особа, яка є громадянином України, звернулася для реєстрації нового місця проживання після закінчення 30 календарних днів після зняття з реєстрації з попереднього місця проживання та у випадку, якщо під час подання документів установлено, що особа, яка є громадянином України, звернулася для реєстрації новонародженої дитини після спливу трьох місяців з дня державної реєстрації її народження

Начальник відділу, адміністратор

У момент звернення

4

Ухвалення рішення про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини або про відмову в реєстрації місця проживання малолітньої дитини

Начальник відділу, адміністратор

У момент звернення

5

Внесення відомостей про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини до Реєстру територіальної  громади

Начальник відділу, адміністратор

У момент звернення

6

Формування інформації про реєстрацію місця проживання  малолітньої дитини для її передачі до відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби з подальшою передачею інформації до Єдиного державного демографічного реєстру за допомогою програмних засобів Реєстру територіальної громади

Начальник відділу, адміністратор

У момент звернення

7

Інформування законного представника

(представника), уповноваженої особи житла або уповноваженої особи спеціалізованої соціальної установи у випадку ухвалення рішення про відмову із зазначенням підстав для відмови засобами поштового, телефонного або електронного зв’язку

Начальник відділу, адміністратор

У момент звернення

8

У разі здійснення реєстрації місця проживання малолітньої дитини, одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання в іншій адміністративно-територіальній  одиниці до органу реєстрації, на території обслуговування якого зареєстроване попереднє місце проживання особи, не пізніше наступного дня надсилання в електронній формі повідомлення про зняття з реєстрації місця проживання особи для внесення інформації до відповідного реєстру територіальної громади. У разі коли реєстр територіальної громади створено та ведеться засобами інформаційно-комунікаційної системи органу реєстрації і повідомлення неможливо надіслати в електронній формі, таке повідомлення в день здійснення реєстраційної дії надсилається відповідному органу реєстрації в паперовій формі

Начальник відділу, адміністратор

У момент звернення

 

Суб’єкт звернення має право оскаржити результат надання адміністративної послуги в установленому законодавством порядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 59

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача витягу з реєстру територіальної громади

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00038

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

№ з/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Строк виконання етапів (дії, рішення)

 

1

Перевірка належності документів особі, яка звернулася для отримання витягу з Реєстру територіальної громади (паспортний документ особи, довідка про звернення за захистом в Україні, документ, що підтверджує право власності на житло), та їх дійсності.

 

Начальник відділу, адміністратор

У момент звернення

 

2

Формування витягу  на запит органу реєстрації засобами відомчої інфор-маційної системи Державної міграційної служби (надалі – ДМС) та підтвердження електронною кваліфікованою печаткою ДМС, що відображається у витягу під час його формування та відтворюється в паперовій формі (у випадку особистого від-відування органу реєстрації) 

 

Начальник відділу, адміністратор

У момент звернення

 

3

Видача витягу з Реєстру територіальної громади особі, яка декларує/реєструє місце проживання (перебування),знімається із  задекларованого/зареєстрованого місця проживання  або її законному представнику, власнику (співвласникам) житла, законному представнику особи або власнику (співвласнику) житла, уповноваженій особі житла, іпотекодержателю або довірчому власнику

Начальник відділу, адміністратор

У момент звернення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 60

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача витягу про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00021

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

№ з/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Строк виконання етапів (дії, рішення)

 

1

Перевірка належності документів особи, яка звернулась (паспортний документ, право власності на житло)

Адміністратор

У момент звернення

2

Формування довідки

Адміністратор

У момент звернення

3

Видача довідки

Адміністратор

У момент звернення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 61

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів, тощо), населених пунктів адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00029

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

 

№ з/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Строк виконання етапів (дії, рішення)

1

Прийом документів, що подаються заявником або його законним представником для внесення змін назви перейменованої вулиці, нумерації будинків

Адміністратор

У день звернення

2

Прийняття заяви про внесення змін назви перейменованої вулиці, нумерації будинків та відповідних документів

Адміністратор

У день звернення

3

Виготовлення електронних копій шляхом сканування поданих документів

Адміністратор

У день звернення

4

Розгляд заяви та документів, необхідних для зміни назви перейменованої вулиці, нумерації будинків та у разі необхідності прийняття рішення про відмову у проведенні змін

Адміністратор

Строк не має перевищувати 1 робочого дня

5

Внесення змін назви перейменованої вулиці або нумерації будинків до документу, в якому зазначаються відомості про місце проживання/перебування особи

Адміністратор

У день звернення

6

Внесення інформації в реєстр територіальної громади

Адміністратор

В день прийняття рішення про державну реєстрацію

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 62

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача довідки про реєстрацію/останнє місце реєстрації особи на дату смерті та усіх зареєстрованих із нею осіб

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 01245

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

№ з/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Строк виконання етапів (дії, рішення)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення суб’єкта звернення про орієнтовний термін виконання

Примітка: Звернення повертається заявнику для доповнення, якщо пакет документів не відповідає переліку

Адміністратор

У день звернення особи або її представника

2

Передача  вхідного пакету документів виконавцю для опрацювання і прийняття рішення

Адміністратор

У день прийняття заяви

3

Прийняття рішення про надання інформації  із реєстру територіальної громади або про відмову

Адміністратор

У день прийняття заяви особи або її представника

4

Оформлення витягу з реєстру територіальної громади

Адміністратор

У день прийняття заяви особи або її представника

5

Передача документів після оформлення витягу із реєстру територіальної громади чи відмови у видачі витягу із реєстру територіальної громади у ЦНАП

 

Адміністратор

У день прийняття заяви особи або її представника

6

Повернення особі  паспортного документа або довідки про звернення за захистом в Україні та видача витягу із реєстру територіальної громади

Адміністратор

У день прийняття заяви особи або її представника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 63

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача довідки про відсутність зареєстрованих в житлі осіб

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 01828

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

№ з/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Строк виконання етапів (дії, рішення)

1

Перевірка належності документів особи, яка звернулась ( паспортний документ, право власності на житло. )

Адміністратор

У момент звернення

2

Формування довідки

Адміністратор

У момент звернення

 

3

Видача довідки

Адміністратор

У момент звернення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 64

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання довідки, що підтверджує факт перебування на утриманні померлого годувальника непрацездатних членів сім’ї

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 02194

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

№ з/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Строк виконання етапів (дії, рішення)

1

Перевірка належності документів особи, яка звернулась ( паспортний документ, право власності на житло. )

Адміністратор

У момент звернення

2

Формування довідки

Адміністратор

У момент звернення

 

3

Видача довідки

Адміністратор

У момент звернення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 65

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00041

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

№ з/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Строки виконання етапів

1

Інформування про види послуг, порядок заповнення заяви, перелік документів тощо.

Державний реєстратор

У момент звернення

2

Прийняття заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а також документів, необхідних для її проведення, та реєстрація у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Державний реєстратор

У момент звернення

3

Виготовлення електронних копій шляхом сканування поданих документів та розміщення їх у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Державний реєстратор

У момент звернення

4

Опрацювання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а також документів, необхідних для її проведення та оформлення результату надання адміністративної послуги, зокрема:

 - розгляд заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та документів, необхідних для її проведення, та у разі необхідності прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, про залишення заяви про державну реєстрацію без розгляду у зв’язку з її відкликанням, про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію, про зупинення державної реєстрації прав, про відмову у зупиненні державної реєстрації прав, про відновлення державної реєстрації прав;

 - прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень.

Державний реєстратор

У порядку черговості надходження.

Строк не має перевищувати 5 робочих днів.

Інші скорочені строки надання адміністративної послуги:

 2 робочі дні;

 1 робочий день;

 2 години

5

Видача або надсилання поштою інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  або рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень.

Державний реєстратор

У день прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (або про відмову в ній)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 66

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Державна реєстрація речового права, похідного від права власності

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00042

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

№ з/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Строки виконання етапів

1

Інформування про види послуг, порядок заповнення заяви, перелік документів

Державний реєстратор

У момент звернення

2

Прийняття заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а також документів, необхідних для її проведення, та реєстрація у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Державний реєстратор

У момент звернення

3

Виготовлення електронних копій шляхом сканування поданих документів та розміщення їх у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Державний реєстратор

У момент звернення

4

Опрацювання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а також документів, необхідних для її проведення та оформлення результату надання адміністративної послуги, зокрема:

 - розгляд заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та документів, необхідних для її проведення, та у разі необхідності прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, про залишення заяви про державну реєстрацію без розгляду у зв’язку з її відкликанням, про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію, про зупинення державної реєстрації прав, про відмову у зупиненні державної реєстрації прав, про відновлення державної реєстрації прав;

 - прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень

Державний реєстратор

В порядку черговості надходження.

Строк не має перевищувати 5 робочих днів.

Інші скорочені строки надання адміністративної послуги:

 2 робочі дні;

 1 робочий день;

 2 години

5

Видача або надсилання поштою інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  або рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень.

Державний реєстратор

В день прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (або про відмову в ній)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 67

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Державна реєстрація обтяжень речових прав

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00048

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

№ з/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Строки виконання етапів

1

Інформування про види послуг, порядок заповнення заяви, перелік документів

Державний реєстратор

У момент звернення

2

Прийняття заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а також документів, необхідних для її проведення, та реєстрація у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Державний реєстратор

У момент звернення

3

Виготовлення електронних копій шляхом сканування поданих документів та розміщення їх у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Державний реєстратор

У момент звернення

4

Опрацювання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а також документів, необхідних для її проведення та оформлення результату надання адміністративної послуги, зокрема:

 - розгляд заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та документів, необхідних для її проведення, та у разі необхідності прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, про залишення заяви про державну реєстрацію без розгляду у зв’язку з її відкликанням, про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію, про зупинення державної реєстрації прав, про відмову у зупиненні державної реєстрації прав, про відновлення державної реєстрації прав;

 - прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень

Державний реєстратор

В день реєстрації заяви в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

5

Видача або надсилання поштою інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  або рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень

Державний реєстратор

В день прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (або про відмову в ній).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 68

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00046

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

№ з/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Строки виконання етапів

1

Інформування про види послуг, порядок заповнення заяви, перелік документів

Державний реєстратор

У момент звернення

2

Прийняття заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а також документів, необхідних для її проведення, та реєстрація у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Державний реєстратор

У момент звернення

3

Виготовлення електронних копій шляхом сканування поданих документів та розміщення їх у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Державний реєстратор

У момент звернення

4

Опрацювання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а також документів, необхідних для її проведення та оформлення результату надання адміністративної послуги, зокрема:

 - розгляд заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та документів, необхідних для її проведення, та у разі необхідності прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, про залишення заяви про державну реєстрацію без розгляду у зв’язку з її відкликанням, про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію, про зупинення державної реєстрації прав, про відмову у зупиненні державної реєстрації прав, про відновлення державної реєстрації прав;

 - прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень

Державний реєстратор

В день реєстрації заяви в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

5

Видача або надсилання поштою інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  або рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень

Державний реєстратор

В день прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (або про відмову в ній)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 69

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за судовим рішенням)

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00043

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

№ з/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Строки виконання етапів

1

Інформування про види послуг, порядок заповнення заяви, перелік документів тощо.

Державний реєстратор

У момент звернення

2

Прийняття заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а також документів, необхідних для її проведення, та реєстрація у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Державний реєстратор

У момент звернення

3

Виготовлення електронних копій шляхом сканування поданих документів та розміщення їх у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Державний реєстратор

У момент звернення

4

Опрацювання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а також документів, необхідних для її проведення та оформлення результату надання адміністративної послуги, зокрема:

 - розгляд заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та документів, необхідних для її проведення, та у разі необхідності прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, про залишення заяви про державну реєстрацію без розгляду у зв’язку з її відкликанням, про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію, про зупинення державної реєстрації прав, про відмову у зупиненні державної реєстрації прав, про відновлення державної реєстрації прав;

 - прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень.

Державний реєстратор

Надається у день прийняття заяви

5

Видача або надсилання поштою інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  або рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень.

Державний реєстратор

В день прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (або про відмову в ній)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 70

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг – 00049

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

№ з/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Строки виконання етапів

1

Інформування про види послуг, порядок заповнення заяви, перелік документів

Державний реєстратор

У момент звернення.

2

Прийняття заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а також документів, необхідних для її проведення, та реєстрація у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Державний реєстратор

У момент звернення.

3

Виготовлення електронних копій шляхом сканування поданих документів та розміщення їх у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Державний реєстратор

У момент звернення.

4

Опрацювання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а також документів, необхідних для її проведення та оформлення результату надання адміністративної послуги, зокрема:

 - розгляд заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та документів, необхідних для її проведення, та у разі необхідності прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, про залишення заяви про державну реєстрацію без розгляду у зв’язку з її відкликанням, про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію, про зупинення державної реєстрації прав, про відмову у зупиненні державної реєстрації прав, про відновлення державної реєстрації прав;

 - прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень.

Державний реєстратор

Надається в день реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

5

Видача або надсилання поштою інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  або рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень.

Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно

В день прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (або про відмову в ній).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 71

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Заборона вчинення реєстраційних дій

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 01174

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

№ з/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Строки виконання етапів

1

Інформування про види послуг, порядок заповнення заяви, перелік документів

Державний реєстратор

У момент звернення

2

Прийняття заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а також документів, необхідних для її проведення, та реєстрація у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Державний реєстратор

У момент звернення

3

Виготовлення електронних копій шляхом сканування поданих документів та розміщення їх у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Державний реєстратор

У момент звернення

4

Опрацювання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а також документів, необхідних для її проведення та оформлення результату надання адміністративної послуги, зокрема:

 - розгляд заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та документів, необхідних для її проведення, та у разі необхідності прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, про залишення заяви про державну реєстрацію без розгляду у зв’язку з її відкликанням, про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію, про зупинення державної реєстрації прав, про відмову у зупиненні державної реєстрації прав, про відновлення державної реєстрації прав;

 - прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень

Державний реєстратор

У день прийняття заяви

5

Видача або надсилання поштою інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  або рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень

Державний реєстратор

В день прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (або про відмову в ній)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 72

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00047

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

№ з/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Строки виконання етапів

1

Інформування про види послуг, порядок заповнення заяви, перелік документів

Державний реєстратор

У момент звернення

2

Прийняття, реєстрація заяви про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також документів, необхідних для її проведення, та реєстрація у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Державний реєстратор

У момент звернення

3

Виготовлення електронних копій шляхом сканування поданих документів та розміщення їх у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Державний реєстратор

У момент звернення.

4

Формування інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Державний реєстратор

У режимі реального часу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 73

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

 

ПОГОДЖЕНО

Білокриницький сільський голова

                 

 __________Тетяна ГОНЧАРУК

_____________  2023 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Рівненської

райдержадміністрації

_______________2023№ _______

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання субсидії для відшкодування витрат  на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00155

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

п/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення суб’єкта звернення про орієнтовний термін виконання

Адміністратор

Протягом 1 робочого дня

2

Формування  справи, занесення даних до реєстру

Адміністратор

Протягом 1 робочого дня

3

Передача пакету документів в управління соціального захисту населення Рівненської РДА

Адміністратор

Протягом 5 робочих днів

4

Запис у листі про проходження справи адміністративної послуги

Адміністратор

Протягом 1 робочого дня

5

Прийом документів

Адміністратор

Протягом 1 дня

6

Перевірка правильності сформованого пакету документів  

Адміністратор

Протягом  3 робочих днів

7

Прийом документів для призначення субсидії або надання відмови

Адміністратор

Протягом 1 робочого дня

8

Запис у листі про проходження справи адміністративної послуги

Адміністратор

Протягом 1 робочого дня

9

Призначення субсидії

Головний  спеціаліст управління ПФ

Рішення  про призначення (відмову) субсидії приймається протягом  десяти днів після подання заяви, декларації  та отримання усіх необхідних відомостей

40 днів

 

40 днів

 

         

 

Додаток 74

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ПОГОДЖЕНО

Білокриницький сільський голова

                 

 __________Тетяна ГОНЧАРУК

_____________  2023 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Рівненської

райдержадміністрації

_______________2023№ _______

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування невідоме

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00154

 

 Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

п/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1

 

 

 

Прийом і перевірка правильності заповнення заяви, правильності  та повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення заявника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор

Під час безпосереднього прийому від суб’єкта звернення

2

Передача повного пакету документів до Управління соціального захисту населення Рівненської РДА (далі – УСЗН)

Адміністратор

Не пізніше наступного дня з дня надходження повного пакету документів

3

Перевірка повноти поданих документів та правильність їх оформлення, та, у разі потреби, повернення документів адміністратору для доопрацювання

Головний спеціаліст відділу соцзахисту населення з прийому держдопомог УСЗН

Протягом трьох робочих днів

4

Формування  особової справи

 

Спеціаліст відділу соцзахисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом другого дня

5

Передача особової справи на призначення державних допомог

Спеціаліст відділу соцзахисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом другого дня

6

Опрацювання заяв спеціалістами з призначення державних допомог  

Спеціалісти відділу соцзахисту населення з призначення державних допомог УСЗН

Протягом третього-четвертого дня

7

Перевірка правильності проведених розрахунків та їх відповідність чинному законодавству 

Заступник начальника відділу соціального захисту населення УСЗН

Протягом п’ятого-сьомого дня

8

Візування рішень про призначення або відмову у призначенні допомоги

Головні спеціалісти відділу соціальних допомог УСЗН

Протягом

восьмого дня

9

Передача опрацьованих особових справ до відділу виплати або архіву

Спеціалісти відділу соціальних допомог УСЗН

Протягом

дев’ятого дня

10

Реєстрація рішення про призначення соціальної допомоги (або відмови у її призначенні)/ повідомлення про призначення соціальної допомоги (або відмови у її призначенні)

Працівник УСЗН

Протягом десятого дня

11

Передача спеціалісту ВСЗН інформацію щодо призначення допомоги/повідомлення про відмову в призначенні допомоги, відповідно до акту приймання-передавання

Заступник начальника відділу соціального захисту населення УСЗН

Протягом наступного робочого дня

12

Проведення паперової та електронної обробки особових рахунків та справ

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації

 

13

Перевірка правильності нарахування допомоги

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

14

Фіксація нарахованої допомоги в електронному варіанті

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

15

Формування виплатних відомостей в установи банків та поштові відділення

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

16

Зарахування коштів установами банків на рахунки одержувачів допомоги

Спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН

Після надходження коштів з Державного бюджету

10

 

10

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 75

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

 

ПОГОДЖЕНО

Білокриницький сільський голова

                 

 __________Тетяна ГОНЧАРУК

_____________  2023 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Рівненської

райдержадміністрації

_______________2023№ _______

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Призначення одноразової винагороди жінкам,  яким присвоєно почесне 
звання України «Мати-героїня»

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00135

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

п/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1

 

Прийом і перевірка правильності заповнення заяви, правильності  та повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення заявника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор

Під час безпосереднього прийому від суб’єкта звернення

2

Передача повного пакету документів до Управління соціального захисту населення Рівненської районної державної адміністрації (далі – УСЗН)

Адміністратор

Не пізніше наступного дня з дня надходження пакету документів

3

Перевірка повноти поданих документів та правильність їх оформлення, та, у разі потреби, повернення документів адміністратору (спеціалісту) ЦНАПу для доопрацювання

Спеціалісти відділу соцзахисту населення з призначення державних допомог УСЗН

Протягом трьох робочих днів

4

Формування  особової справи

Спеціалісти відділу соцзахисту населення з призначення державних допомог УСЗН

Протягом другого дня

5

Передача особової справи на призначення державних допомог

Спеціалісти відділу соцзахисту населення з призначення державних допомог УСЗН

Протягом другого дня

6

Опрацювання заяв спеціалістами з призначення державних допомог  

Спеціалісти відділу соцзахисту населення з призначення держдопомог УСЗН

Протягом третього-четвертого дня

7

Перевірка правильності проведених розрахунків та їх відповідність чинному законодавству 

Заступник начальника відділу соцзахисту населення УСЗН

Протягом п’ятого-сьомого дня

8

Візування рішень про призначення або відмову у призначенні допомоги

Головні спеціалісти відділу соцдопомог УСЗН

Протягом

восьмого дня

9

Передача опрацьованих особових справ до відділу виплати або архіву

Спеціалісти відділу соцдопомог УСЗН

Протягом

дев’ятого дня

10

Реєстрація рішення про призначення соціальної допомоги (або відмови у її призначенні)/ повідомлення про призначення соціальної допомоги (або відмови у її призначенні)

Працівник УСЗН

Протягом десятого дня

11

Передача спеціалісту ВСЗН інформацію щодо призначення допомоги та повідомлення про відмову в призначенні допомоги, відповідно до акту приймання-передавання

Заступник начальника відділу соціального захисту населення УСЗН

Протягом наступного робочого дня

12

Проведення паперової та електронної обробки особових рахунків та справ

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню соцвиплат департаменту соцзахисту населення РОДА

 

13

Перевірка правильності нарахування допомоги

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

14

Фіксація нарахованої допомоги в електронному варіанті

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

15

Формування виплатних відомостей в установи банків та поштові відділення

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

16

Зарахування коштів установами банків на рахунки одержувачів допомоги

Спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН

Після надходження коштів з Державного бюджету

10

 

10

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 76

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

 

ПОГОДЖЕНО

Білокриницький сільський голова

                 

                        Тетяна ГОНЧАРУК

________________ 2023 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Рівненської

райдержадміністрації

______________ 2023 № _______

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00141

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

п/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1

 

 

 

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення заявника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор

Протягом 1 робочого дня

2

Формування справи надання адмінпослуги, занесення даних до журналу реєстрації документів

Адміністратор

Протягом 1 робочого дня

3

Передача повного пакету документів до Управління соціального захисту населення Рівненської районної державної адміністрації (далі – УСЗН)

Адміністратор

Протягом 1-2 робочих днів

4

Перевірка повноти пакета документів

Спеціаліст ВСЗН та захисту дітей або  ВРМ.

Спеціаліст відділу соцзахисту населення з прийому держдопомог

Протягом 2-3 дня

5

Формування довідки

Головний спеціаліст УСЗН

Протягом 2-3 дня

6

Передача довідки до Центру надання адміністративних послуг

Головний спеціалісти УСЗН

Протягом 3-4 дня

7

Запис у бланку проходження документа (-ів) про факт здійснення дозвільної процедури та повідомлення про це заявника

Спеціаліст  ВСЗН та прав дітей  або ВРМ

Протягом 4-5 дня

8

Видача заявнику повідомлення про прийняте рішення

Спеціаліст  ВСЗН та прав дітей  або ВРМ

Протягом

5 дня

10

 

10

 

         

 

 

Додаток 77

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ПОГОДЖЕНО

Білокриницький сільський голова

                 

___________ Тетяна ГОНЧАРУК

________________ 2023 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Рівненської

райдержадміністрації

______________ 2023 № _______

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого,

 скрапленого балонного газу для побутових потреб

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00157

 

Відділ «центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області

п/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Строки виконання етапів (дії, рішення)

 

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення суб’єкта звернення про орієнтовний термін виконання

Адміністратор

Протягом 1 дня

2

Формування  справи, занесення даних до реєстру

Адміністратор

Протягом 1 дня

3

Передача пакету документів в управління соцзахисту населення Рівненської райдержадміністрації

Адміністратор

Протягом 10 днів

4

Запис у листі про проходження справи адміністративної послуги

Адміністратор

Протягом 1 дня

5

Прийом документів

Адміністратор

Протягом 3 днів

6

Перевірка правильності сформованого пакету документів  

Адміністратор

Протягом 3 днів

7

Прийом документів для призначення  пільги  або надання вмотивованої відмови

Адміністратор

Протягом 2 днів

8

Запис у листі про проходження справи адміністративної послуги

Адміністратор

Протягом

1 дня

9

Призначення пільги

Головний спеціаліст управління ПФ

Рішення  про призначення (відмову) пільги приймається протягом  10 днів після подання заяви і пакету документів

30

 

30

 

         

 

Додаток 78

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ПОГОДЖЕНО

Білокриницький сільський голова

                 

                        Тетяна ГОНЧАРУК

________________ 2023 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Рівненської

райдержадміністрації

______________ 2023 № _______

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 01974

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

п/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1

 

 

 

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення суб’єкта звернення про орієнтовний термін виконання

Адміністратор

Протягом 1 дня

2

Формування  справи, занесення даних до реєстру

Адміністратор

Протягом 1 дня

3

Передача пакету документів в управління соціального захисту населення Рівненської райдержадміністрації

Адміністратор

Протягом 10 днів

4

Запис у листі про проходження справи адміністративної послуги

Адміністратор

Протягом 1 дня

5

Прийом документів

Адміністратор

Протягом 3 днів

6

Перевірка правильності сформованого пакету документів

Адміністратор

Протягом 3 днів

7

Прийом документів для призначення  пільги  або надання вмотивованої відмови

Адміністратор

Протягом 2 днів

8

Запис у листі про проходження справи адміністративної послуги

Адміністратор

Протягом

1 дня

9

Призначення пільги

Головний спеціаліст  управління ПФ

Рішення  про призначення (відмову) пільги приймається протягом  10 днів після подання заяви і пакету документів

30

 

30

 

         

 

 

 

Додаток 79

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ПОГОДЖЕНО

Білокриницький сільський голова

                 

                        Тетяна ГОНЧАРУК

________________ 2023 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Рівненської

райдержадміністрації

______________ 2023 № _______

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00133

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

п/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1

Прийом і перевірка правильності заповнення заяви, правильності  та повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення заявника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор

Під час безпосереднього прийому від суб’єкта звернення

2

Передача повного пакету документів до Управління соціального захисту населення Рівненської районної державної адміністрації (далі – УСЗН)

Адміністратор

Не пізніше наступного дня з дня надходження повного пакету документів

3

Перевірка повноти поданих документів та правильність їх оформлення, та, у разі потреби, повернення документів адміністратору для доопрацювання

Головний спеціаліст відділу соціального захисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом трьох робочих днів

4

Формування  особової справи

Спеціаліст відділу соцзахисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом другого дня

5

Передача особової справи на призначення державних допомог

Спеціаліст відділу соцзахисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом другого дня

6

Опрацювання заяв спеціалістами з призначення державних допомог  

Спеціалісти відділу соціального захисту населення з призначення державних допомог УСЗН

Протягом третього-четвертого дня

7

Перевірка правильності проведених розрахунків та їх відповідність чинному законодавству 

Заступник начальника відділу соціального захисту населення УСЗН

Протягом п’ятого-сьомого дня

8

Візування рішень про призначення або відмову у призначенні допомоги

Головні спеціалісти відділу соціальних допомог УСЗН

Протягом

восьмого дня

9

Передача опрацьованих особових справ до відділу виплати або архіву

Спеціалісти відділу соціальних допомог УСЗН

Протягом

дев’ятого дня

10

Реєстрація рішення про призначення соціальної допомоги (або відмови у її призначенні)/ повідомлення про призначення соціальної допомоги (або відмови у її призначенні)

Працівник УСЗН

Протягом десятого дня

11

Передача спеціалісту ВСЗН інформацію щодо призначення допомоги та повідомлення про відмову в призначенні допомоги, відповідно до акту приймання-передавання

Заступник начальника відділу соціального захисту населення УСЗН

Протягом наступного робочого дня

12

Проведення паперової та електронної обробки особових рахунків та справ

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації (далі Центр по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН)

 

13

Перевірка правильності нарахування допомоги

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

14

Фіксація нарахованої допомоги в електронному варіанті

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

15

Формування виплатних відомостей в установи банків та поштові відділення

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

16

Зарахування коштів установами банків на рахунки одержувачів допомоги

Спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН

Після надходження коштів з Державного бюджету

10

 

10

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 80

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ПОГОДЖЕНО

Білокриницький сільський голова

                 

                        Тетяна ГОНЧАРУК

________________ 2023 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Рівненської

райдержадміністрації

______________ 2023 № _______

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Призначення державної допомоги у звязку з вагітністю та пологами жінкам,

які не застраховані в системі загальнообовязкового  державного соціального страхування

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00143

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

п/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1

 

Прийом і перевірка правильності заповнення заяви, правильності  та повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення заявника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор

Під час безпосереднього прийому від суб’єкта звернення

2

Передача повного пакету документів до Управління соціального захисту населення Рівненської районної державної адміністрації (далі – УСЗН)

Адміністратор

Не пізніше наступного дня з дня надходження повного пакету документів

3

Перевірка повноти поданих документів та правильність їх оформлення, та, у разі потреби, повернення документів адміністратору для доопрацювання

Головний спеціаліст відділу соціального захисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом трьох робочих днів

4

Формування  особової справи

Спеціаліст відділу соцзахисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом другого дня

5

Передача особової справи на призначення державних допомог

Спеціаліст відділу соцзахисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом другого дня

6

Опрацювання заяв спеціалістами з призначення державних допомог  

Спеціалісти відділу соцзахисту населення з призначення державних допомог УСЗН

Протягом третього-четвертого дня

7

Перевірка правильності проведених розрахунків та їх відповідність чинному законодавству 

Заступник начальника відділу соціального захисту населення УСЗН

Протягом п’ятого-сьомого дня

8

Візування рішень про призначення або відмову у призначенні допомоги

Головні спеціалісти відділу соціальних допомог УСЗН

Протягом

восьмого дня

9

Передача опрацьованих особових справ до відділу виплати або архіву

Спеціалісти відділу соціальних допомог УСЗН

Протягом

дев’ятого дня

10

Реєстрація рішення про призначення соціальної допомоги (або відмови у її призначенні)/повідомлення про призначення соціальної допомоги (або відмови у її призначенні)

Працівник УСЗН

Протягом десятого дня

11

Передача спеціалісту ВСЗН інформацію щодо призначення допомоги та повідомлення про відмову в призначенні допомоги, відповідно до акту приймання-передавання

Заступник начальника відділу соціального захисту населення УСЗН

Протягом наступного робочого дня

12

Проведення паперової та електронної обробки особових рахунків та справ

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації (далі Центр по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН)

 

13

Перевірка правильності нарахування допомоги

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

14

Фіксація нарахованої допомоги в електронному варіанті

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

15

Формування виплатних відомостей в установи банків та поштові відділення

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

16

Зарахування коштів установами банків на рахунки одержувачів допомоги

Спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН

Після надходження коштів з Державного бюджету

10

 

10

 

         

 

 

 

 

Додаток 81

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ПОГОДЖЕНО

Білокриницький сільський голова

                 

                        Тетяна ГОНЧАРУК

________________ 2023 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Рівненської

райдержадміністрації

______________ 2023 № _______

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Призначення державної допомоги при народженні дитини

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00144

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

п/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1

 

 

 

Прийом і перевірка правильності заповнення заяви, правильності  та повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення заявника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор

Під час безпосереднього прийому від суб’єкта звернення

2

Передача повного пакету документів до Управління соціального захисту населення Рівненської районної державної адміністрації (далі – УСЗН)

Адміністратор

Не пізніше наступного дня з дня надходження повного пакету документів

3

Перевірка повноти поданих документів та правильність їх оформлення, та, у разі потреби, повернення документів адміністратору для доопрацювання

Головний спеціаліст відділу соцзахисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом трьох робочих днів

4

Формування  особової справи

Спеціаліст відділу соцзахисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом другого дня

5

Передача особової справи на призначення державних допомог

Спеціаліст відділу соцзахисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом другого дня

6

Опрацювання заяв спеціалістами з призначення державних допомог  

Спеціалісти відділу соцзахисту населення з призначення державних допомог УСЗН

Протягом третього-четвертого дня

7

Перевірка правильності проведених розрахунків та їх відповідність чинному законодавству 

Заступник начальника відділу соціального захисту населення УСЗН

Протягом п’ятого-сьомого дня

8

Візування рішень про призначення або відмову у призначенні допомоги

Головні спеціалісти відділу соціальних допомог УСЗН

Протягом

восьмого дня

9

Передача опрацьованих особових справ до відділу виплати або архіву

Спеціалісти відділу соціальних допомог УСЗН

Протягом

дев’ятого дня

10

Реєстрація рішення про призначення соціальної допомоги (або відмови у її призначенні)/ повідомлення про призначення соціальної допомоги (або відмови у її призначенні)

Працівник УСЗН

Протягом десятого дня

11

Передача спеціалісту ВСЗН інформацію щодо призначення допомоги та повідомлення про відмову в призначенні допомоги, відповідно до акту приймання-передавання

Заступник начальника відділу соціального захисту населення УСЗН

Протягом наступного робочого дня

12

Проведення паперової та електронної обробки особових рахунків та справ

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації (далі Центр по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН)

 

13

Перевірка правильності нарахування допомоги

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

14

Фіксація нарахованої допомоги в електронному варіанті

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

15

Формування виплатних відомостей в установи банків та поштові відділення

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

16

Зарахування коштів установами банків на рахунки одержувачів допомоги

Спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН

Після надходження коштів з Державного бюджету

10

 

10

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 82

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ПОГОДЖЕНО

Білокриницький сільський голова

                 

________________  Тетяна ГОНЧАРУК

________________ 2023 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Рівненської

райдержадміністрації

______________ 2023 № _______

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Призначення одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка»

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 01775

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

п/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1

 

 

 

Прийом і перевірка правильності заповнення заяви, правильності  та повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення заявника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор

Під час безпосереднього прийому від суб’єкта звернення

2

Передача повного пакету документів до Управління соціального захисту населення Рівненської районної державної адміністрації (далі – УСЗН)

Адміністратор

Не пізніше наступного дня з дня надходження повного пакету документів

3

Перевірка повноти поданих документів та правильність їх оформлення, та, у разі потреби, повернення документів спеціалісту ВСЗН для доопрацювання

Головний спеціаліст відділу соціального захисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом трьох робочих днів

4

Формування  особової справи

 

Спеціаліст відділу соціального захисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом другого дня

5

Передача особової справи на призначення державних допомог

Спеціаліст відділу соціального захисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом другого дня

6

Опрацювання заяв спеціалістами з призначення державних допомог  

Спеціалісти відділу соцзахисту населення з призначення державних допомог УСЗН

Протягом третього-четвертого дня

7

Перевірка правильності проведених розрахунків та їх відповідність чинному законодавству 

Заступник начальника відділу соціального захисту населення УСЗН

Протягом п’ятого-сьомого дня

8

Візування рішень про призначення або відмову у призначенні допомоги

Головні спеціалісти відділу соціальних допомог УСЗН

Протягом

восьмого дня

9

Передача опрацьованих особових справ до відділу виплати або архіву

Спеціалісти відділу соціальних допомог УСЗН

Протягом

дев’ятого дня

10

Реєстрація рішення про призначення соціальної допомоги (або відмови у її призначенні)/ повідомлення про призначення соціальної допомоги (або відмови у її призначенні)

Працівник УСЗН

Протягом десятого дня

11

Передача спеціалісту ВСЗН  інформації щодо призначення допомоги та повідомлення про відмову в призначенні допомоги, відповідно до акту приймання-передавання

Заступник начальника відділу соціального захисту населення УСЗН

Протягом наступного робочого дня

12

Проведення паперової та електронної обробки особових рахунків та справ

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації (далі Центр по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН)

 

13

Перевірка правильності нарахування допомоги

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

14

Фіксація нарахованої допомоги в електронному варіанті

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

15

Формування виплатних відомостей в установи банків та поштові відділення

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

16

Зарахування коштів установами банків на рахунки одержувачів допомоги

Спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН

Після надходження коштів з Державного бюджету

10

 

10

 

         

 

 

 

Додаток 83

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ПОГОДЖЕНО

Білокриницький сільський голова

                 

                        Тетяна ГОНЧАРУК

________________ 2023 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Рівненської

райдержадміністрації

______________ 2023 № _______

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Призначення державної допомоги при усиновленні дитини

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 0047

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

п/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1

 

 

 

Прийом і перевірка правильності заповнення заяви, правильності  та повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення заявника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор

Під час безпосереднього прийому від суб’єкта звернення

2

Передача повного пакету документів до Управління соціального захисту населення Рівненської районної державної адміністрації (далі – УСЗН)

Адміністратор

Не пізніше наступного дня з дня надходження повного пакету документів

3

Перевірка повноти поданих документів та правильність їх оформлення, та, у разі потреби, повернення документів адміністратору (спеціалісту) ЦНАПу для доопрацювання

Головний спеціаліст відділу соціального захисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом трьох робочих днів

4

Формування  особової справи

 

Спеціаліст відділу соцзахисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом другого дня

5

Передача особової справи на призначення державних допомог

Спеціаліст відділу соцзахисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом другого дня

6

Опрацювання заяв спеціалістами з призначення державних допомог  

Спеціалісти відділу соцзахисту населення з призначення державних допомог УСЗН

Протягом третього-четвертого дня

7

Перевірка правильності проведених розрахунків та їх відповідність чинному законодавству 

Заступник начальника відділу соціального захисту населення УСЗН

Протягом п’ятого-сьомого дня

8

Візування рішень про призначення або відмову у призначенні допомоги

Головні спеціалісти відділу соціальних допомог УСЗН

Протягом

восьмого дня

9

Передача опрацьованих особових справ до відділу виплати або архіву

Спеціалісти відділу соцдопомог УСЗН

Протягом

дев’ятого дня

10

Реєстрація рішення про призначення соціальної допомоги (або відмови у її призначенні)/ повідомлення про призначення соціальної допомоги (або відмови у її призначенні)

Працівник УСЗН

Протягом десятого дня

11

Передача спеціалісту ВСЗН інформацію щодо призначення допомоги та повідомлення про відмову в призначенні допомоги, відповідно до акту приймання-передавання

Заступник начальника відділу соціального захисту населення УСЗН

Протягом наступного робочого дня

12

Проведення паперової та електронної обробки особових рахунків та справ

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації

 

13

Перевірка правильності нарахування допомоги

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

14

Фіксація нарахованої допомоги в електронному варіанті

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

15

Формування виплатних відомостей в установи банків та поштові відділення

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

16

Зарахування коштів установами банків на рахунки одержувачів допомоги

Спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН

Після надходження коштів з Держбюджету

10

 

10

 

         

 

 

 

Додаток 84

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ПОГОДЖЕНО

Білокриницький сільський голова

                 

                        Тетяна ГОНЧАРУК

________________ 2023 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Рівненської

райдержадміністрації

______________ 2023 № _______

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00149

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

п/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1

 

 

 

Прийом і перевірка правильності заповнення заяви, правильності  та повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення заявника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор

Під час безпосереднього прийому від суб’єкта звернення

2

Передача повного пакету документів до Управління соціального захисту населення Рівненської РДА (далі – УСЗН)

Адміністратор

Не пізніше наступного дня з дня надходження повного пакету документів

3

Перевірка повноти поданих документів та правильність їх оформлення, та, у разі потреби, повернення документів адміністратору спеціаліст для доопрацювання

Головний спеціаліст відділу соцзахисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом трьох робочих днів

4

Формування  особової справи

Спеціаліст відділу соцзахисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом другого дня

5

Передача особової справи на призначення державних допомог

Спеціаліст відділу соцзахисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом другого дня

6

Опрацювання заяв спеціалістами з призначення державних допомог  

Спеціалісти відділу соцзахисту населення з призначення державних допомог УСЗН

Протягом третього-четвертого дня

7

Перевірка правильності проведених розрахунків та їх відповідність чинному законодавству 

Заступник начальника відділу соціального захисту населення УСЗН

Протягом п’ятого-сьомого дня

8

Візування рішень про призначення або відмову у призначенні допомоги

Головні спеціалісти відділу соціальних допомог УСЗН

Протягом

восьмого дня

9

Передача опрацьованих особових справ до відділу виплати або архіву

Спеціалісти відділу соціальних допомог УСЗН

Протягом

дев’ятого дня

10

Реєстрація рішення про призначення соціальної допомоги (або відмови у її призначенні)/ повідомлення про призначення соціальної допомоги (або відмови у її призначенні)

Працівник УСЗН

Протягом десятого дня

11

Передача спеціалісту ВСЗН інформацію щодо призначення допомоги та повідомлення про відмову в призначенні допомоги, відповідно до акту приймання-передавання

Заступник начальника відділу соціального захисту населення УСЗН

Протягом наступного робочого дня

12

Проведення паперової та електронної обробки особових рахунків та справ

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації (далі Центр по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН)

 

13

Перевірка правильності нарахування допомоги

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

14

Фіксація нарахованої допомоги в електронному варіанті

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

15

Формування виплатних відомостей в установи банків та поштові відділення

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

10

 

10

 

         

 

 

 

Додаток 85

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ПОГОДЖЕНО

Білокриницький сільський голова

                 

                        Тетяна ГОНЧАРУК

________________ 2023 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Рівненської

райдержадміністрації

______________ 2023 № _______

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00150

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

п/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1

Прийом і перевірка правильності заповнення заяви, правильності  та повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення заявника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор

Під час безпосереднього прийому від суб’єкта звернення

2

Передача повного пакету документів до Управління соціального захисту населення Рівненської районної державної адміністрації

Адміністратор

Не пізніше наступного дня з дня надходження повного пакету документів

3

Перевірка повноти поданих документів та правильність їх оформлення, та, у разі потреби, повернення документів адміністратору спеціалісту для доопрацювання

Головний спеціаліст відділу соціального захисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом трьох робочих днів

4

Формування  особової справи

Спеціаліст відділу соцзахисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом другого дня

5

Передача особової справи на призначення державних допомог

Спеціаліст відділу соцзахисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом другого дня

6

Опрацювання заяв спеціалістами з призначення державних допомог  

Спеціалісти відділу соцзахисту населення з призначення державних допомог УСЗН

Протягом третього-четвертого дня

7

Перевірка правильності проведених розрахунків та їх відповідність чинному законодавству 

Заступник начальника відділу соціального захисту населення УСЗН

Протягом п’ятого-сьомого дня

8

Візування рішень про призначення або відмову у призначенні допомоги

Головні спеціалісти відділу соціальних допомог УСЗН

Протягом

восьмого дня

9

Передача опрацьованих особових справ до відділу виплати або архіву

Спеціалісти відділу соцдопомог УСЗН

Протягом

дев’ятого дня

10

Реєстрація рішення про призначення соціальної допомоги (або відмови у її призначенні)/ повідомлення про призначення соціальної допомоги (або відмови у її призначенні)

Працівник УСЗН

Протягом десятого дня

11

Передача спеціалісту ВСЗН інформацію щодо призначення допомоги та повідомлення про відмову в призначенні допомоги, відповідно до акту приймання-передавання

Заступник начальника відділу соціального захисту населення УСЗН

Протягом наступного робочого дня

12

Проведення паперової та електронної обробки особових рахунків та справ

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню соцвиплат департаменту соцзахисту населення Рівненської ОДА

 

13

Перевірка правильності нарахування допомоги

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

14

Фіксація нарахованої допомоги в електронному варіанті

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

15

Формування виплатних відомостей в установи банків та поштові відділення

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

16

Зарахування коштів установами банків на рахунки одержувачів допомоги

Спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН

Після надходження коштів з Державного бюджету

10

 

10

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 86

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ПОГОДЖЕНО

Білокриницький сільський голова

                 

                        Тетяна ГОНЧАРУК

________________ 2023 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Рівненської

райдержадміністрації

______________ 2023 № _______

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Призначення державної допомоги одному з батьків, усиновлювачам, 
опікунам, піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям,
 які доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00959


 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

п/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1

 

 

 

Прийом і перевірка правильності заповнення заяви, правильності  та повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення заявника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор

Під час безпосереднього прийому від суб’єкта звернення

2

Передача повного пакету документів до Управління соціального захисту населення Рівненської районної державної адміністрації (далі – УСЗН)

Адміністратор

Не пізніше наступного дня з дня надходження повного пакету документів

3

Перевірка повноти поданих документів та правильність їх оформлення, та, у разі потреби, повернення документів спеціалісту ВСЗН для доопрацювання

Головний спеціаліст відділу соцзахисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом трьох робочих днів

4

Формування  особової справи

 

Спеціаліст відділу соцзахисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом другого дня

5

Передача особової справи на призначення державних допомог

Спеціаліст відділу соцзахисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом другого дня

6

Опрацювання заяв спеціалістами з призначення державних допомог  

Спеціалісти відділу соцзахисту населення з призначення державних допомог УСЗН

Протягом третього-четвертого дня

7

Перевірка правильності проведених розрахунків та їх відповідність чинному законодавству 

Заступник начальника відділу соціального захисту населення УСЗН

Протягом п’ятого-сьомого дня

8

Візування рішень про призначення або відмову у призначенні допомоги

Головні спеціалісти відділу соціальних допомог УСЗН

Протягом

восьмого дня

9

Передача опрацьованих особових справ до відділу виплати або архіву

Спеціалісти відділу соціальних допомог УСЗН

Протягом

дев’ятого дня

10

Реєстрація рішення про призначення соціальної допомоги (або відмови у її призначенні)/ повідомлення про призначення соціальної допомоги (або відмови у її призначенні)

Працівник УСЗН

Протягом десятого дня

11

Передача спеціалісту ВСЗН  інформації щодо призначення допомоги та повідомлення про відмову в призначенні допомоги, відповідно до акту приймання-передавання

Заступник начальника відділу соціального захисту населення УСЗН

Протягом наступного робочого дня

12

Проведення паперової та електронної обробки особових рахунків та справ

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації (далі Центр по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН)

 

13

Перевірка правильності нарахування допомоги

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

14

Фіксація нарахованої допомоги в електронному варіанті

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

15

Формування виплатних відомостей в установи банків та поштові відділення

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

16

Зарахування коштів установами банків на рахунки одержувачів допомоги

Спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН

Після надходження коштів з Державного бюджету

10

 

10

 

         

 

 

 

Додаток 87

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ПОГОДЖЕНО

Білокриницький сільський голова

                 

 _______________  Тетяна ГОНЧАРУК

________________ 2023 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Рівненської

райдержадміністрації

______________ 2023 № _______

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00960


 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

 

п/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1

 

 

 

Прийом і перевірка правильності заповнення заяви, правильності  та повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення заявника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор

Під час безпосереднього прийому від суб’єкта звернення

2

Передача повного пакету документів до Управління соціального захисту населення Рівненської районної державної адміністрації (далі – УСЗН)

Адміністратор

Не пізніше наступного дня з дня надходження повного пакету документів

3

Перевірка повноти поданих документів та правильність їх оформлення, та, у разі потреби, повернення документів спеціалісту ВСЗН для доопрацювання

Головний спеціаліст відділу соціального захисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом трьох робочих днів

4

Формування  особової справи

 

Спеціаліст відділу соцзахисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом другого дня

5

Передача особової справи на призначення державних допомог

Спеціаліст відділу соціального захисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом другого дня

6

Опрацювання заяв спеціалістами з призначення державних допомог  

Спеціалісти відділу соцзахисту населення з призначення державних допомог УСЗН

Протягом третього-четвертого дня

7

Перевірка правильності проведених розрахунків та їх відповідність чинному законодавству 

Заступник начальника відділу соціального захисту населення УСЗН

Протягом п’ятого-сьомого дня

8

Візування рішень про призначення або відмову у призначенні допомоги

Головні спеціалісти відділу соціальних допомог УСЗН

Протягом

восьмого дня

9

Передача опрацьованих особових справ до відділу виплати або архіву

Спеціалісти відділу соціальних допомог УСЗН

Протягом

дев’ятого дня

10

Реєстрація рішення про призначення соціальної допомоги (або відмови у її призначенні)/ повідомлення про призначення соціальної допомоги (або відмови у її призначенні)

Працівник УСЗН

Протягом десятого дня

11

Передача спеціалісту ВСЗН  інформації щодо призначення допомоги та повідомлення про відмову в призначенні допомоги, відповідно до акту приймання-передавання

Заступник начальника відділу соціального захисту населення УСЗН

Протягом наступного робочого дня

12

Проведення паперової та електронної обробки особових рахунків та справ

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації (далі Центр по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН)

 

13

Перевірка правильності нарахування допомоги

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

14

Фіксація нарахованої допомоги в електронному варіанті

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

15

Формування виплатних відомостей в установи банків та поштові відділення

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

16

Зарахування коштів установами банків на рахунки одержувачів допомоги

Спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН

Після надходження коштів з Державного бюджету

 

10

 

 

10

 

           

 

 

 

Додаток 88

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ПОГОДЖЕНО

Білокриницький сільський голова

                 

                        Тетяна ГОНЧАРУК

________________ 2023 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Рівненської

райдержадміністрації

______________ 2023 № _______

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства
 або дітям з інвалідністю

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00151


 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

п/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1

 

 

 

Прийом і перевірка правильності заповнення заяви, правильності  та повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення заявника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор

Під час безпосереднього прийому від суб’єкта звернення

2

Передача повного пакету документів до Управління соціального захисту населення Рівненської РДА (далі – УСЗН)

Адміністратор

Не пізніше наступного дня з дня надходження повного пакету документів

3

Перевірка повноти поданих документів та правильність їх оформлення, та, у разі потреби, повернення документів спеціалісту ВСЗН для доопрацювання

Головний спеціаліст відділу соціального захисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом трьох робочих днів

4

Формування  особової справи

Спеціаліст відділу соцзахисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом другого дня

5

Передача особової справи на призначення державних допомог

Спеціаліст відділу соцзахисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом другого дня

6

Опрацювання заяв спеціалістами з призначення державних допомог  

Спеціалісти відділу соцзахисту населення з призначення державних допомог УСЗН

Протягом третього-четвертого дня

7

Перевірка правильності проведених розрахунків та їх відповідність чинному законодавству 

Заступник начальника відділу соціального захисту населення УСЗН

Протягом п’ятого-сьомого дня

8

Візування рішень про призначення або відмову у призначенні допомоги

Головні спеціалісти відділу соціальних допомог УСЗН

Протягом

восьмого дня

9

Передача опрацьованих особових справ до відділу виплати або архіву

Спеціалісти відділу соціальних допомог УСЗН

Протягом

дев’ятого дня

10

Реєстрація рішення про призначення соціальної допомоги (або відмови у її призначенні)/ повідомлення про призначення соціальної допомоги (або відмови у її призначенні)

Працівник УСЗН

Протягом десятого дня

11

Передача спеціалісту ВСЗН інформацію щодо призначення допомоги та повідомлення про відмову в призначенні допомоги, відповідно до акту

Заступник начальника відділу соціального захисту населення УСЗН

Протягом наступного робочого дня

12

Проведення паперової та електронної обробки особових рахунків та справ

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації

 

13

Перевірка правильності нарахування допомоги

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

14

Фіксація нарахованої допомоги в електронному варіанті

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

15

Формування виплатних відомостей в установи банків та поштові відділення

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

16

Зарахування коштів установами банків на рахунки одержувачів допомоги

Спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН

Після надходження коштів з Державного бюджету

10

 

10

 

         

 

 

 

Додаток 89

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ПОГОДЖЕНО

Білокриницький сільський голова

                 

                        Тетяна ГОНЧАРУК

________________ 2023 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Рівненської

райдержадміністрації

______________ 2023 № _______

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства
та дітьми з інвалідністю

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00152


 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

 

п/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1

 

 

 

Прийом і перевірка правильності заповнення заяви, правильності  та повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення заявника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор

Під час безпосереднього прийому від суб’єкта звернення

2

Передача повного пакету документів до Управління соціального захисту населення Рівненської РДА (далі – УСЗН)

Адміністратор

Не пізніше наступного дня з дня надходження повного пакету документів

3

Перевірка повноти поданих документів та правильність їх оформлення, та, у разі потреби, повернення документів спеціалісту ВСЗН для доопрацювання

Головний спеціаліст відділу соціального захисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом трьох робочих днів

4

Формування  особової справи

 

Спеціаліст відділу соцзахисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом другого дня

5

Передача особової справи на призначення державних допомог

Спеціаліст відділу соцзахисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом другого дня

6

Опрацювання заяв спеціалістами з призначення державних допомог  

Спеціалісти відділу соцзахисту населення з призначення державних допомог УСЗН

Протягом третього-четвертого дня

7

Перевірка правильності проведених розрахунків та їх відповідність чинному законодавству 

Заступник начальника відділу соціального захисту населення УСЗН

Протягом п’ятого-сьомого дня

8

Візування рішень про призначення або відмову у призначенні допомоги

Головні спеціалісти відділу соціальних допомог УСЗН

Протягом

восьмого дня

9

Передача опрацьованих особових справ до відділу виплати або архіву

Спеціалісти відділу соціальних допомог УСЗН

Протягом

дев’ятого дня

10

Реєстрація рішення про призначення соціальної допомоги (або відмови у її призначенні)/ повідомлення про призначення соціальної допомоги (або відмови у її призначенні)

Працівник УСЗН

Протягом десятого дня

11

Передача спеціалісту ВСЗН інформацію щодо призначення допомоги та повідомлення про відмову в призначенні допомоги, відповідно до акту приймання-передавання

Заступник начальника відділу соціального захисту населення УСЗН

Протягом наступного робочого дня

12

Проведення паперової та електронної обробки особових рахунків та справ

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації (далі Центр по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН)

 

13

Перевірка правильності нарахування допомоги

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

14

Фіксація нарахованої допомоги в електронному варіанті

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

15

Формування виплатних відомостей в установи банків та поштові відділення

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

16

Зарахування коштів установами банків на рахунки одержувачів допомоги

Спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН

Після надходження коштів з Державного бюджету

10

 

10

 

         

 

Додаток 90

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ПОГОДЖЕНО

Білокриницький сільський голова

                 

                        Тетяна ГОНЧАРУК

________________ 2023 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Рівненської

райдержадміністрації

____________ 2023 № _______

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00096

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

п/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1

Прийом і перевірка правильності заповнення заяви, правильності  та повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення заявника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор

Під час безпосереднього прийому від суб’єкта звернення

2

Передача повного пакету документів до Управління соціального захисту населення Рівненської РДА (далі – УСЗН)

Адміністратор

Не пізніше наступного дня з дня надходження документів

3

Перевірка повноти поданих документів та правильність їх оформлення, та, у разі потреби, повернення документів спеціалісту ВСЗН для доопрацювання

Адміністратор

Протягом трьох робочих днів

4

Формування  особової справи

 

Адміністратор

Протягом другого дня

5

Передача особової справи на призначення державних допомог

Адміністратор

Протягом другого дня

6

Опрацювання заяв спеціалістами з призначення державних допомог  

Адміністратор

Протягом третього-четвертого дня

7

Перевірка правильності проведених розрахунків та їх відповідність чинному законодавству 

Адміністратор

Протягом п’ятого-сьомого дня

8

Візування рішень про призначення або відмову у призначенні допомоги

Адміністратор

Протягом

восьмого дня

9

Передача опрацьованих особових справ до відділу виплати або архіву

Спеціалісти відділу соцдопомог УСЗН

Протягом

дев’ятого дня

10

Реєстрація рішення про призначення соціальної допомоги (або відмови у її призначенні)/ повідомлення про призначення соцдопомоги (або відмови у її призначенні)

Працівник УСЗН

Протягом десятого дня

11

Передача спеціалісту ВСЗН інформацію щодо призначення допомоги та повідомлення про відмову в призначенні допомоги, відповідно до акту приймання-передавання

Заступник начальника відділу соціального захисту населення УСЗН

Протягом наступного робочого дня

12

Проведення паперової та електронної обробки особових рахунків та справ

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації (далі Центр по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН)

 

13

Перевірка правильності нарахування допомоги

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

14

Фіксація нарахованої допомоги в електронному варіанті

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

15

Формування виплатних відомостей в установи банків та поштові відділення

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

16

Зарахування коштів установами банків на рахунки одержувачів допомоги

Спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН

Після надходження коштів з Державного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 91

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ПОГОДЖЕНО

Білокриницький сільський голова

                 

                        Тетяна ГОНЧАРУК

________________ 2023 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Рівненської

райдержадміністрації

____________ 2023 № _______

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Призначення державної соціальної допомоги на догляд

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00099

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

п/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1

 

Прийом і перевірка правильності заповнення заяви, повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення заявника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор

Під час безпосереднього прийому від суб’єкта звернення

2

Передача повного пакету документів до Управління соціального захисту населення Рівненської РДА (далі – УСЗН)

Адміністратор

Не пізніше наступного дня з дня надходження повного пакету документів

3

Перевірка повноти поданих документів та правильність їх оформлення, та, у разі потреби, повернення документів спеціалісту ВСЗН для доопрацювання

Головний спеціаліст відділу соцзахисту населення з прийому держдопомог УСЗН

Протягом трьох робочих днів

4

Формування  особової справи

Спеціаліст відділу соцзахисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом другого дня

5

Передача особової справи на призначення державних допомог

Спеціаліст відділу соцзахисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом другого дня

6

Опрацювання заяв спеціалістами з призначення державних допомог

Спеціалісти відділу соцзахисту населення з призначення держдопомог УСЗН

Протягом третього-четвертого дня

7

Перевірка правильності проведених розрахунків та їх відповідність чинному законодавству

Заступник начальника відділу соціального захисту населення УСЗН

Протягом п’ятого-сьомого дня

8

Візування рішень про призначення або відмову у призначенні допомоги

Головні спеціалісти відділу соціальних допомог УСЗН

Протягом

восьмого дня

9

Передача опрацьованих особових справ до відділу виплати або архіву

Спеціалісти відділу соцдопомог УСЗН

Протягом

дев’ятого дня

10

Реєстрація рішення про призначення соціальної допомоги (або відмови у її призначенні)/ повідомлення про призначення соціальної допомоги (або відмови у її призначенні)

Працівник УСЗН

Протягом десятого дня

11

Передача спеціалісту ВСЗН інформацію щодо призначення допомоги та повідомлення про відмову в призначенні допомоги, відповідно до акту

Заступник начальника відділу соціального захисту населення УСЗН

Протягом наступного робочого дня

12

Проведення паперової та електронної обробки особових рахунків та справ

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат департаменту соцзахисту населення Рівненської обласної державної адміністрації

 

13

Перевірка правильності нарахування допомоги

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

14

Фіксація нарахованої допомоги в електронному варіанті

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

15

Формування виплатних відомостей в установи банків та поштові відділення

Спеціалісти Центру по нарахуванню та здійсненню виплат ДСЗН

 

16

Зарахування коштів установами банків на рахунки одержувачів допомоги

Спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН

Після надходження коштів з Державного бюджету

10

 

10

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 92

до рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської  ради від   08 червня 2023  р.  № 123

 

ПОГОДЖЕНО

Білокриницький сільський голова

                 

                        Тетяна ГОНЧАРУК

________________ 2023 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту населення Рівненської

райдержадміністрації

______________ 2023 № _______

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги

з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі

Ідентифікатор адміністративної послуги згідно гіду державних послуг - 00101

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради

Рівненського району Рівненської області

п/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1

Прийом і перевірка правильності заповнення заяви, правильності  та повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення заявника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор

Під час безпосереднього прийому від суб’єкта звернення

2

Передача повного пакету документів до Управління соціального захисту населення Рівненської районної державної адміністрації (далі – УСЗН)

Адміністратор

Не пізніше наступного дня з дня надходження повного пакету документів

3

Перевірка повноти поданих документів та правильність їх оформлення, та, у разі потреби, повернення документів спеціалісту ВСЗН для доопрацювання

Головний спеціаліст відділу соціального захисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом трьох робочих днів

4

Формування  особової справи

 

Спеціаліст відділу соцзахисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом другого дня

5

Передача особової справи на призначення державних допомог

Спеціаліст відділу соцзахисту населення з прийому державних допомог УСЗН

Протягом другого дня

6

Опрацювання заяв спец