Білокриницька
територіальна громада

Рівненська область, Рівненський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ (податок на майно)

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення Білокриницької сільської ради
"Про затвердження ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Білокриницької сільської ради

 Рівненської області з 2022 року"


 

Аналіз регуляторного впливу проекту ухвали міської ради "Про затвердження ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Білокриницької сільської ради Рівненської області з 2022 року" розроблено на виконання та з дотриманням вимог статті 8 Закону України від 11.09.2003 року №1160-ІV "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308 (зі змінами).
 

1.Визначення проблеми

Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" визначено, що місцеві бюджети мають бути достатніми для здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень і забезпечення платників податків відповідних громад якісними публічними послугами.
Відповідно до статті 12.3.4. Податкового кодексу рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).

Зміни, які часто вносяться до податкового законодавства, вимагають щорічного прийняття органами місцевого самоврядування регуляторних актів із встановлення місцевих податків. В зв’язку з приєднанням нових територій, виникає необхідність встановлення на території Білокриницької сільської територіальної громади ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить стабільність наповнення загального фонду сільського бюджету, що дозволить сільській громаді утримувати бюджетні установи, які забезпечують надання послуг населенню в різних галузях, своєчасно виплачувати заробітну плату бюджетним працівникам та реалізувати місцеві цільові програми.


Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:
 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава (орган місцевого самоврядування – Білокриницька сільська  територіальна громада)

+

-

Суб’єкти господарювання,

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

+

-

 

            Ринкові механізми не можуть бути застосовані при адмініструванні податків. Доцільним є втручання держави шляхом делегування органам місцевого самоврядування повноважень з установлення ставок податку на майно та надання обґрунтованих додаткових пільг з його сплати певним категоріям суб’єктів, як це визначено ПКУ.

Отже, установлення ставок та пільг з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки можливе лише шляхом ухвалення відповідного рішення сільської ради "Про затвердження ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Білокриницької сільської ради  на 2022 рік" розроблено відповідно до форми, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основною ціллю розробки регуляторного акта є врегулювання відносин, що виникають між органом місцевого самоврядування (сільською радою), контролюючим органом (Головного управління державної податкової служби в Рівненській області) – платниками податку відповідно до вимог чинного законодавства.
Прийняття регуляторного акту забезпечить: - реалізацію повноважень сільської ради; - дотримання вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VІ та Постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №483; - реалізацію державної політики в податковій сфері, спрямовану на наповнення міського бюджету для впровадження місцевих програм.


III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишити діюче рішення
(далі - Альтернатива 1)

Альтернатива неприйнятна.

Наслідком є недоотримання надходжень до сільського бюджету  на прогнозованому рівні 328972,5 тис. грн., що обмежить фінансування першочергових видатків, які мають тенденцію до збільшення. Це пов’язано із зростанням заробітної плати працівників бюджетної сфери, підвищенням тарифів на енергоносії тощо.

Відповідно до п. 12.3.5 ПКУ, у разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків та/або зборів, сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаних територіальних громад, створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та/або зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки та/або збори справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів.
Якщо до 15 липня орган місцевого самоврядування не прийняв рішення про встановлення відповідних місцевих податків та/або зборів, такі податки та/або збори справляються, виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів (пп. 12.3.5 п. 12.3 ст.12).
Отже, для суб’єктів господарювання у 2022 році буде застосована ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, яка діяла 31 грудня року 2021 року, що суттєво погіршить надходження до сільського  бюджету протягом двох років.

Прийняття регуляторного акту
(далі - Альтернатива 2)

Застосування даної альтернативи є найбільш прийнятним і ґрунтується на загальнообов’язковості прийняття рішення Білокриницької сільської ради  "Про затвердження ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Білокриницької сільської ради  Рівненської області на 2022 рік" та створить нормативно-правову базу для оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Білокриницької територіальної громади відповідно до Податкового кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №483.


2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

Негативний вплив на:
- наповнення сільського бюджету (втрата орієнтовно
328972,5 тис. грн.) і, як результат, недофінансування бюджетної та соціальної сфер

Альтернатива 2

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання повною мірою.
Позитивний вплив на:
- наповнення сільського бюджету (прогнозні надходження від запропонованого регулювання становитимуть орієнтовно
328972,5 тис. грн.), що забезпечить фінансування соціально важливих місцевих цільових програм в галузях освіти, соціального захисту населення, житлово-комунального та дорожнього господарства тощо

Витрати на забезпечення матеріальних ресурсів для податкових органів на адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки


Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:
 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку фізичними особами у 2021 та у 2022 роках буде здійснюватися відповідно до Податкового кодексу України на підставі рішення Білокриницької сільської  ради від 19 червня  2020 року  №1189, рішень прийнятих сільськими  радами, які ввійшли до Білокриницької територіальної громади

Застосування у 2022 році ставки податку для фізичних осіб та юридичних осіб, у власності яких є житлова та нежитлова нерухомість, суттєво погіршить надходження до сільського бюджету впродовж цього року.

Альтернатива 2

Альтернатива в повній мірі враховує інтереси громади у наповненні сільського бюджету Білокриницької  територіальної громади, що дозволяє максимально гармонізувати розвиток підприємницької активності та розвиток соціальної інфраструктури.

При сплаті податку ставки податку не диференціюються за типом нерухомості.
Вразливі категорії отримують пільги.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

Показник

Великі

Середні

Малі

https://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

Разом

в тому числі Мікро

https://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

     

72

ф.о.

230

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

         

* За даними Головного управління статистики в Рівненській  області за 2020 рік

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Через відсутність регулювання, яким визначаються розміри ставок податку на 2022 рік, вигода для всіх суб'єктів господарювання - платників податку (орієнтовно 328972,5 тис. грн.)

Відсутні витрати в частині сплати податку.
Разом з цим відсутня можливість збільшення видатків для фінансування соціально важливих місцевих цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, соціального захисту, житлово- комунального та дорожнього господарства, тощо

Альтернатива 2

Забезпечується прозорість механізму справляння податку.
Прогнозні надходження від сплати податку орієнтовно
328972,5 тис. грн., що надасть можливість фінансування соціально важливих місцевих цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства тощо

Часові витрати на отримання інформації щодо змін в оподаткуванні, інше;
прямі матеріальні витрати на сплату податку суб’єктами господарювання, які підпадають під дію регулювання акта.

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта
(згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту).

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта"), гривень

Загроза: недоотримання надходжень до бюджету міста на прогнозованому рівні в сумі орієнтовно 328972,5 тис. грн., що обмежить фінансування першочергових видатків. Негативний вплив буде завдано сільській територіальній громаді, оскільки відсутність надходжень до бюджету ставить під загрозу фінансування соціально важливих міських цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, соціального захисту населення, житлово- комунального та дорожнього господарства  тощо.

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 1 до аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта"), гривень

______


IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Даний спосіб не сприяє досягненню цілі регуляторного акту щодо забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VІ та Постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №483.
З 01.01.2022р. на території Білокриницької територіальної громади не буде встановлено єдиного підходу до розмірів ставки податку, а залишаться чинними рішення територіальних громад, територія яких включена до території Білокриницької сільської ради.
Наслідком є недоотримання надходжень до сільського бюджету на прогнозованому рівні в сумі орієнтовно
328972,5 тис. грн., що обмежить фінансування першочергових видатків, які мають тенденцію до збільшення. Це пов’язано із зростанням заробітної плати працівників бюджетної сфери, підвищенням тарифів на енергоносії тощо. Негативний вплив буде завдано об'єднаній територіальній громаді, оскільки відсутність надходжень до бюджету ставить під загрозу фінансування соціально важливих міських цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, соціального захисту населення, житлово-комунального та дорожнього господарства тощо.
Отже, проблема продовжує існувати.

Альтернатива 2

4

Цілі регуляторного акта будуть досягнуті цілком (проблема більше існувати не буде).
Враховуються норми чинного законодавства.
Прогнозні надходження від запропонованого регулювання орієнтовно
328972,5 тис. грн., що забезпечить фінансування соціально важливих міських цільових програм бюджетної сфери в галузях освіти, соціального захисту населення, житлово-комунального та дорожнього господарства тощо


 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Вигода власників нерухомості

Недоотримання над ходжень до сільського бюджету на прогнозованому рівні в сумі орієнтовно
328972,5 тис. грн., що обмежить фінансування першочергових видатків

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

Враховуються норми
чинного законодавства. Прогнозні надходження від запропонованого регулювання орієнтовно
328972,5 тис. грн., що забезпечить фінансування соціально важливих місцевих цільових програм бюджетної сфери в галузях освіти, соціального захисту населення, житлово- комунального та дорожнього господарства тощо.

---

Цілі регуляторного
акта будуть досягнуті цілком (проблема більше існувати не буде)


 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Для суб’єктів господарювання у 2022 році буде застосована ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, яка діяла на 31 грудня року 2021 року, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету протягом двох років.
Перша альтернатива є неприйнятною. 01.01.2022р. на території Білокриницької територіальної громади не буде встановлено єдиного підходу до розмірів ставок податку та залишаться чинними рішення територіальних громад, територія яких включена до території Білокриницької територіальної громади.
Як наслідок, недофінансування соціально важливих місцевих цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, соціального захисту населення, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо

Відсутні.
Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально
- економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо)

Альтернатива 2

Для досягнення встановлених цілей перевага була надана цій альтернативі. Цілі можуть бути досягнуто повною мірою.
Податок враховує норми чинного законодавства, знижує ризик відмови від добровільної сплати податку, забезпечується стабільне наповнення бюджету

На дію запропонованого регуляторного акту можуть вплинути такі зовнішні чинники, як прийняття змін та доповнень до чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правових відносин


 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Дія регуляторного акта є загальнообов’язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення цілей, передбачених пунктом 2 цього аналізу, вбачається цілком реальним.

Ухвала буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов’язковому виконанню органом місцевого самоврядування, органом державної податкової служби та платниками місцевих податків і зборів.
При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту ухвали, надані суб’єктами господарювання, представниками міської територіальної громади в установленому законом порядку.
Запропонований нормативно-правовий акт відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме:

- доцільності – використання наданих державою повноважень органам місцевого самоврядування щодо встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та забезпечення наповнення сільського бюджету;
- ефективності – запровадження даного регуляторного акту забезпечить правові підстави для адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та стабільність надходжень до сільського бюджету;

- збалансованості – для суб'єктів господарювання, яких стосуватиметься даний регуляторний акт, – чітке визначення умов нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для бюджету – стабільність находжень від сплати податку; - передбачуваності – прийняття даного регуляторного акту дозволить суб'єктам господарювання, які є платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, запланувати у декларації суму податку на наступний рік, а органу місцевого самоврядування – спрогнозувати дохідну частину сільського бюджету;

- принципу "прозорості" – даний проект рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Білокриницької сільської ради http://bilakrinitsya.rvadmin.gov.ua/contacts/;
- врахування громадської думки – протягом місяця з дня опублікування громадськість може направляти свої пропозиції та зауваження.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 95,0%. Зважаючи на викладене, здійснюємо розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).
Таким чином, розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акту для виконавчої влади та місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту не здійснюється.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

       Рішення набирає чинності з початку бюджетного періоду, тобто з 01.01.2022р., та діє протягом року, з можливістю внесення змін до нього та його відміни в разі змін у чинному законодавстві. Даний регуляторний акт є загальнообов’язковим до застосування на території Білокриницької територіальної громади.
Термін дії запропонованого регуляторного акту – календарний рік.
Регуляторний акт має необмежений строк дії, що обумовлено чинним законодавством. Внесення змін або відміна регуляторного акту можлива у разі зміни чинного законодавства.


VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

        Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового регуляторного акту забезпечить надходження до сільського бюджету Білокриницької територіальної громади коштів для виконання заходів, передбачених місцевими цільовими програмами.

До кількісних показників належать: кількість платників податку, на яких поширюється дія регуляторного акту, та суми коштів від його сплати.
Крім кількісних показників до вигод належить забезпечення фінансування місцевих програм за рахунок збільшення надходжень коштів до бюджету міста від сплати податку.

Для відстеження результативності дії регуляторного акту визначено такі показники:
- надходження до бюджету Білокриницької  територіальної громади від податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, тис.грн в розрізі юридичних та фізичних осіб;

- кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акту, не обмежується;
- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб - високий (регуляторний акт розміщено на офіційному веб-сайті Білокриницької сільської ради (
http://bilakrinitsya.rvadmin.gov.ua/contacts/).


IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснена за допомогою проведення базового, повторного відстеження результативності регуляторного акту. Відстеження результативності регуляторного акту буде проводитись статистичним методам. Повторне відстеження проводитиметься через рік після набрання чинності регуляторним актом.

Додаток 1
до аналізу регуляторного впливу до проекту регуляторного акта – рішення сільської  ради "Про затвердження ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Білокриницької сільської ради Рівненської області на 2022 рік"

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядко- вий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

-

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень (в результаті дії регуляторного акту одним СГ буде сплачено податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в середньому: 315000 грн. / 230 СГ економічно активних підприємств = 1369,56 грн.)

1369,56

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

Формула:
(0,21 год+1,31 год)х40,52 грн/год =60,75 грн

60,75

-

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

-

-

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8

Інше (уточнити), гривень

-

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

1430,3

-

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

230

-

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

328972,5

-

* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

1 Відповідно до п.1,6 карти 11 міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 26 вересня 2003 року №269 "Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку". 2 Використовується мінімальний розмір заробітної плати (6700 грн.) у погодинному розмірі: 6700 грн./165,5 год. в середньому у місяць = 40,5 грн./год.

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

Податок не є новим, суб'єкти господарювання ознайомлені з вимогами Податкового кодексу України та сплачують податок вже не один рік, додаткових витрат не потребує

https://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/ нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

328972,5

-

           

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу), гривень

Формула:
(0,21 год+1,31 год)х40,52 грн/год =

60,75

-

https://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

-


* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).
1 Відповідно до п.1,6 карти 11 міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 26 вересня 2003 року №269 "Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку".
2 Використовується мінімальний розмір заробітної плати (6700 грн) у погодинному розмірі: 6700 грн/165,5 год в середньому у місяць = 40,5 грн/год

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з

https://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

адмініструванням заходів

https://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

державного нагляду

Податок не є новим, суб'єкти господарювання ознайомлені з

(контролю) (перевірок,

вимогами Податкового кодексу України та сплачують податок

штрафних санкцій,

вже не один рік, додаткових витрат не потребує

виконання рішень/ приписів

https://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

тощо)

https://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

-

-

-

https://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні
(за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

Податок не є новим, суб'єкти господарювання ознайомлені з вимогами Податкового кодексу України та сплачують податок вже не один рік, додаткових витрат не потребує

               

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

Податок не є новим, суб'єкти господарювання ознайомлені з вимогами Податкового кодексу України та сплачують податок вже не один рік, додаткових витрат не потребує

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)


1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у квітні 2021 року

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет- консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

       

1.

Проведено робочі зустрічі з представниками Головного управління
державної податкової служби в Рівненській області

5

Опрацьовано зауваження та пропозиції до проекту рішення ""Про затвердження ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Білокриницької сільської ради Рівненської області на 2022 рік". Враховано зауваження та пропозиції.


2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):
- кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання - 230;
- питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта):

Показник

Субʼєкти малого підприємництва,
%

в тому числі

малі
підприємства

мікропідпри
ємства

Питома вага у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких
проблема справляє вплив, %

95,0%

95,9%

-


3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Пномер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступ- ний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка "прямих" витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0,0

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0,0

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0,0

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0,0

-

-

5

Інші процедури (уточнити):
Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, грн.
сума сплати податку 1 СГ (1369,56)

1369,56

-

-

6

Разом, гривень (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

1369,56

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

230

-

-

8

Сумарно, гривень
рядок 6 х рядок 7

314998,8

https://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

https://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:
Норма робочого часу на 2022 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1987години або 165,5 год за місяць.
Використовуємо для розрахунків мінімальну заробітну плату штатного працівника на 2022 рік - 6700 грн.
Вартість 1 години роботи спеціаліста відповідної кваліфікації складає: 40,5грн/год=6700 грн/165,5 год

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання х вартість часу субʼєкта малого підприємництва (заробітна плата)
0,1 год х 40,5 грн/год = 4,5грн

4,50

-

-

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

0,0

-

-

11

Процедури офіційного звітування

Формула:
(витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х кількість періодів звітності за рік
(0,21 год+1,31 год) х 40,52 грн/год х 1 =60,75грн

60,75

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу

0,0

0,0

0,0

https://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

перевірок

https://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

https://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

https://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

13

Інші процедури (уточнити)

0,0

0,0

0,0

14

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

65,25

Х

https://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

230

https://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

https://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

16

Сумарно, гривень
Формула:
(рядок 14 х рядок 15)

15007,5

Х

https://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

1 Відповідно до п.1,6 карти 11 міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 26 вересня 2003 року №269 "Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку". 2 Використовується мінімальний розмір заробітної плати (лист Міністерства фінансів України від 6700 грн) у погодинному розмірі: 6700 грн/165,5 год в середньому у місяць = 40,5 грн/год.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: Головне управління ДПС в Рівненській області

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприєм- ництв)

Планові витрати часу на процедуру, годин

Вартість часу співробітни- ка органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), грн/год

Оцінка кількості процедур за рік, що припадают ь на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єк- тів, що підпадають під дію процедури

регулювання

Витрати на адміністрував- ня регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,21

40,52

1

03

0,0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0,21

40,52

1

230

1863

камеральні

0,21

40,52

1

230

1863

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, зат- вердження та опра- цювання одного окремого акта

0,5

40,52

1

50

1012,5

Порушення вимог регулювання (оскільки не може бути 100% порушень, припускаємо, що серед загальної кількості платників податку є 5% порушників)

https://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

https://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

https://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

https://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

https://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання (оскільки не може бути 100% порушень, припускаємо, що серед загальної кількості платників податку є 5% порушників)

0,2

40,52

1

50

405

5.Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання (припущення, що 50% порушників від загальної кількості порушників (рядок3) будуть оскаржувати рішення)

0,5

40,5

1

25

506,25

6. Підготовка звіт- ності за результатами регулювання

0,5

40,52

1

230

4657,50

7. Інші адміністра- тивні процедури (уточнити)

-

-

-

-

-

Разом за рік

х

х

х

х

8444,25

Сумарно за п’ять років

х

х

х

х

х


* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість  процедур за рік.

1 Відповідно до п.1,6 карти 11 міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 26 вересня 2003 року №269 "Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку".

2 Використовується мінімальний розмір заробітної плати 6700 грн.) у погодинному розмірі: 6700 грн./165,5 год. в середньому у місяць = 40,5 грн./год.
3 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не є новим, контролюючими органами вже сформований облік платників податків, тому розраховано витрати розміру коштів та часу на реєстрацію тільки нових платників податку (прогнозовано – 0).


4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Поряд- ковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

314998,8

-

https://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

(дані рядка 8 пункту 3 цього додатка)

 

https://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
(дані рядка 16 пункту 3 цього додатка)

15007,5

-

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання
(сума рядків 1 та 2 цієї таблиці)

330006,3

-

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва
(дані з таблиці "Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва" цього додатка)

42221,25

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання
(сума рядків 3 та 4 цієї таблиці)

372227,55

-


5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

Пом’якшувальні заходи не розроблялися.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь