Білокриницька
територіальна громада

Рівненська область, Рівненський район

Плани 2022 рік

 

 

Білокриницька сільська рада

 десята чергова сесія восьмого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

22 грудня 2021 року                                                                       № 656

с. Біла Криниця

Рівненського району Рівненської області

 

Про план  діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

на 2022 рік

 

З метою здійснення Білокриницькою сільською радою повноважень, визначених Законом України «Про засади здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до статей 7, 38 вказаного Закону, пункту 6 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку громади, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік згідно додатку 1 (додається).

2. Звіт сільського голови  про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Білокриницької сільської ради у 2021 році взяти до відома, згідно додатку 2 (додається).

3.Опублікувати план підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік на офіційному сайті Білокриницької сільської ради не пізніше, як у десятиденний термін.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку громади.

 

 

Сільський голова                                                                   Тетяна ГОНЧАРУК

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення сільської ради

від 22.12.2021  року № 656

 

П  Л  А  Н

діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік

 

Вид проєкту

/рішення/

Назва проєкту

Ціль прийняття

обгрунтування необхідності прийняття/

Орган відповідальний за розроблення проєкту

/розробник/

Термін підготовки, квартал

Спосіб оприлюднення проєкту

Рішення сесії Білокриницької сільської ради

Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Білокриницької сільської ради з 2022 року

Забезпечення надходжень до сільського бюджету

Секретар сільської ради, головний спеціаліст з юридичного забезпечення

Перше півріччя 2022

 

Офіційний веб сайт сільської ради

 

Рішення сесії Білокриницької сільської ради

Про встановлення податку на майно (в частині транспортного податку)

Забезпечення надходжень до сільського бюджету

Секретар сільської ради, головний спеціаліст з юридичного забезпечення

Перше півріччя 2022

Офіційний веб сайт сільської ради

Рішення сесії Білокриницької сільської ради

Про встановлення на території Білокриницької територіальної громади єдиного податку та затвердення Порядку його справляння

Забезпечення надходжень до сільського бюджету

Секретар сільської ради, головний спеціаліст з юридичного забезпечення

Перше півріччя 2022

Офіційний веб сайт сільської ради

 

 

Секретар сільської ради                                                                                                                                             Ірина ДАЮК

 

Додаток 2

до рішення сільської  ради

від 22.12.2021  року № 656

Звіт

сільського голови щодо здійснення виконавчими органами Білокриницької сільської ради державної регуляторної

політики у 2021 році

 

Відповідно до статті 38 Закону України «Про засади здійснення державної регуляторної політки» Сільська , селищна, міська, районна у місті рада заслуховує щорічний звіт сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної сільської, селищної, міської, районної у місті ради. Протягом 2021 року реалізація державної регуляторної політики виконавчими органами Білокриницької сільської ради здійснювалась відповідно до правових та організаційних засад, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі за текстом - Закон) та в межах наданих повноважень.

На виконання Закону у 2021 році виконавчими органами Білокриницької сільської ради було проведено роботу в наступних напрямках.

 

Планування діяльності з підготовки регуляторних актів

Для забезпечення реалізації принципу послідовності та передбачуваності регуляторної діяльності рішенням Білокриницької сільської ради від  21 травня 2021 року № 178 був затверджений План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Білокриницької сільської ради на 2021 рік.  Згаданий план діяльності оприлюднено на офіційному сайті ради  в розділу «Регуляторна політика».

Протягом року до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Білокриницької  сільської ради на 2021 рік зміни не вносились.

Всього у 2021 році розробниками регуляторних актів було заплановано підготувати 4 проєкти рішень сільської ради, із них було прийнято 4 регуляторний акти:

- рішення від 07 червня 2021 року №191 «Про встановлення ставок ті пільг із сплати земельного податку на території Білокриницької сільської ради Рівненської області»;

- рішення від 07 червня 2021 року №192 «Про затвердження ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Білокриницької сільської ради Рівненської області з 2022 року»;

- рішення  від 07 червня 2021 року №193 «Про встановлення на території Білокриницької сільської ради єдиного податку та завтердлження Порядку його справляння»;

- рішення від 07 червня 2021 року № 194 «Про встанволення податку на майно (в частині транспортного податку).

 

 

 

Організаційні питання

Відповідно до рішення сільської ради від 25 листопада 2020 року № 5 відповідальною постійною комісією, на яку покладено реалізацію повноважень з питань державної регуляторної політики в Білокриницькій сільській раді є комісія з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку громади. Відповідно до розпорядження сільського голови від 05 липня 2021 року за № 68  відповідальними посадовими особами сільської ради щодо здійснення регуляторної політки визначено: секретаря сільської ради, головного спеціаліста з юридичного забезпечення сільської ради та відділ земельних відносин, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення.

 

Забезпечення інформаційної відкритості та врахування громадської думки

Одним з завдань виконавчих органів Білокриницької сільської ради при здійсненні державної регуляторної політики у звітному періоді було забезпечення інформаційної відкритості та врахування громадської думки, недопущення прийняття економічно недоцільних, неефективних регуляторних актів.

З цією метою оприлюднювався план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів; повідомлення про оприлюднення проєктів регуляторних актів; проєкти регуляторних актів та аналізи регуляторного впливу;  регуляторні акти, прийняті Білокриницькою сільською радою.

Постійно підтримувалась в актуальному стані інформація на офіційному сайті в розділі «Регуляторна політика» та надавалась інформація до Рівненської обласної державної адміністрації.

 

Систематизація регуляторних актів Білокриницької сільської ради

та її виконавчих органів

З метою виконання вимог статті 5 Закону Білокриницькою сільською радою сформовано Реєстр діючих регуляторних актів, який оприлюднено на офіційному сайті ради в підрозділі «Діючі регуляторні акти»  розділу «Регуляторна політика».

 

Здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів

З метою виявлення неефективних регуляторних рішень, відповідно до статті 10 Закону, відповідальними посадовими особами сільської ради здійснено узагальнення прийнятих регуляторних актів Білокриницької сільської ради та Городищенської і Шубківської сільських рад, які приєднались до Білокриницької сільської ради.

Було переглянуто наступні рішення сільських рад, які втрачають чинність з 01 січня 2022 року:

1.Білокриницької сільської ради:

1.1. від 19 червня  2020 року № 1188  «Про встановлення плати за землю на території Білокриницької сільської ради»;

1.2.від 19 червня 2020 року №1189 «Про встановлення податку не нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік в с.Біла Криниця, с.Антопіль, с.Глинки»;

1.3. від 23 січня 2015 року №957 «Про встановлення ставок єдиного податку (із змінами)»;

1.4.від 23 січня 2015 року №959 «Про встановлення податку на майно в частині транспортного податку»;

1.5. від 29 березня 2019 року №932 «Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території Білокриницької сільської ради з 2019 року».

2. Шубківської сільської ради:

2.1. від 11 червня 2020 року № 930 «Про затвердження Положення встановлення податку на майно в частині плати за землю та встановлення ставок земельного податку на 2021 рік на території Шубківської сільської ради;

2.2. від 03 листопада 2020 року № 1006 «Про внесення змін до рішення Шубківської сільської ради Рівненського району №930 від 11 червня 2020 року «Про затвердження Положення встановлення податку на майно в частині плати за землю та встановлення ставок земельного податку на 2021 рік на території Шубківської сільської ради»;

2.3. від 11червня 2020 року №928 «Про встановлення місцевих податків на 2021 рік»;

3. Городищенської сільської ради:

3.1. від 05 червня 2019 року № 1231 «Про встановлення плати за землю за 2020 рік»;

3.2. від 25 червня 2019 року №1230 «Про встановлення податку не майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»;

3.3. від 25 червня 2019 року №1228 «Про встановлення ставок єдиного податку на 2020 рік»;

3.4.від 25 червня 2019 року №1229 «Про встановлення податку на майно в частині транспортного податку».

Реалізація державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності протягом звітного періоду була направлена на забезпечення відповідності регулювання господарських відносин вимогам чинного законодавства та їх вдосконалення, на дотримання принципу збалансованості інтересів суб’єктів господарювання і територіальної громади Білокриницької  сільської ради.

Основними пріоритетами Білокриницької  сільської ради та її виконавчих органів у 2021 році при забезпеченні та реалізації державної регуляторної політики залишаються:

- неухильне дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- активне залучення представників громадськості до обговорення проєктів регуляторних актів;

- оприлюднення інформації у формі відкритих даних, що сприяє прозорості та відкритості регуляторної діяльності виконавчих органів сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                                  Тетяна ГОНЧАРУК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь