Білокриницька
територіальна громада

Рівненська область, Рівненський район

Аналіз регуляторного впливу (земельний податок)

Аналіз

регуляторного впливу до проекту регуляторного акта - рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Білокриницької сільської ради Рівненської області»

 

         Аналіз регуляторного впливу підготовлено на виконання норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами.

 

Визначення проблеми

Рішенням Білокриницької сільської ради від 19 червня  2020 року № 1188  «Про встановлення плати за землю на території Білокриницької сільської ради» установлені ставки податку на майно в частині плати за землю на 2021 рік та передбачено встановлення пільг з їх сплати на території Білокриницької сільської ради.

Рішенням Шубківської сільської ради від 11 червня 2020 року № 930 «Про затвердження Положення встановлення податку на майно в частині плати за землю та встановлення ставок земельного податку на 2021 рік на території Шубківської сільської ради та від 03 листопада 2020 року № 1006 «Про внесення змін до рішення Шубківської сільської ради Рівненського району №930 від 11 червня 2020 року «Про затвердження Положення встановлення податку на майно в частині плати за землю та встановлення ставок земельного податку на 2021 рік на території Шубківської сільської ради» установлені ставки податку на майно в частині плати за землю на 2021 рік та передбачено встановлення пільг з їх сплати на території Шубківської сільської ради.

Рішенням Городищенської сільської ради від 05 червня 2019 року № 1231 «Про встановлення плати за землю за 2020 рік» установлені ставки податку на майно в частині плати за землю та передбачено встановлення пільг з їх сплати на території Городищенської сільської ради.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року №722-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Рівненської області» утворено Білокриницьку територіальну громаду з адміністративним центром в селі Біла Криниця з територіальними громадами, території яких входять до складу Білокриницької територіальної громади (Білокриницька, Городищенська, Шубківська».

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» від 17 листопада 2020 року за №1009 (Закон №1009) до прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України закінчення повноважень сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, а також реорганізація сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів як юридичних осіб у зв’язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої України, сформована територіальна громада є правонаступником усього майна, прав та обов’язків розформованої територіальної громади.

На виконання вимог Закону №1009 Білокриницькою сільською радою прийнято рішення від 09 грудня 2020 року за № 14  «Про  початок реорганізації Шубківської сільської ради та  Городищенської сільської ради шляхом приєднання до Білокриницької сільської ради».

У зв’язку з чим, виникла потреба врегулювати дані правовідносини шляхом прийняття єдиного регуляторного акту дія якого поширюється на всю територію Білокриницької об’єднаної  територіальної громади.

          Пунктом 10.21 статті 10 Податкового кодексу України встановлено, що місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю).

           Органи місцевого самоврядування в рамках, визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, мають ухвалювати рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік для відповідного місцевого податку чи збору.

          Підпунктом 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України передбачено надання копії рішення про встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них в електронному вигляді в десятиденний строк з дня ухвалення до контролюючого органу, у якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків і зборів або змін до них.

           Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). У іншому разі норми відповідного рішення застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

          Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції місцевої ради.

          Пунктом 284.1 статті 284 ПКУ встановлено, що органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території. Пунктом 12.3 статті 12 ПКУ установлено, що органи місцевого самоврядування ухвалюють рішення про встановлення місцевих податків та зборів. Плата за землю є складовою податку на майно, який згідно зі статтею 10 ПКУ належить до місцевих податків та є обов'язковим для встановлення місцевими радами.

          Відповідно до підпункту 14.1.147 пункту 14.1 статті 14 ПКУ плата за землю обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної й комунальної власності.

          Граничні розміри ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної й комунальної власності, установлені статтями 274 та 288 ПКУ, не є фіксованими, а коливаються від 0 до 12 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

          Загальні надходження від плати за землю по Білокриницькій сільській раді склали за 2020 рік 13319,73 тис.грн; по Шубківській сільській раді -  тис.грн; по Городищенській сільскій1 раді -   тис.грн;

          Прогнозний обсяг надходжень податку на 2022 рік є розрахунковим і може змінюватися від чинників, на які неможливо вплинути (чисельність платників, обов’язковість сплати ними податку – виникнення податкового боргу).

 Ураховуючи, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів є регуляторними актами та потребують реалізації процедур, передбачених Законом, розроблено проект регуляторного акта – рішення Білокриницької сільської  ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Білокриницької сільської ради Рівненської області».

         У разі неприйняття рішення, що є обов’язковим згідно Кодексу, плата справляється з застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Ухвалення рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Білокриницької сільської ради Рівненської області»,  що набуде чинності з наступного бюджетного періоду – з 01 січня 2022 року, необхідне для прозорого ефективного встановлення ставок плати за землю та пільг з її сплати, здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та за своєчасністю сплати податку на майно в частині податку за землю. Кожен податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. Питання наповнення бюджету сільської територіальної громади, у тому числі через встановлення ставок земельного податку для платників земельного податку, є сферою загальних інтересів суб’єктів господарювання, органів місцевої влади й громади. Як наслідок, мешканці громади, у тому числі платники земельного податку, отримують упевненість у можливості виконання соціально-економічних програм, органи місцевого самоврядування виконують вимоги Податкового кодексу України в частині встановлення місцевих податків та отримання доходів бюджету (прогнозовано у 2022 році – 8557,93 тис.грн.) з метою реалізації власних повноважень.

З метою забезпечення єдиного підходу до податкових ставок вбачається доцільним установлення ставок земельного податку за землю відповідно до видів цільового призначення земель згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548  на  рівні  2020 року.

Основні групи (підгрупи), на які впливає проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання – прийняттям цього проекту регуляторного акта:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

 

1

2

3

Громадяни

Шляхом забезпечення умов для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади за рахунок надання пільг та здійснення прогнозованих надходжень до бюджету від сплати земельного податку, що будуть спрямовані на фінансування бюджетних програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо

__

Держава.

Органи місцевого

самоврядування

1. Шляхом виконання вимог ПКУ в частині встановлення ставок плати за землю, що забезпечить податкові надходження до бюджету, які будуть спрямовані на фінансування бюджетних програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

2. Шляхом надання права органам місцевого самоврядування встановлювати розміри ставок земельного податку, орендної плати та пільг з плати за землю.

3. Шляхом установлення пільг державним підприємствам, установам та організаціям

__

Суб’єкти господарювання

1. Шляхом прогнозування фіскального навантаження з плати за землю для суб’єктів господарювання-платників земельного податку, які мають земельні ділянки у власності або користуванні. Разом з тим, суб’єкти господарювання як члени територіальної громади розраховують на використання податкових надходжень до бюджету від плати за землю на фінансування бюджетних програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

2. Шляхом надання суб’єктам господарювання пільг зі сплати за землю на  підставі ПКУ та ухвалення рішення за цим проектом.

__

 

Ринкові механізми не можуть бути застосовані при адмініструванні податків. Доцільним є втручання держави шляхом делегування органам місцевого самоврядування повноважень з установлення ставок податку на майно в частині плати за землю та надання обґрунтованих додаткових пільг з його сплати певним категоріям землекористувачів, як це визначено ПКУ.     

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки у 2020 році утворено Білокриницьку сільську територіальну громаду до якої увійшли дві сільські ради. Кожна  з сільських рад мала своє рішення щодо місцевих податків та зборів. Таким чином, вказана проблема потребує прийняття єдиного рішення Білокриницькою сільською радою «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Білокриницької сільської ради Рівненської області».

 

IІ. Цілі державного регулювання

Проект рішення сільської ради спрямований на розв’язання завдання, визначеного в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу.

Цілями державного регулювання є установлення ставок та пільг з плати за землю відповідно до вимог ПКУ, отримання до сільського бюджету  прогнозованих податкових надходжень, забезпечення виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо. 

Індикаторами досягнення цілей регулювання та зменшення масштабів проблеми є:

- кількісні: надходження плати за землю до доходної частини сільського бюджету (2020 рік фактичні надходження  по трьох громадах -  1105,1 тис. грн., на 2021 рік планові показники по трьох громадах – 1100,0 тис. грн.,), що надають можливість для забезпечення виконання соціально важливих міських програм, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо. Кількість платників податку становить 6125 осіб;

- часовий: без визначення терміну дії;

- якісний: забезпечення виконання сільських цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

      Цілями регуляторного акта є:

         - установлення ставок земельного податку та пільг зі сплати цього податку;

         - забезпечення соціально-економічного розвитку громади, подальшого регулювання земельних відносин, використання земельного ресурсу в інтересах територіальної громади;

         - отримання фінансового ресурсу для вирішення соціально-економічних питань розвитку громади, підвищення соціальних стандартів.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Установлення мінімального розміру ставок земельного податку.

       Альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до відмови від використання економічних ресурсів сільської ради, що спрямовуються на фінансування його інфраструктури.

        У разі не встановлення відповідних ставок, бюджет громади втратить надходження від плати за землю у зв’язку з відсутністю законодавчо встановленої мінімальної ставки. Негативний вплив буде завдано територіальній громаді, оскільки відсутність надходжень до бюджету ставить під загрозу виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Альтернатива 2

Установлення для всіх категорій землекористувачів ставок

      Ураховуючи соціально-економічну ситуацію в державі, установлення для всіх категорій землекористувачів розмірів плати за землю є доцільним.

      Застосування альтернативи шляхом ухвалення рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Білокриницької сільської ради Рівненської області» є найбільш прийнятним. З уведенням у дію запропонованого регуляторного акта будуть упорядковані відносини між землекористувачами та органами влади й місцевого самоврядування з питань плати за користування земельними ділянками, мешканці територіальної громади отримають упевненість у можливості виконання соціально-економічних програм.

      Ухвалення запропонованого рішення забезпечить сталі надходження до бюджету громади та нестиме більш прийнятне податкове навантаження на суб’єктів господарювання.

Альтернатива 3

(не прийняття запропонованого проекту регуляторного акту)

Порушення норм Податкового Кодексу, оскільки відповідно до пункту 10.21 статті 10 Податкового кодексу України встановлення плати за землю є обов’язковим. На території однієї громади будуть застосовуватись різні ставки земельного податку та встановлені пільги, оскільки у 2020 році було створено  Білокриницьку територіальну громаду до якої увійшло дві сільські ради кожна з якої мала свої рішення щодо встановлення місцевих податків та зборів, що призведе до неузгодженості у використанні кожного рішення. Порушення статті 4 ПКУ(порушення принципів податкового законодавства, а саме: рівність усіх платників перед законом, недопущення будь яких проявів дискримінації – забезпечення єдиного підходу до всіх платників податків, єдиний підхід до встановлення податків, зборів та пільг.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органів місцевого самоврядування)

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

 Порушення норм Податкового Кодексу, оскільки відповідно до пункту 10.21 статті 10 Податкового кодексу України встановлення плати за землю є обов’язковим. На території однієї громади будуть застосовуватись різні ставки земельного податку та встановлені пільги, оскільки у 2020 році було створено  Білокриницьку територіальну громаду до якої увійшло дві сільські ради кожна з якої мала свої рішення щодо встановлення місцевих податків та зборів, що призведе до неузгодженості у використанні кожного рішення. Порушення статті 4 ПКУ(порушення принципів податкового законодавства, а саме: рівність усіх платників перед законом, недопущення будь яких проявів дискримінації – забезпечення єдиного підходу до всіх платників податків, єдиний підхід до встановлення податків, зборів та пільг. Більшість громадян, бюджетних, комунальних та неприбуткових організацій втратять право на пільгу, оскільки перелік пільг у статтях 281, 282 ПКУ дуже вузький і не враховує реальні потреби землекористувачів  сільської  територіальної громади в отриманні пільг з плати за землю. Негативний вплив буде задано бюджету громади  оскільки зменшення надходжень не дозволяє фінансування окремих соціальних програм сільської об’єднаної територіальної громади, суб’єктам малого підприємництва не  буде надана  пільга з земельного податку, а органи місцевого самоврядування порушать вимоги Кодексу щодо обов’язковості встановлення ставок податку

Альтернатива 2

Установлення мінімального розміру ставок земельного податку.

Відсутні

 

 

Втрати сільського бюджету на виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Альтернатива 3

Установлення для всіх категорій землекористувачів  ставок

Удосконалення системи місцевого оподаткування; підвищення рівня використання економічних ресурсів громади; забезпечення надходжень до бюджету громади від плати за землю, що можуть бути спрямовані на виконання цільових програм

Витрати часу, матеріальних ресурсів для фіскальних органів на адміністрування плати за землю.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

 

Відсутні

Порушення норм Податкового Кодексу, оскільки відповідно до пункту 10.21 статті 10 Податкового кодексу України встановлення плати за землю є обов’язковим. На території однієї громади будуть застосовуватись різні ставки земельного податку та встановлені пільги, оскільки у 2020 році було створено  Білокриницьку територіальну громаду до якої увійшло дві сільські ради кожна з якої мала свої рішення щодо встановлення місцевих податків та зборів, що призведе до неузгодженості у використанні кожного рішення. Порушення статті 4 ПКУ(порушення принципів податкового законодавства, а саме: рівність усіх платників перед законом, недопущення будь яких проявів дискримінації – забезпечення єдиного підходу до всіх платників податків, єдиний підхід до встановлення податків, зборів та пільг.

Альтернатива 2

Установлення мінімального розміру ставок земельного податку

Відсутні

Відсутні.

Втрати сільського бюджету зумовлять неможливість забезпечення його фінансування на виконання цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо

Альтернатива 3

Установлення для всіх категорій землекористувачів  ставок

  Прозорість механізму нарахування податку на майно в частині плати за землю.

   Зменшення навантаження

на громадян  внаслідок установлення пільг комунальним підприєм-ствам, які є надавачами послуг.

 Можливість впровадження і реалізації програм соціально – економічного розвитку громади та підвищення рівня соціальних стандартів у зв’язку з надходженнями до місцевого бюджету.

Не передбачені, окрім витрат на розробку регуляторного акта - витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акта, оприлюднення, проведення відстеження його результативності.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Оскільки, відповідно до податкового законодавства податок на земельної ділянки, сплачується до того місцевого бюджету, на території якого вони розташовані, до кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, включено також суб’єкти господарювання, що не зареєстровані, але мають у власності або користуванні земельні ділянки на території Білокриницької територіальної громади.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

Відсутні.

У результаті втрати бюджетними, комунальними підприємствами пільг зі сплати за землю, оскільки такі пільги ПКУ не встановлені, можливе зростання тарифів на послуги, що надаються суб’єктам господарювання цими підприємствами.

Альтернатива 2

Установлення мінімального розміру ставок земельного податку

Економія коштів на сплату податків.

Відсутні.

Втрати бюджету зумовлять неможливість забезпечення фінансування сільського бюджету  на виконання програм.

Альтернатива 3

Установлення для всіх категорій землекористувачів  ставок

Установлення ставок земельного податку за користування земельними ділянками територіальної громади  з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель.

Для суб’єктів господарювання розмір плати за землю збільшується, тому вони несуть додаткові витрати відповідно до  запропонованого регуляторного акта

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

    Здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

    Оцінка ступеня досягнення цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде);

3 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми усунені);

2 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, однак, деякі важливі критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 – цілі ухвалення регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема залишається).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

1

Порушення норм Податкового Кодексу, оскільки відповідно до пункту 10.21 статті 10 Податкового кодексу України встановлення плати за землю є обов’язковим. На території однієї громади будуть застосовуватись різні ставки земельного податку та встановлені пільги, оскільки у 2020 році було створено  Білокриницьку територіальну громаду до якої увійшло дві сільські ради кожна з якої мала свої рішення щодо встановлення місцевих податків та зборів, що призведе до неузгодженості у використанні кожного рішення. Порушення статті 4 ПКУ(порушення принципів податкового законодавства, а саме: рівність усіх платників перед законом, недопущення будь яких проявів дискримінації – забезпечення єдиного підходу до всіх платників податків, єдиний підхід до встановлення податків, зборів та пільг.

Альтернатива 2

Установлення мінімального розміру ставок земельного податку

1

Відсутні надходження до бюджету громади. Не виконуються програми: соціальні, економічні, екологічні, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, відсутнє фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо

Альтернатива 3

Установлення для всіх категорій землекористувачів ставок

4

Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою при збалансуванні витрат суб’єктів господарювання, громадян і органу місцевого самоврядування. Забезпечується можливість сплачувати плату за землю за обґрунтованими ставками з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель; виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Причиною відмови є втрата пільг більшістю громадян, бюджетних, комунальних та неприбуткових організацій. За відсутності податкових пільг сільській територіальній громаді  буде завдано значний негативний вплив, оскільки збільшення податкового навантаження на неплатоспроможних власників та користувачів земельних ділянок зумовлює соціальну напругу в громаді та ставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до сільського бюджету

Втрата пільг більшістю громадян, бюджетних, комунальних та неприбуткових організацій. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо)

Альтернатива 2

Установлення мінімального розміру ставок земельного податку

Причиною відмови є необхідність фінансування інфраструктури, наповнення бюджету громади, недоотримання надходжень до бюджету.

Відсутні кошти в бюджеті громади. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо)

Альтернатива 3

Установлення для всіх категорій землекористувачів ставок

Для досягнення встановлених цілей перевага була надана цій альтернативі, що надасть можливість:

- зменшити податкове навантаження на платників. Кошти можуть бути використані суб’єктами господарювання для розвитку бізнесу, підвищення матеріально-технічної бази, виплати заробітної плати, створення нових робочих місць;

- сплачувати плату за землю за обґрунтованими ставками з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель;

- отримати заплановані податкові надходження до сільського бюджету;

- сприяти удосконаленню процедури адміністрування плати за землю та  попередити виникнення конфліктних ситуацій між органами державної фіскальної служби й платниками податку

На дію регуляторного акта можливий вплив зовнішніх чинників, ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства України в цій сфері. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо).

Крім того, на кількості власників земельних ділянок та землекористувачів може відобразитися економічна ситуація в державі

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

         Вирішити питання встановлення розміру ставок земельного податку та пільг зі сплати за землю в громаді пропонується шляхом ухвалення запропонованого рішення сільської ради. Цей спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм рішення всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування.

При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади в установленому законом порядку.

Задля забезпечення виконання вимог чинного законодавства України, документи з регуляторної діяльності підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Білокриницької сільської  ради у розділі http://bilakrinitsya.rvadmin.gov.ua/contacts/ розділ – «Регуляторна політика» - «Оприлюднення проектів регуляторних актів») з метою отримання зауважень і пропозицій у термін, визначений Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

З метою забезпечення інформованості громади та суб’єктів господарювання рішення сільської ради буде оприлюднено на офіційному сайті  ради http://bilakrinitsya.rvadmin.gov.ua/contacts/ розділ – «Регуляторна політика» - «Оприлюднення проектів регуляторних актів») у термін, установлений законодавством.

Рівень поінформованості є досить високим, оскільки мешканці активно користуються офіційними веб-сторінками Білокриницької сільської ради.

Ухвалення рішення про встановлення місцевих податків і зборів забезпечить встановлення додаткових пільг по земельному податку.

Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і платниками земельного податку.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Податок не є новим, тому додаткових витрат бюджету на впровадження та адміністрування  регулювання не передбачається, видатки фіскальних органів та органів місцевого самоврядування не зміняться.

Здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади та для суб’єктів господарювання великого, середнього й малого підприємництва згідно з Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами (додатки 1, 2, 3).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Рішення набуває чинності з початку наступного бюджетного періоду, тобто з 01.01.2022. У разі необхідності за підсумками відстежень та змінами у законодавства будуть вноситись зміни до нього.

Зазначений проект регуляторного акту є загальнообов’язковим до застосування на території Білокриницької сільської ради та моє необмежений термін дії.

Передбачається, що власники та користувачі земельних ділянок будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно здійснювати плату за землю.

Землекористувачі несуть відповідальність за своєчасне та повне погашення зобов'язань з плати за землю у порядку й розмірах, установлених ПКУ. Несплачена сума вважається податковим боргом і підлягає стягненню в примусовому порядку. Відповідно до статті 126 ПКУ за порушення строків сплати платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу.

Згідно з підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 ПКУ після закінчення встановлених строків сплати на суму податкового боргу нараховується пеня.

Таким чином, власники та користувачі земельних ділянок зацікавлені у виконанні вимог запропонованого проекту рішення.

Упровадження та виконання вимог регулювання не потребує додаткового забезпечення ресурсами, оскільки податок не є новим.

На дію регуляторного акта можуть негативно вплинути значні темпи інфляції та економічна криза.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись до дня набрання чинності цим актом за соціологічним методом шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись через рік після набрання чинності цим актом шляхом аналізу кількісних і якісних показників. У разі виявлення неврегульованих або проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу якісних та кількісних показників акту, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового регуляторного акта принесе вигоди без необхідності залучення додаткових витрат органів місцевого самоврядування.

До кількісних показників належать: чисельність платників за землю, надходження коштів до сільського бюджету від плати за землю, розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання у зв'язку виконанням вимог акта. Крім кількісних показників до вигод належить забезпечення фінансування місцевих цільових програм за рахунок збільшення надходжень коштів до сільського бюджету від плати за землю.

    Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі показники:

Показник

На 2022 рік

На 2023 рік

Кількість платників плати за землю, на яких поширюватиметься регуляторний акт, осіб, у тому числі:

 

 

- юридичних осіб

90

90

- фізичних осіб

-

-

Надходження коштів до бюджету громади від плати за землю (тис. грн.), у тому числі:

 

 

 

- юридичними особами

856,000

915,920

 

- фізичними особами

321,000

343,470

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання у зв'язку з виконанням вимог акта, (год. / грн.)*

-

-

Рівень поінформованості громади та суб’єктів господарювання з основних положень акта

Високий

Високий

 * Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання – юридичними особами, пов’язаний з виконанням вимог акта, може бути змінений, якщо зміниться розмір мінімальної заробітної плати.

11,46 грн. – розмір коштів, 

0,30 годин – розмір часу.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Аналіз регуляторного акта розроблений у відповідності до статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами.

        

 

 

Додаток  1

до аналізу регуляторного впливу до проекту регуляторного акта – рішення сільської ради

 

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого й середнього підприємництва, що виникають внаслідок дії регуляторного акта*

 

Норма робочого часу на 2022 рік становить при 40-годинному робочому тижні - 1987 годин (https://www.buhoblik.org.ua/kadry-zarplata/vremya/4246-norma-trivalosti-robochogo-chasu-2022.html)

 Для розрахунку використовується орієнтований мінімальний розмір заробітної плати, що у 2022 році становить 6342 грн. (прогнозний розмір мінімальної заробітної плати в залежності від темпу росту у 2022 – 6342 грн.  (листи Міністерства фінансів України від 05.09.2019 № 05110-14-6/22263)).

Середнє значення робочих годин на місяць:

1987/12=166 ч.

Розрахунок вартості 1 робочого часу суб’єкта малого підприємництва:

6342,00:166=38,20 грн.

Таблиця 1

з/п

Витрати

На 2022 рік

1

2

3

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів великого й середнього  підприємництва на виконання регулювання

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання  та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн.

Цей податок не є новим і не передбачає витрат на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

2

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн.

Податок не є новим, додаткових витрат не передбачено

3

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.

Податок не є новим, додаткових витрат не передбачено

4

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, грн.

Податок не є новим, додаткових витрат не передбачено

5

Кількість суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва, на які буде поширено регулювання, одиниць*

13

6

Сплата земельного податку,  грн.

374000

7

Сумарні витрати суб’єктів великого й середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) /сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 6/,  грн.

374000

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів великого й середнього  підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

8

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання:

 

 

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб’єкта підприємництва (заробітна                 плата) 0,1 год.* х 38,20 грн

3,82

9

 Процедура організації виконання вимог регулювання

 

Цей податок не є новим та не передбачає витрат на організацію виконання вимог регулювання

10

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.

Податок не є новим, додаткових витрат не передбачено

11

Процедура офіційного подання юридичними особами декларації зі сплати податку контролюючому органу:

- витрати часу з підготовки та подання декларації =                 0,2 год.* х 38,20 грн.

7,64

12

Інші процедури

Не передбачено

13

РАЗОМ (сума рядків: 8 + 9 + 10 + 11 + 12 ), грн.

11,46

14

Кількість суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва, на які буде поширено регулювання, одиниць

13

15

Сумарні витрати суб’єктів великого й середнього підприємництва на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 13 х рядок 14), грн.

148,98

16

РАЗОМ (сума рядків: 7 + 15), грн.

374148,98

*Відповідно до пунктів 1, 3, 6, карти 11 міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 26 вересня 2003 року №269 «Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку»).

            Податок не є новим, суб’єкти господарювання ознайомленні з вимогами Кодексу та сплачують податок вже не один рік. Тому витрати часу на виконання вимог регулювання зменшено та становлять 0,3 год. (для порівняння у 2019 році – 0,6 год.).

 

            Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Таблиця 2

Вид витрат

2022  рік

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо

Цей податок не є новим та не передбачає витрат на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, на експертизи тощо)

Витрати без-посередньо на отримання дозволів, ліцензій, сертифікатів, страхових полісів

Разом на 2022 рік

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

Податок не є новим, додаткових витрат не передбачено

Податок не є новим, додаткових витрат не передбачено

Податок не є новим, додаткових витрат не передбачено

 

Таблиця 4

Вид витрат

На 2022 рік

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

Додаткових витрат не передбачено

 

Таблиця 5

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу

Додаткових витрат не передбачено

 

Таблиця 6

Вид витрат

Витрати часу на ознайом-лення з вимо-гами держав-ного регулю-вання, год.

Витрати на оплату  часу на ознайом-лення з вимо-гами держав-ного регулю-вання,  грн.

Разом на 2022  рік

1

2

3

4

Витрати, пов’язані з отриманням первинної інформації про вимоги регулювання*, грн.;

0,1

38,20

3,82

38,20 грн. (мінімальна зарплата) : 166 год. у місяць);

0,1 год. х  38,20 грн. =  3,82 грн.

 

 

 

 

Таблиця 7

Вид витрат

Витрати часу на ознайом-лення з вимо-гами держав-ного регулю-вання, год.

Витрати на оплату  часу за ознайом-лення з вимо-гами держав-ного регулю-вання,  грн.

Разом на 2020  рік

Витрати, пов’язані з процедурою офіційного подання юридичними особами декларації зі сплати податку контролюючому органу, грн.;*

38,20 грн. (мінімальна зарплата) : 166 год. у місяць);

0,2 год. х  38,20 грн. =  7,64 грн.

0,2

38,20

7,64

 

*Вартість витрат, пов’язаних з ознайомленням з вимогами державного регулювання, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

 

 

Додаток  2

до аналізу регуляторного впливу до проєкту регуляторного акта – рішення сільської  ради  

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
на адміністрування регулювання для суб’єктів
великого й середнього підприємництва

 

            Державне регулювання рішення не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання –Головного управління  ДПС у Рівненській  області.

Вартість планових витрат часу на процедуру, співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта, кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, витрати на адміністрування регулювання розраховано відповідно до даних, наданих Головного управління ДПС у Рівненській області.

(Вартість 1 години роботи спеціаліста відповідної кваліфікації складає 52,71 грн. = мінімальна заробітна плата (8750,00 грн.) : кількість робочого часу за 1 місяць /166 годин/).

Таблиця 1

№ з/п

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва)

Пла-нові вит-рати часу на проце-дуру, годин

Вартість часу спів-робітни-ка органу держав-ної влади відповід-ної кате-горії (за-робітна плата) грн./ годин

Оцінка кілько-сті про-цедур за рік, що припа-дають на одного суб’єкта

Оцінка кілько-сті  суб’єк-тів, що підпа-дають під дію проце-дури регулю-вання

Вит-рати на адміні-стру-вання регу-люван-ня* за рік, грн.

1

2

3

4

5

6

7

1

Облік суб’єктів господарювання, що перебувають у сфері регулювання

0,2**

52,71***

1

0

0,00

2

Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває  у   сфері   регулювання, у тому числі: камеральний

0,2**

52,71

1

4

42,17

3

Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання (оскільки не може бути 100% порушень, беремо 25% платників податку)

0,5

52,71

1

1

26,35

4

Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання (оскільки не може бути 100% порушень, беремо 25% платників податку)

0,2

52,71

1

1

10,54

5

Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання (усі порушники не будуть оскаржувати рішення, беремо 25% від загальної кількості платників, передбачених п. 3)

0,5

52,71

1

0

0,00

6

Підготовка звітності за результатами регулювання

0,1

52,71

1

4

21,08

7

Разом за рік (рядки 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6), грн.

-

-

-

-

100,14

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, і на кількість процедур за рік.

**Відповідно до пунктів 1, 3, 6, карти 11 міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 26 вересня 2003 року №269 «Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку»).

*** Норма робочого часу на 2022 рік становить при 40-годинному робочому тижні - 1987 годин (https://www.buhoblik.org.ua/kadry-zarplata/vremya/4246-norma-trivalosti-robochogo-chasu-2022.html)

 Для розрахунку використовується орієнтований мінімальний розмір заробітної плати, що у 2022 році становить 6342 грн. (прогнозний розмір мінімальної заробітної плати в залежності від темпу росту у 2022 – 6342 грн.  (листи Міністерства фінансів України від 05.09.2019 № 05110-14-6/22263)).

Середнє значення робочих годин на місяць:

1987/12=166 ч.

Розрахунок вартості 1 робочого часу суб’єкта малого підприємництва:

6342,00:166=38,20 грн.

    Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва окремо кількісно визначено витрати, що будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта при здійсненні адміністративних процедур щодо виконання регулювання та звітування.

 

Таблиця 2

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат,

грн.

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва 

Відсутні

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва (пункт 16 таблиці 1 «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого й середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта» додатка 1 до аналізу регуляторного впливу до проєкту регуляторного акта – рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік»)

374149

Альтернатива 3. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва  (пункт  16 таблиці 1 «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого й середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта» додатка 1 до аналізу регуляторного впливу до проєкту регуляторного акта – рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік»)

374149

 

Витрати суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва, що виникають внаслідок дії регуляторного акта, не будуть відрізнятися з урахуванням альтернатив, оскільки земельний податок не є новим.

Запропоновані розміри ставок податку забезпечать виконання соціально важливих місцевих  програм, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо. 

 

 

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва

на виконання вимог регулювання

 

Таблиця2

з/п

Витрати

На 2021  рік

1

2

3

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання  та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн.

Цей податок не є новим і  не передбачає витрат на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

2

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій,  сертифікатів,   атестатів,   погоджень,   висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн.

Податок не є новим, додаткових витрат не передбачено

3

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.

Податок не є новим, додаткових витрат не передбачено

4

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, грн.

Податок не є новим, додаткових витрат не передбачено

5

Кількість суб’єктів господарювання малого підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць:

 

77

6

Сплата земельного податку, грн.

 

426000

7

Сумарні витрати суб’єктів малого господарювання підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) /сума рядків 1 + 2 + 3 +  4 + 6/, грн.**

426000

 

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

8

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання:

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)

0,1 год.*** х 38,20 грн. ****(мінімальна зарплата                    6342,00 грн.: 166 год. у місяць ) = 3,82 грн.

3,82

9

Процедура організації виконання вимог регулювання

 

Цей податок не є новим та не передбачає витрат на організацію виконання вимог регулювання

10

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.

Податок не є новим, додаткових витрат не передбачено

11

Процедура офіційного подання юридичними особами декларації зі сплати податку контролюючому органу :

- витрати часу з підготовки та подання декларації  =                     0,2 год.*** х 38,20 грн.**** (мінімальна зарплата                    6342,00 грн.: 166 год. у місяць ) = 7,64 грн.

7,64

12

Інші процедури

Не передбачено

13

РАЗОМ (сума рядків: 8 + 9 + 10 + 11 + 12), грн.

11,46

14

Кількість суб’єктів господарювання малого підприєм-ництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць:

 

77

15

Сумарні витрати суб’єктів малого господарювання підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) / рядок 13 х рядок 14/, грн.:

882,42

16

РАЗОМ (сума рядків: 7 +15), грн.

426882,42

***Відповідно до пунктів 1, 3, 6, карти 11 міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 26 вересня 2003 року №269 «Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку»).

**** Норма робочого часу на 2022 рік становить при 40-годинному робочому тижні - 1987 годин (https://www.buhoblik.org.ua/kadry-zarplata/vremya/4246-norma-trivalosti-robochogo-chasu-2022.html)

 Для розрахунку використовується орієнтований мінімальний розмір заробітної плати, що у 2022 році становить 6342 грн. (прогнозний розмір мінімальної заробітної плати в залежності від темпу росту у 2022 – 6342 грн.  (листи Міністерства фінансів України від 05.09.2019 № 05110-14-6/22263)).

Середнє значення робочих годин на місяць:

1987/12=166 ч.

Розрахунок вартості 1 робочого часу суб’єкта малого підприємництва:

6342,00:166=38,20 грн.

 

    Податок не є новим, суб’єкти господарювання ознайомленні з вимогами Кодексу та сплачують податок вже не один рік. Тому витрати часу на виконання вимог регулювання зменшено та становлять 0,3 год.

 

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

            Державне регулювання рішення не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).          

Орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання, –Головне управління ДПС у Рівненській  області.

    Вартість планових витрат часу на процедуру, співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта, кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, витрати на адміністрування регулювання розраховано відповідно до даних, наданих Головним управлінням ДПС у Рівненській області.

(Вартість 1 години роботи спеціаліста відповідної кваліфікації складає 52,71 грн. = мінімальна заробітна плата (8750,00 грн.) : кількість робочого часу за 1 місяць /166 годин/).

Таблиця 3

№ з/п

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва)

Пла-нові вит-рати часу на проце-дуру, годин

Вар-тість часу спів-робітни-ка органу держав-ної влади відповід-ної кате-горії (за-робітна плата) грн./ годин

 

Оцінка кілько-сті про-цедур за рік, що припа-дають на одного суб’єк-та

Оцінка кілько-сті  суб’єк-тів, що підпа-дають під дію проце-дури регулю-вання

Витрати на адміні-стру-вання регу-лювання* за рік, грн.

1

2

3

4

5

6

7

1

Облік суб’єктів господарювання, що перебувають у сфері регулювання

0,2**

52,71

1

0****

0,00

2

Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: камеральний

0,2

52,71

1

586

6177,61

3

Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання (оскільки не може бути 100% порушень, беремо 5% платників фізичних осіб)

0,5

52,71

1

17

448,04

4

Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання (оскільки не може бути 100% порушень, беремо 5% платників-фізичних осіб)

0,2

52,71

1

17

179,21

5

Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання (усі порушники не будуть оскаржувати рішення, беремо 50% від загальної кількості платників, передбачених п. 3)

0,5

52,71

1

1

26,36

6

Підготовка звітності за результатами регулювання

0,1

52,71

1

586

3088,81

7

РАЗОМ  (рядок 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

 

 

 

 

9920,026

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, і на кількість процедур за рік.

**Відповідно до пунктів 1, 3, 6, карти 11 міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 26 вересня 2003 року №269 «Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку»).

*** Норма робочого часу на 2022 рік становить при 40-годинному робочому тижні - 1987 годин (https://www.buhoblik.org.ua/kadry-zarplata/vremya/4246-norma-trivalosti-robochogo-chasu-2022.html)

 Для розрахунку використовується орієнтований мінімальний розмір заробітної плати, що у 2022 році становить 6342 грн. (прогнозний розмір мінімальної заробітної плати в залежності від темпу росту у 2022 – 6342 грн.  (листи Міністерства фінансів України від 05.09.2019 № 05110-14-6/22263)).

Середнє значення робочих годин на місяць:

1987/12=166 ч.

Розрахунок вартості 1 робочого часу суб’єкта малого підприємництва:

6342,00:166=38,20 грн.

**** Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не є новим, онтролюючими органами вже не один рік ведеться облік платників податків. Тому, розраховано витрати розміру коштів та часу на реєстрацію тільки нових платників податку (прогнозно – 0 осіб).

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Таблиця 4

з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), грн.

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання, грн.

426000

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування, грн.

882,47

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання (рядок 1+ рядок 2), грн.

426882,42

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва, грн.

9920,03

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання (рядок 3 + рядок 4), грн.

436802,45

 

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого  регулювання

Податковим кодексом України визначаються об’єкт, база оподаткування, податковий період, порядки обчислення суми податку, обчислення сум податку в разі зміни власника/ користувача об’єкта оподаткування, строк, порядок сплати податку та інші його обов’язкові елементи й повноваження органів місцевого самоврядування щодо його встановлення.

Цей податок не є новим. Запропоновані розміри ставок податку забезпечать виконання соціально важливих місцевих цільових програм, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо. 

З метою зменшення часу, необхідного для ознайомлення з актом, акт (після його затвердження) буде розміщено у вільному доступі на офіційному вебсайті Білокриницької сільської ради. Це дозволить скоротити час, необхідний для ознайомлення суб’єктів господарювання з актом орієнтовно на 10%, що в свою чергу скоротить витрати малого підприємництва.

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь