Білокриницька
територіальна громада

Рівненська область, Рівненський район

Звіт сільського голови за 2023 рік

Звіт

сільського голови про роботу Білокриницької сільської ради та її виконавчих органів за 2023 рік

2023 рік - рік випробувань, але й рік допомоги, але попри труднощі всі мобілізувалися, вистояли, ефективно виконали свою роботу і продовжують працювати на ПЕРЕМОГУ.

Відповідно до Методики формування спроможних територіальних громад громада повинна забезпечити виконання політичної, економічної, соціально - культурної та екологічної функцій. Для закріплення позитивних тенденцій та вирішення проблемних питань економічного і соціального розвитку територіальної громади, координації роботи органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, комунальних закладів розроблено чіткий план дій - Програму економічного і соціального розвитку Білокриницької сільської ради на 2022-2024 роки.

Нажаль, війна змінила в нас все… плани, думки, спосіб життя. Але наше завдання – ні кроку назад, лише вперед.

Незважаючи на воєнний період громада розвивалась, в іншому звичайно руслі.

Протягом 2023 року працівники Білокриницької сільської ради та її виконавчих органів керувалися Програмою розробленою з урахуванням пропозицій членів виконавчого комітету та депутатів Білокриницької сільської ради, керівників державних підприємств, установ та організацій, що функціонують на території ради.

Деякі заходи Програми реалізовано за наявності фінансування з державного, обласного та сільського бюджетів, коштів підприємств, міжнародних фінансових організацій та інвесторів, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України. Реалізація заходів Програми на 2023 рік сприяла забезпеченню розвитку соціальної сфери та безпеки громадян територіальної громади.

Впродовж 2023 року Програма уточнювалася. Зміни і доповнення до Програми затверджувалися рішенням сесії сільської ради.

Невід'ємною  умовою реалізації будь-яких програмних заходів є фінансування, тобто успішна реалізація бюджетного процесу.

Питання формування бюджету, ефективний розподіл та перерозподіл бюджетних коштів розглядалися на всіх без винятку пленарних засіданнях сесії сільської ради.

Фактично надійшло доходів в сумі  145 101 951,03 грн.,  в тому числі  по  загальному фонду – 136 502 885,14 гривень, що становить 108,94 % до уточненого плану,  по спеціальному фонду –  8 599 065,89 гривень.

Власні надходження загального фонду бюджету  громади затверджено в сумі 75 881 450,00 грн. По доходах загального фонду бюджет  за 2023 рік виконаний на 114,76%, надходження склали 87 080 141,36 грн. Забезпечено виконання планових призначень по усіх основних  видах  доходів.

В структурі доходів бюджету громади найбільшу питому вагу мають  податок та збір на доходи фізичних осіб , акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне),  акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне), акцизний податок з реалізації підакцизних товарів та єдиний податок, податку на майно.

В структурі доходів загального фонду бюджету Білокриницької територіальної громади  вагомим важелем є податкові надходження:

Надходження по ПДФО склали 41 947 668,99 гривень, із них податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами становить

25 200 678,93 гривні. Планові призначення по ПДФО виконано на 103,5 %.

Надходження від внутрішніх податків на товари та послуги обсяг 23 018 788,21 гривень, з них :

акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів  (пальне), що зараховується до бюджету громади склали  3 968 707,87 гривні, при плані 3 500 000,00 гривень, план виконаний на 113,39 %;

акцизний  податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне), що зараховується до бюджету громади склали 15 063 102,75 грн., при плані 12 500 000 грн., план виконаний на 120,51%;

акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3 986 977,59 гривень, план  виконаний на 120,81%;

Надходження від місцевих податків та зборів, що сплачуються згідно з Податковим кодексом України   за 2023 рік надійшло коштів в сумі

356 538,62 гривень:

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  обсягом  3 872,28 гривень;

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  обсягом 98 330,72 гривень;

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  обсягом 188 279,09 гривень;

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості   428 660,09 гривень;

Земельний податок з фізичних та юридичних осіб  4 568 580,87 гривень;

Орендна плата з фізичних та юридичних осіб 3 536 849,97 гривень.

Надходження єдиного податку, що надходить до загального фонду бюджету складає 12 501 965,60 гривень, в тому числі єдиний податок з юридичних осіб 1 222 827,28 гривень, єдиний податок з фізичних осіб 9 493 883,86гривень та єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників 1 785 254,46 гривень.

В структурі доходів бюджету Білокриницької територіальної громади  є й неподаткові надходження 595 152,61 гривні, з них :

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  409 589,17 грн., з них:

плата за надання інших адміністративних послуг  109 077,64 грн.;

адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав

нерухоме майно та їх обтяжень  267 290,50 грн.;

плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією 32 220,00 грн.;

державне мито 1 001,03 грн.

Інші неподаткові надходження   185 563,44 грн., з них  плата учасника за участь  у  аукціоні в сумі 44 702,85 грн., повернення коштів минулих років в дохід бюджету в сумі 87 015,49 грн. інші надходження 34 067,00 грн.; адміністративні штрафи та інші санкції  19 737,00 грн.; плата за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіцій) 41,1грн.

Доходи від операцій з капіталом в сумі 3 079,03 грн.

Обсяг міжбюджетних трансфертів у 2023 році склав 49 425 007,40 грн. В тому числі отримано  базової дотації з державного бюджету в сумі 19 487 300,00 грн., освітньої субвенції на виплату заробітної плати педагогічним працівникам в сумі 28 244 100,00 грн. Отримано 72 916,00  грн. субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 12 858,00 грн., субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 78 470,40 грн., субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 1 529 363,00 грн.

В структурі доходів спеціального фонду бюджету Білокриницької сільської  територіальної громади  вагомим важелем є  власні  надходження:

До спеціального фонду бюджету Білокриницької  сільської територіальної громади  надійшло  доходів в сумі  8 599 065,89 грн., в тому числі: екологічний податок в сумі 7 337,10 грн., інші неподаткові надходження в сумі 231,50 грн., надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством в сумі 6 902 319,79 грн.

Фактичне виконання видаткової частини загального фонду бюджету за звітний період  склало 122 428 322,24 гривень,  що становить 96,1% до планових призначень. В першу чергу проводилось  фінансування захищених статей: заробітної плати, придбання продуктів харчування, розрахунки за спожиті енергоносії. На період дії воєнного стану фінансування видатків здійснювалось згідно Постанови Кабміну України №590. В цілому на виплату заробітної плати із нарахуванням використано 57 714 563,47 гривень, що складає 47,14% в структурі видатків. Видатки на розрахунки за спожиті енергоносії склали 6 438 431,56гривень. На соціальне забезпечення  використано 4 246 243,50 гривень. Передано трансфертів органам управління інших рівнів на суму 27 008 267,47 гривень.

Видаткова частина спеціального фонду бюджету територіальної громади виконана на суму 24 587 556,07 гривень, в тому числі за рахунок  коштів переданих із загального фонду бюджету в сумі 15 211 242,27 гривень. За рахунок спеціального фонду проведено  капітальних видатків на суму 16 974 006,67 гривень, із них на придбання предметів довгострокового користування – 2 047 734,20 гривень, на капітальний ремонт інших об’єктів –  5 065 209,44 гривень, на капітальне будівництво, реконструкцію – 2 228 318,04 гривень, передано міжбюджетних капітальних трансфертів на суму 7 632 750,99 гривень. На реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам передано 103 866,00 гривень. За рахунок спеціального фонду бюджету профінансовано видатки на здійснення заходів із землеустрою, розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) на суму 720 972,97 гривень.

Станом на 1 січня 2024 року присутня кредиторська  та дебіторська заборгованості по бюджету Білокриницької сільської територіальної   громади , обсяг кредиторської  заборгованості  по  видатках 67 250,40 гривень.

Залишки коштів бюджету на кінець року по загальному фонду становлять 20 684 861,53 гривень, 419936,29 гривень бюджету розвитку,436 601,27гривень забруднення навколишнього середовища; 218 721,83 гривень від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Робота зі зверненнями громадян у Білокриницькій сільській раді спрямована на випередження та усунення причин, які породжують заяви і скарги.

Особлива увага звертається на вирішення питань, у першу чергу, ветеранів війни, учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб, інвалідів, осіб що постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

Для  задоволення звернень громадян враховуються  всі можливості, вишукуються різні соціальних програм та надається  практична допомога.

Спеціалісти сільської ради проводять об’єктивний та своєчасний розгляд звернень відповідно до  Закону України «Про доступ до публічної  інформації» (19), а також з  гарячої лінії (22).

Загалом за 2023 рік  до сільської ради включно з старостинськими округами надійшло  3247 звернень.

Протягом 2023 року до сільської ради було направлено для відбування покарання :

-         у вигляді безоплатних громадських робіт  - 1 особа

-         у вигляді оплачуваних суспільно корисних робіт  - 2 особи.

Рішенням сесії Білокриницької сільської ради № 962 від 22.12.2022 затверджено план фінансування видатків для сплати грошових коштів порушникам за виконання суспільно корисних робіт в сумі 12385 грн.

Протягом 2023 за виконання оплачуваних суспільно корисних робіт  здійснено виплати на суму 12384,14 грн.

На даний період в Білокриницькій сільській раді  особи, що притягнені до виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських  та суспільно корисних  відсутні.

Протягом 2023 року:

- проведено 10  пленарних засідань сесії сільської ради, на яких прийнято 429 рішень; 16 засідань виконавчого комітету, на якому було прийнято 336 рішень;

- видано  384 розпоряджень сільського голови.

Секретарем сільської ради зареєстровано 54 довіреності, 43 – заповіти та 134 інших нотаріальних дій.

Соціальний захист населення громади.

Соціальний захист населення – одна з головних функцій, яка має виконуватися завжди і за будь-яких обставин на користь непрацездатних, пенсіонерів, одиноких, ветеранів Великої Вітчизняної війни, а сьогодні Захисників та Захисниць, які боронять нашу країну. Саме ці прошарки населення належать до категорії бідних, найбільш вразливих і особливо потребують допомоги.

Так, відділом соціального захисту населення та захисту прав дітей сільської ради постійно ведеться і моніториться банк даних пільгової категорії населення. Завдання відділу соціального захисту населення - наблизити соціальні послуги до людей, зробити їх якісними, дійти до кожної людини, не залишити її без уваги, своєчасно допомогти.

З метою надання послуг соціального характеру із застосуванням електронного документообігу в Білокриницькій сільській раді підключено програмний комплекс “Інтегрована інформаційна система “Соціальна громада”. Працівниками відділу за 2023 рік сформовано 991 електроних  справ. Зокрема з них 695 - соціальні допомоги, 96 - пільги  та 190 – субсидій, довідок ВПО – 10.

          За звітний період спеціалістами відділу соціального захисту та прав дітей було прийнято заяви щодо призначення всіх різних видів допомог, які формуються та передаються до управління соціального захисту населення Рівненської райдержадміністрації, а саме

 • Одноразову допомогу при народженні дитини – 29;
 • Допомога одиноким матерям – 19;
 • Допомогу по вагітності та пологах – 9;
 • Допомогу малозабезпеченим сім'ям – 127;
 • Державні аліменти – 6 осіб;
 • Допомогу на дітей, які позбавлені батьківського піклування – 2;
 • Допомогу по догляду за псих хворим 1 або 2 групи – 3;
 • ДСД інваліду, який не має права на пенсію – 10
 • Компенсація фізичним особам – 14;
 • Допомога багатодітній сім»ї на дітей до 6 років – 35;
 • Пакунок малюка – 27;
 • Догляд за дитиною з інвалідністю – 15;
 • Допомога на поховання – 1;
 • Допомога внутрішньо переміщеним особам –15;
 • Допомога надбавка за догляд 80 річним  – 3.

  Організовано призначення і виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. Наразі виплату отримують 13 осіб. Сума видатків з місцевого бюджету для виплати компенсації за звітний період становить 273115,00 гривень. Виплата проводиться вчасно та без будь-якої заборгованості.

          82 зверненя надійшло щодо взяття та видачі довідок про всі види допомог, пільг та субсидій через районне управління соціального захисту населення. 

          Повномасштабна війна росії проти України спричинила різке збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб, які тікаючи від атак агресора, були змушені змінити місце свого постійного проживання. Станом на 01.01.2024 року на території нашої громади проживає 200 внутрішньо переміщених особи, з них 64 дітей.

  При можливості та потребі всі отримують продуктові пакети.

          Щомісячно нараховується компенсація на безоплатне тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб для 24 домогосподарства, які розмістили в себе внутрішньо переміщені особи на загальну                                        суму – 369509,07 гривень.

 В рамках проекту «Підтримки спроможності системи соціального захисту населення щодо реалізації внутрішньо переміщених осіб», що реалізується за фінансування UNHCR Ukraine - Aгентство ООН у справах біженців в Україні, відділ соціального захисту населення та прав дітей Білокриницької сільської ради отримав комплекти обладнання для облаштування трьох робочих місць: ноутбуки, багатофункціональні пристрої для друку та сканування, картриджі, Wi-Fi роутери, джерела безперебійного живлення, мережеві фільтри-подовжувачі, зовнішні жорсткі диски та набори канцтоварів. 

Також створено:

 • Соціальний паспорт Білокриницької територіальної громади.
 • План розвитку системи соціального захисту територіальної громади.
 • Стратегічний план розвитку Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Білокриницькій територіальній громаді.

Рішенням виконавчого комітету Білокриицької сільської ради 13 липня 2023 року № 161 створено Раду з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Білокриницької сільської ради.

Так у жовтні 2023 року відбулася стратегічна сесія Ради ВПО при Білокриницькій громаді.  Стратегічна сесія відбулася в рамках реалізації Проєкту «Підтримка спроможності системи соціального захисту населення щодо реєстрації внутрішньо переміщених осіб» який реалізовує БО «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» за фінансування Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН). 

          Упродовж двох днів з Радою ВПО  працювала команда Рівненського РВ АМУ – виконавча директорка Тетяна Грещук та експертка  Олена Ковтунець. Участь у стратегуванні взяли члени Ради ВПО, працівники комунальних установ та активні ВПО. Упродовж двох днів  учасники  спільно опрацювали усі складові стратегічної сесії.

З метою організації  забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, виплати їм грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації працівниками відділу прийнято 46 заяви щодо забезпечення кріслами колісними, ортопедичним взуттям та протезами молочної залози. Всі заяви з пакетом необхідних документів передано на опрацювання до Рівненського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів захищеними каналами зв’язку.

У червні відбулася зустріч з Всеукраїнською громадською організацією інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів»  у Білокриницькій територіальній громаді. Захід пройшов в межах проєкту: «Дослідження участі громадськості у процесах прийняття владних рішень у партнерських громадах проєкту USAID «ГОВЕРЛА». У зустрічі взяли участь голова ГО «Правозахисна спілка інвалідів» Олександр Вознюк.

Мета візиту – дослідження участі громадськості у процесах прийняття владних рішень, поінформованості учасників фокус-групового дослідження щодо завдань та функцій місцевого самоврядування, обговорення архітектурної (фізичної), інформаційної доступності в громаді, залучення місцевих мешканців, в тому числі і осіб з інвалідністю, ВПО та жінок, до процесів прийняття рішень.

 

Підготовлено 2 клопотань та зібрано необхідний пакет документів до департаменту соціальної політики РОДА щодо поселення до інтернатної установи  особи з інвалідністю та одиноких проживаючих громадян.

  16 дітей, які потребують особливої уваги направлено на оздоровлення та відпочинок до «МДЦ Артек» дитячого оздоровчого табору та 5 з яких відпочивали за кордоном.

Відповідно до Постановою №719  від 19.10.2016 року «Порядку виплати грошової компенсації як належні для отримання жилі приміщення деяким категорія осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, який затверджений, які загинули (пропали безвісти), померли, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет  та територіальну цілісність  України, а також членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісті), померли, осіб з інвалідністю, які брали участь у бойових діях на території інших держав  про призначення та виплату грошової компенсації», було надано згоду для особи з інваліднстю І групи внаслідок війни Самонюку Г.Б. жителя с. Дуби, на перерахування коштів грошової компенсації в сумі 1529363,00 грн., як оплату за договором купівлі – продажу для придбання трьох кімнатної квартири за рахунок грошової компенсації, з державного бюджету.

          Рішенням виконавчого комітету Білокриицької сільської ради від 18 березня 2021 року № 44 створено опікунську раду з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування). За звітний період було проведено 2 засідання опікунської ради, на яких розглядалися питання щодо надання подань Рівненському районному суду про:

 • звільнення від повноважень опікуна над недієздатною особою;
 • доцільність призначення опікуна над недієздатною особою.

          Відділом соціального захисту населення та прав дітей за звітний період надано 157 консультацій з різних питань, що стосуються соціального захисту населення.

          Рішенням сесії Білокриницької сільської ради затверджено Програму матеріальної підтримки найбільш незахищених верст насалення на 2021-2023 роки. Дана програма спрямована на покращення  соціального обслуговування, захисту та матеріального становища найменш соціально-захищеним жителям громади.

Також затвердженно Програму підтримки жителів Білокриницької сільської ради, призваних на військову службу під час мобілізації до лав Збройних сил України та інших військових формувань,військовослужбовців, що проходять військову службу для захисту України від збройної російської федерації, учасників ООС, сімей військовослужбовців, які загинули (померли) у звязку з виконанням службових обовязків, а також членів сімей військовополонених і зниклих безвісти на 2023 - 2024 роки.

В рамках Всеукраїнської акції " 16 днів проти насилля", психологинею Благодійний фонд «Рокада» Рівне в Білокриницькой громаді було проведено інформаційну лекцію на тему: « Різноманітності видів гендерно зумовленого насильства, з увагою до домашного насильства та сексуального насильства».

 

На території Білокриницької сільської ради постійно проводиться профілактична робота та обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також сімей, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків. Постійно здійснюється оцінка потреб сім’ї/особи  які опинилися в складних життєвих обставинах.

Спеціалісти відділу постійно беруть участь у  семінарах, онлайн – семінарах та навчаннях.

На виконання листів Міністерства соціальної політики, Департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації, Управління соціального захисту населення Рівненської районної державної адміністрації, Рівненської обласної державної адміністрації та інших установ забезпечено подання щоденних, щотижневих, щомісячних, щоквартальних, що піврічних та одноразових інформацій.

Робота КЗ «Центр надання соціальних  послуг» Білокриницької сільської ради

З метою надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги рішенням двадцятої позачергової сесії восьмого скликання від 23.03.2023 року № 1091 було створено Центр надання соціальних послуг Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області (далі - Центр).

Штатна чисельність  працівників Центру налічує 6 одиниць, а саме: директор, фахівець із соціальної роботи та 4 соціальні робітники.

В Центрі розроблено Положення про Підрозділ  надання соціальної допомоги вдома комунального закладу  «Центр надання соціальних послуг»  Білокриницької сільської ради (далі - Підрозділ), який утворюється для надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування  особи/сім’ї, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою або повною втратою рухової активності (мають III, IV, V групи рухової активності) та потребують надання соціальних послуг  в домашніх умовах, а саме особам:

 • похилого віку;
 • з інвалідністю  (які досягли 18-річного віку);
 • хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).

Підрозділ  відповідно до державних стандартів надає такі послуги: догляд вдома, інформування, консультування, екстрене (кризове втручання), соціальна профілактика, натуральна допомога, догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних, соціальний супровід.

З липня 2023 року на обслуговування з відділу соціального захисту населення та прав дітей  Білокриницької сільської ради  до Центру переведено 37 осіб.

 Кількість осіб, яких повинен обслуговувати соціальний робітник, обсяг їхньої роботи визначає директор Центру, фахівець із соціальної роботи з урахуванням стану здоров’я отримувача соціальної послуги, його віку, рівня рухової активності, здатності до самообслуговування, місця та умов проживання, наявності транспортного сполучення, інших факторів, що можуть вплинути на якість надання соціальних послуг, відповідно до можливостей Центру.

Навантаження на соціальних робітників протягом 2023 року, складало:

Мельник Людмила Петрівна  – 9 осіб  (2 осіб на 3 групі рухової активності, 7 осіб на 4 групі рухової активності та 1 особи на 5 групі рухової активності);

Криловець Тетяна Анатоліївна – 9 осіб (4 особи на 3 групі рухової активності та 5 осіб на 4 групі рухової активності);

Ліщенко Жанна Борисівна – 10 осіб; (4 осіб на 4 групі рухової активності, 6 осіб на 3 групі рухової активності);

Ліщенко Любов Іванівна – 5 осіб (4 осіб на 3 групі рухової активності, 1 особа на 4 групі рухової активності);

Кундицька Тетяна Іванівна – 4 особи (3 осіб на 4 групі рухової активності та 1 особа на 3 групі рухової активності).

Відповідно до Положення про Підрозділ  соціальні робітники, згідно з умовами договору та відповідно до затвердженого графіка відвідували закріплених за ними громадян та надали 3122  соціальні  послуги  згідно Державного стандарту догляду вдома.

Також, з липня 2023 працівником Центру  складено 42 акти оцінки потреб сімї/особи за місцем проживання/перебування.

 

Служба у справах дітей

Відповідно  до Закону України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, підпункту 4  пункту 6  статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” - здійснення соціально-правового захисту дітей покладається на службу у справах дітей (далі –служба).

Служба здійснює захист прав дитини, представляє інтереси дітей в судах, забезпечує діяльність щодо усиновлення та сімейних форм виховання, веде справи з опіки та піклування над дітьми, вирішує численні спори між батьками щодо спілкування з дитиною та визначення місця її проживання, захист житлових та майнових прав дітей, веде справи дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, вирішує питань запобігання дитячої бездоглядності безпритульності, профілактики правопорушень серед дітей; координує зусилля для забезпечення безпечного середовища для розвитку та виховання дітей.

Рішенням  шостої чергової сесії восьмого скликання Білокриницької сільської ради від 07 червня 2021 року № 196 було створено Службу у справах дітей Білокриницької сільської ради. Фактично, служба почала функціонувати з 21 грудня 2021 року. Служба створена на базі документів, переданих службою у справах дітей Рівненської районної державної адміністрації. Фактично були отримані 10 справи дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку.

Станом на 01.04.2023 року на території Білокриницької сільської ради проживає 2658 дітей та 74 дітей, які мають статус внутрішньопереміщених.

Впродовж 2023 року Службою у справах дітей Білокриницької сільської ради опрацьовано 206 документів, в т. ч. 56 звернень громадян, підготовлено 314 відповідей, запитів, повідомлень та інформацій.

Протягом звітного періоду в межах повноважень органу опіки та піклування підготовлено 19 проєктів рішень виконавчого комітету Білокриницької сільської ради стосовно захисту прав дітей: про надання дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого майна; про утворення міждисциплінарної команди; про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав; про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування; про встановлення опіки над майном дитини; про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів; про встановлення опіки над дитиною-сиротою та  призначення опікуна; про затвердження висновку про визначення місця проживання дитини.

Виконавчий комітет Білокриницької сільської ради від 20.01.2022, прийняв рішення № 13 "Про затвердження положення про комісію з питань захисту прав дитини та персональний склад комісії". Дана комісія є консультаційно-дорадчим органом, розглядає питання, пов'язані із захистом прав дітей. У 2023 році  було організовано та  проведено 12 засідань комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглянуто 49 питання щодо захисту законних прав та інтересів дітей.

Службою у справах дітей Білокриницької сільської ради постійно проводиться робота щодо реалізації права кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання у сім’ях громадян України. На кінець 2023 року на обліку служби у справах дітей Білокриницької сільської ради перебуває 12 дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування (дітей-сиріт - 3; дітей, позбавлених батьківського піклування – 9), з них: 10 – під опікою/піклуванням, 1 – в дитячому будинку сімейного типу, 1 – комунальному некомерційному підприємстві «Хмельницький обласний спеціалізований будинок дитини».

Крім того, на території Білокриницької сільської ради проживає  20 дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій (в ДБСТ – 8 дітей, в ПС – 5 дитина, в сім’ях опікунів та піклувальників – 7 дітей).

Для реалізації права статусних дітей на виховання в сімейному оточенні на території громади функціонує 1 дитячий будинок сімейного типу в якому
виховується 9 дітей-вихованців, та 2 прийомні сім’ї, в яких виховується 5 дитина.

Відомості про кожного з них внесені до всеукраїнської бази даних ІЄАС «Діти».

Спеціалістами служби у справах дітей Білокриницької сільської ради спільно з спеціалістами Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг»  здійснюється нагляд за умовами утримання та виховання усиновлених дітей, дітей, які перебувають під опікою та піклуванням, у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.       Фактів неналежного виконання прийомними батьками своїх обов’язків не виявлено. Прийомні діти забезпечені всім необхідним для повноцінного розвитку, навчання та виховання.

Станом на грудень 2023 року  одна прийомна сімя, в якій виховується 2 дитини-сироти та 2 особи з числа дітей сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування перебуває в Канаді, усі діти перебувають на консульському обліку.

На обліку служби  перебуває 2 сім’ї, в яких виховується 8 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах та 36 сімей в яких виховується 74 дитини перебувають на контролі як такі що мають ризик опинитися в складних життєвих обставинах.

Протягом 2023 року результаті проведених заходів 2 статусних дітей влаштовано до сімейних форм виховання (1 дитина під опіку, 1 дитина в ДБСТ).

На виконання вимог Закону України «Про охорону дитинства», За звітній період спеціалістами служби у справах дітей Білокриницької ради спільно з інспектором ювенальною превенцією Рівненського районного управління поліції поліцейськими офіцерами громади, з метою захисту дітей, запобігання бездоглядності, профілактики правопорушень та інших негативних проявів серед неповнолітніх Білокриницької територіальної громади, проведено 17 профілактичних заходів “Діти вулиці”, «Урок», та 7 нічних рейдів у місцях масової концентрації молоді та закладів масового дозвілля, власників яких попереджено про відповідальність за порушення чинного законодавства щодо продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім. Під час перевірок не виявлено правопорушень по факту розпивання неповнолітніми спиртних напоїв.

 

Станом на 01.01.2024 ріку на обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які підлягають усиновленню, перебуває 1 дитина.  Слід зазначити, що у нас на території Білокриницької сільської ради проживають діти, які усиновлені мешканцями нашої територіальної громади (6 дітей). За умовами проживання таких дітей також здійснюється нагляд Службою.

Протягом звітного року Службою надано погодження на виїзд за межі України 14 дітям, 4 дітям надано погодження на відрахування дитини з вищого навчального закладу.

Органом опіки та піклування  Білокриницької сільської ради за 2023 рік подано 1 позов щодо позбавлення батьківських прав по відношенні до 1 дитини. Відносно позову є рішення щодо задоволення вимог органу опіки та піклування.

Служба у справах дітей виступала третьою стороною в 9 судових справах, з них:

 • про позбавлення батьківських прав(рішення в інтересах дитини) – 4;
 • про визначення місця проживання малолітньої дитини (рішення в інтересах дитини) 5;

Протягом 2023 року в закладах освіти Білокриницької територіальної громади  спільно з працівником відділу соціального захисту населення та прав дітей Білокриницької сільської ради, інспекторами СЮП відділу превенції Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області та ПОГ СВГ ВП Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області  проведено 26 лекцій  та тренінгові заняття щодо злочинності та правопорушень серед неповнолітніх:  "Ми проти насильства", "Толерантне ставлення однолітків один до одного", "Ні насильству", "Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх"., «Безпека на дорозі»

 

Волонтери, благодійні організації постійно допомагають коштами, продуктами харчування, вживаним одягом та взуттям, предметами гігієни, миючими засобами, дитячим харчуванням, солодощами, іграми які були вручені дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям з інвалідністю та дітям  загиблих захисників, безвісти зниклих та тих, що знаходяться у полоні, діти, батьки яких є учасниками АТО/ООС, військовослужбовцями ЗСУ, малозабезпеченим сім’ям.

Був організований та проведений неймовірно чудовий безкоштовний майстер-клас з верхової їзди, день піци та похід до кінотеатру для дітей, СЖО та ВПО.

До  Великодніх свят завітали до 34 діток із 15 сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, та подарували сололодкі подаруночки та пакунки з продуктами.

 

До Дня захисту прав дітей Служба у справах дітей спільно з працівниками КЗ «Культурно-дозвілевий центр» Білокриницької сільської ради були проведені розважальні заходи, 12 дітей СЖО отримали адресні подарунки у вигляді солодощів та продуктові пакети.

 

 

До Дня знань – були закуплені канцелярські приладдя та роздані в родини, в яких проживають 28 дітей шкільного віку.

 

До Різдвяних свят  дітки пільгових категорій отримали подарунки   

 

Також була організована акція «Діти дітям» завдяки дітям, батькам, вчителям та вихователям  та нашим волонтерам приблизно 1000 подарунків передано діткам в зоні бойових дій.

 У мережі Facebook на сторінці служби в справах дітей Білокриницької сільської ради постійно публікуються матеріали для громадськості щодо проблем дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах; ознайомлення з новим законодавством внутрішньо переміщених осіб, які взяли на тимчасове проживання дітей залишених батьківського піклування, пропагується досвід благодійної діяльності. 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 266 всі діти – сироти, діти, позбавлені батьківського піклування Білок отримали «Єдиний квиток».

 

Робота відділу «Центр надання адміністративних послуг».

Децентралізація адміністративних послуг, підвищення їх якості, розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг є нині пріоритетними напрямами реформування системи надання адміністративних послуг в Україні. Одним із показників успішного розвитку цифрової трансформації громади є надання населенню якісного продукту у вигляді адміністративної послуги.

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) – це таке місце (будівля, приміщення, орган влади), де особі можна отримати максимально необхідний перелік адміністративних послуг у комфортних умовах.

Ключовими ознаками належного ЦНАП в першу чергу є повний перелік базових послуг, тобто наявність у ньому найважливіших для громадян адміністративних послуг.

Рішенням сесії Білокриницької сільської ради №1138 від 11.05.2023 року «Про утворення відділу «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області» утворено виконавчий орган Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області – відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області зі статусом юридичної особи публічного права.

Центр надання адміністративних послуг Білокриницької сільської ради знаходиться на першому поверсі адміністративної будівлі Білокриницької сільської ради. Попередньо це приміщення перебувало в оренді АТ «Укрпошта». Приміщення потребувало катіпального ремонту, оскільки було зношене і капремонт не проводився з 2000 року, тобто близько 20 років.

Органом місцевої влади у 2021 році виділено кошти в сумі 700000 грн. та проведено капітальний ремонт внутрішніх приміщень, що дала змогу сформувати загальний вигляд ЦНАП.

У 2022 році Білокриницькою сільською  радою виділено кошти в сумі 382000 грн. на капітальний ремонт інших частин внутрішніх приміщень.

Проведені роботи за виділені кошти дали змогу вцілому облаштувати та пристосувати приміщення ЦНАП до вимог чинного законодавства та в подальшому створити комфортні умови як для працівників так і для суб’єктів звернення.

З метою безбар’єрного обслуговування маломобільних груп населення органом місцевої влади прийнято рішення дообладнати внутрішні приміщення, які не були відремонтовані раніше з урахування потреб маломобільних груп населення (вхідна група, санвузли, сходи). У зв'язку з цим у 2023 році органом місцевої влади передбачені кошти у сумі                        1532,141 грн. на виконання таких робіт.

У 2023 році органом місцевої влади виділені кошти на дооблаштування приміщення офісними меблями, необхідною комп’ютерною технікою, системами захисту: пожежна охорона та охоронна сигналізація. Загальна сума витрат становить 286,590 тис. грн.

Виділені кошти протягом 2020-2023 років надали змогу поступово переобладнати приміщення адмінбудівлі сільської ради під вимоги чинного законодавства відділу «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради.

Питання визначення Переліку послуг для ЦНАП є одним з визначальних. Оптимальний перелік адміністративних послуг в громаді залежить від її спроможності, проте в першу чергу необхідно забезпечити надання найнеобхідніших (найпопулярніших) адміністративних послуг.

Станом на 31.12.2023 року у відділі «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради надаються базові послуги з:

 • реєстрації актів цивільного стану;
 • реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання;
 • призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг;
 • призначення різних видів державної допомоги;
 • призначення пільг;
 • державної реєстрації прав на нерухоме майно та його обтяжень;
 • видачі відомостей з Державного земельного кадастру;
 • адмінпослуги містобудування та архітектури;
 • адмінсервіс «Ветеран».

Загалом передбачено 141 адміністративна послуга. Переважна більшість вищезгаданих адміністративних послуг є базовими та безкоштовними.

У своїй роботі відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради використовує таке програмне забезпечення:

 • Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада»;
 • Єдина інформаційна система соціальної сфери (ЄІССС).

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради підключений та використовує у своїй роботі дані з таких державних реєстрів:

 • Державний реєстр актів цивільного стану громадян;
 • Державний земельний кадастр;
 • Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;
 • Єдина державна електронна система у сфері будівництва;
 • Реєстр територіальної громади.

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради повноцінно функціонує з ІІІ кварталу 2023 року. За цей час працівники відділу активно моніторять потреби громадян в адмінпослугах, які тимчасово не надаються адміністраторами. Найбільш затребуваними та часто запитуваними з них є:

 1. паспортні послуги:
 • оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України (у формі картки) у зв’язку: зі зміною інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації); отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб – платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера (за бажанням); виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта; закінчення строку дії паспорта; непридатності паспорта для подальшого використання;
 • оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм.
 1. Реєстрація бізнесу (державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

Враховуючи вищенаведене саме ці два напрямки є пріоритетними у розвитку відділу «Центр надання адміністративних послуг» на 2024 рік. Впровадження послуг цього напрямку дасть змогу вирішити завдання щодо подальшого розвитку місцевого самоврядування, інформаційної інфраструктури громади та забезпечення прозорості діяльності органів влади, надання послуг, що активно впливають на життя суспільства.

Відділом «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської з 01.08.2023 по 31.12.2023 року надано 3660 адміністративних послуг.

 

Адміністративні послуги в розрізі по старостинських округах

та за напрямками надання

01.08.2023-31.12.2023 р.:

 

Відділ «ЦНАП»

с. Біла Криниця

ВРМ с.Городище

ВРМ с.Шубків

ВСЬОГО

Реєстрація місця проживання/зняття з реєстрації:

240

125

104

469

Витяги з Реєстру ТГ

368

226

179

773

Довідки про взяття на облік ВПО

15

Надаються спеціалістом відділу соцзахисту

Надаються спеціалістом відділу соцзахисту

15

Житлові субсидії

94

Надаються спеціалістом відділу соцзахисту

Надаються спеціалістом відділу соцзахисту

94

Допомоги

79

Надаються спеціалістом відділу соцзахисту

Надаються спеціалістом відділу соцзахисту

79

Пільги

55

Надаються спеціалістом відділу соцзахисту

Надаються спеціалістом відділу соцзахисту

55

Довідки

393

222

189

804

Акти обстеження

117

80

41

238

Посвідчення

29

Надаються спеціалістом відділу соцзахисту

Надаються спеціалістом відділу соцзахисту

29

Послуги по’вязані з реєстрацією нерухомого майна

1023

-

-

1023

Реєстрація актів цивільно стану

79

-

-

79

Послуги з ДЗК

1

-

-

1

Реєстрація будівельного паспорту

1

-

-

1

РАЗОМ

3660

Розподіл надання адміністративних послуг по селах:

 1. Відділ «ЦНАП» с. Біла Криниця – 2494;
 2. ВРМ с. Городище – 653;
 3. ВРМ с. Шубків – 513.

Адміністративні послуги в розрізі по старостинських округах

та за напрямками надання з 01.01.2023 року по 31.07.2023 року:

 

Відділ «ЦНАП»

с. Біла Криниця

ВРМ с.Городище

ВРМ с.Шубків

Всього

Реєстрація місця проживання/зняття з реєстрації:

217

124

97

438

з них видача витягів з Реєстру ТГ

207

108

99

414

Довідки про взяття на облік ВПО

4

Надаються спеціалістом відділу соцзахисту

Надаються спеціалістом відділу соцзахисту

4

Житлові субсидії

36

Надаються спеціалістом відділу соцзахисту

Надаються спеціалістом відділу соцзахисту

36

Допомоги

114

Надаються спеціалістом відділу соцзахисту

Надаються спеціалістом відділу соцзахисту

114

Пільги

40

Надаються спеціалістом відділу соцзахисту

Надаються спеціалістом відділу соцзахисту

40

Довідки

503

202

236

941

Акти обстеження

110

50

58

218

Посвідчення

35

Надаються спеціалістом відділу соцзахисту

Надаються спеціалістом відділу соцзахисту

35

Послуги по’вязані з реєстрацією нерухомого майна

1018

-

-

1018

Реєстрація актів цивільно стану

115

-

-

115

Разом

3373

 

Розподіл надання адміністративних послуг по селах:

 1. Відділ «ЦНАП» с. Біла Криниця – 2399;
 2. ВРМ с.Городище – 484;
 3. ВРМ с.Шубків – 490.

Адміністративні послуги в розрізі по старостинських округах

та за напрямками надання за 2023 рік

 

с. Біла Криниця

с.Городище

с.Шубків

Всього

Реєстрація місця проживання/зняття з реєстрації:

457

249

201

907

з них видача витягів з Реєстру ТГ

575

334

278

1187

Довідки про взяття на облік ВПО

19

Надаються спеціалістом відділу соцзахисту

Надаються спеціалістом відділу соцзахисту

19

житлові субсидії

130

Надаються спеціалістом відділу соцзахисту

Надаються спеціалістом відділу соцзахисту

130

допомоги

93

Надаються спеціалістом відділу соцзахисту

Надаються спеціалістом відділу соцзахисту

93

пільги

95

Надаються спеціалістом відділу соцзахисту

Надаються спеціалістом відділу соцзахисту

95

довідки

896

Надаються спеціалістом відділу соцзахисту

Надаються спеціалістом відділу соцзахисту

896

акти обстеження

227

130

99

456

посвідчення

64

Надаються спеціалістом відділу соцзахисту

Надаються спеціалістом відділу соцзахисту

64

Послуги по’вязані з реєстрацією нерухомого майна

2041

-

-

2041

Реєстрація актів цивільно стану

194

-

-

194

РАЗОМ

6082

 

Розподіл надання адміністративних послуг по селах:

 1. Відділ «ЦНАП» с. Біла Криниця – 4791;
 2. с. Городище – 713;
 3. с. Шубків – 578.

Відділом «Центр надання адміністративних послуг» Білокриницької сільської ради проведено 29 закупівель на загальну суму 296724 грн.

Надходження до місцевого бюджету від надання адміністративних послуг за 2023 рік становить 408605,50 грн.

Станом на 01.01.2023 року на території Білокриницької сільської ради проживає 11519 громадян,

Основні завдання відділу земельних відносин та архітектури на 2023 рік були направлені на максимально можливу реалізацію заходів земельної реформи в умовах воєнного стану, зокрема: захист прав громадян на землю з врахуванням  неодноразових змін в законодавстві, здійснення контролю за додержанням земельного законодавства, використання та охорони земель, реєстрація суб’єктів права власності на землю, права користування землею і договорів оренди землі, надання консультативної допомоги землевласникам та землекористувачам, регулювання містобудівних відносин тощо.

Відділом земельних відносин та архітектури здійснюється постійний моніторинг земель всіх категорій на території громади з метою приведення використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів до вимог чинного законодавства та наповнення місцевого бюджету.

За 2023 рік на 19 об’єктів збільшилась кількість земельних ділянок промисловості, транспорту та комерційного призначення. Загалом їх кількість по громаді  становить 105 об’єктів, а саме в с. Біла Криниця - 68, с. Антопіль – 14, с. Городище - 6, с. Кругле - 1, с. Шубків – 8, с. Гориньград Другий - 2, с. Гориньград Перший -1, с. Рисв’янка - 2, с. Котів -2, с. Дуби-1.

Фото без опису Відділом постійно проводиться інвентаризація земель з метою виявлення землевласників та землекористувачів без правовстановлюючих документів на землю.

Зокрема, скеровано листи окремим фізичним та юридичних особам з вимогою оформити в установленому законом порядку право користування (власності) на землю та привести його у рамки діючого земельного законодавства відповідно до фактичного виду діяльності, в тому числі на землі з розміщеними об’єктами нерухомого майна, що належать на праві власності фізичних чи юридичних осіб.

В результаті проведеної роботи, прийняті відповідні рішення органом місцевого самоврядування стосовно зміни цільового призначення 15 земельних ділянок загальною площею 4,5870 га у відповідності до діючої, затвердженої у законному порядку містобудівної документації.

На 3 земельні ділянки (площею 0,9171 га (кадастровий номер 5624680700:05:013:0003), площею 0,8963 га (кадастровий номер 5624680700:05:017:0836) та площею 1672,2605 га (кадастровий номер 5624689800:01:0047:0082) поза межами населених пунктів, відділом ініційовано розроблення нормативних грошових оцінок земель з метою розрахунку нормативної грошової оцінки, підвищення розміру земельного податку відповідно до вимог Податкового кодексу України та суттєвого наповнення місцевого бюджету.

За 2023 рік відділом земельних відносин та архітектури укладено 62 договори оренди землі на площу 13,3581 га, з них:

 1. - на землі сільськогосподарського призначення, для іншого сільськогосподарського призначення (гр. Дзюбук О.А., гр. Насинюк І.Ф.);
 1. - на землі несільськогосподарського призначення, для розміщення та обслуговування об’єктів комерційного та промислового призначення (гр. Романчук В.О., ТзОВ «Юкрейн Тауер Компані», ТОВ "Ют-Агро", ПАТ "Компанія, ПрАТ «Рівнеобленерго»).

та 4 платних строкових договори земельного сервітуту з юридичною особою (ПрАТ «Рівнеобленерго»).

Загалом по громаді укладено 130 договорів оренди землі та 6 платних строкових договорів сервітуту.

 

Дані про земельні ділянки, які перебувають у власності та користуванні громадян з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення особистого селянського господарства, для індивідуального садівництва на території громади постійно оновлюються та обліковуються спеціалістами Відділу.

За зверненнями громадян, прийняті відповідні рішення органом місцевого самоврядування стосовно зміни цільового призначення 55 земельних ділянок приватної власності загальною площею 13,6900 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у відповідності до діючих генеральних планів населених пунктів.

Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 118, 121, 125, 126, 186, пунктом 27 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, за погодженням постійної комісії з питань архітектури, містобудування, землевпорядкування та екологічної політики та розглянувши подані матеріали, сесією сільської ради передано 42 земельні ділянки громадянам для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території громади під житловими будинками.

З врахуванням поточних змін, за 2023 рік Відділом скеровано 13 листів до контролюючих органів ДПС для внесення відповідних даних до Бази оподаткування на землю по 1255 земельних ділянках з метою наповнення місцевого бюджету.

Крім того, за звітний період опрацьовано 639 звернень від підприємств, установ, організацій, контролюючих органів, органів виконавчої влади та 682 звернення громадян з питань, що стосується компетенції Відділу. Також, підготовлено 267 проектів рішень різного характеру і винесено на розгляд сесії Білокриницької сільської ради.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  №3038-VI, за 2023 рік на підставі звернень юридичних та фізичних осіб Відділом підготовлено 71 витяг з містобудівної документації та присвоєно 164 поштові адреси на об’єкти будівництва.

Законодавством України встановлено,  що містобудівна документація є правовою та інформаційною основою для інвестицій у будівництво, використання територій, реалізації масштабних проектів, а організацію і проведення робіт з планування територій на регіональному та місцевому рівнях покладено саме на місцеві ради та їх виконавчі органи за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів. 

Одним із видів містобудівної документації є розроблення генеральних планів населених пунктів.

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту. Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

У 2023 році затверджено генеральні плани по 6 населених пунктів, а саме: с.Шубків, с.Рисвянка, с.Дуби, с.Гориньград Перший, с.Гориньград Другий та с.Городище.

Керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 5, 12, 18, 23, 201 Земельного кодексу України, статтею 271 Податкового кодексу України,  статтями 5, 18 Закону України «Про оцінку земель» у 2023 році затверджено нормативні грошові оцінки населених пунктів Біла Криниця та Антопіль.

Її результати використовуватимуться для визначення розміру земельного податку, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання і охорони земель, визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, визначення втрат лісогосподарського виробництва.

Спільно із постійною комісією з питань архітектури, містобудування, землевпорядкування та екологічної політики сільської ради, спеціалістами відділу та поліцейськими громади за звітний період було здійснено 8 виїздів на місцевість на території громади з метою вирішення спірних питань громадян різного характеру, із залученням інженерів-геодезистів ліцензованих проектних організації (фото додаються).

 

Всі питання вирішені по суті, складені відповідні протоколи узгоджувальних комісій.

З метою захисту інтересів Білокриницької сільської ради, керівником Відділу прийнято участь в судових засіданнях з  питань земельних відносин.

 Зокрема, суд по справі №570/1772/23 від 29.11.2023 про зобов’язання Соловйова В.О. звільнити самовільно зайняту земельну ділянку площею 0,0090 га, розташовану в с. Городище Білокриницької сільської ради Рівненського району та знести незаконно встановлену кам’яну огорожу за його рахунок.

По справі № 570/754/23 від 22.02.2023 та № 570/5261/23 від 24.10.2023, з враховуючи заперечення органу місцевого самоврядування на продовження додаткового строку для відчуження земельної ділянки, позов громадянки іноземної держави Лисенко Л.Д.

По справі №918/1132/22 ТзОВ «Агро-НВ», постановою Верховного Суду у складі суддів Касаційного господарського суду скаргу першого заступника Рівненської обласної прокуратури щодо визнання незаконним договору оренди землі із ТзОВ «Агро-НВ» та скасування рішення Білокриницької сільської ради залишено без задоволення. В результаті, договірні відносини із землекористувачем продовжуються, що забезпечує надходження до бюджету в сумі 1,14 млн. грн на рік.

Відповідно до Переліку земельних ділянок, що пропонуються для продажу на земельних торгах (аукціонах) рішеннями Білокриницької сільської ради включено 21 земельну ділянку сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення комунальної власності або прав оренди на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами загальною площею 64,00 га, розташованих в межах та поза межами населених пунктів на території Білокриницької сільської ради.

В результаті, було підготовлено 7 земельних ділянок та прав оренди на них для продажу на земельних торгах на електронному майданчику e-tender за допомогою платформи Prozoro, та успішно проведено 3 земельних аукціони на загальну суму продажу - 208,25 тис.грн. Зокрема:

 1. Продано право оренди земельної ділянки площею 1,5946 га (кадастровий номер 5624680700:02:005:0010) в оренду на 10 років для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що розташована в с. Біла Криниця Рівненського району Рівненської області. Переможець -  Романчук Вячеслав Олексійович. Сума орендної плати – 163 800 грн в рік.
 2. Продано право оренди земельної ділянки площею 1,8453 га (кадастровий номер 5624680700:02:005:0008) в оренду на 10 років для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що розташована в с. Біла Криниця Рівненського району Рівненської області. Переможець - ТзОВ"ЮТ-АГРО". Сума орендної плати – 180 000 грн в рік.
 3. Продано земельну ділянку у власність площею 0,0353 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, кадастровий номер 5624689800:05:023:0080, що розташована в с.Котів на території Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області. Переможець - Добродій Ганна Миколаївна. Сума викупу - 26 450 грн.

Відповідно до реалізації заходів на 2023 рік органом місцевої влади здійснено:

По напрямку житлово-комунальне і дорожнє господарство:

-поточний ремонт дороги по вул. Садова в с. Гориньград Перший;

- поточний ремонт дорожнього покриття зєднання вул. Шкільна та вул. Лагода в с.Рисв′янка;

- поточний ремонт дорожнього покриття вул. Лагода в с. Рисвянка
- поточний ремонт дорожнього покриття у  масиві «Криниченька» з №245 по №248;

- капітальний ремонт ділянки покриття вул. Північна в с. Біла Криниця Рівненського району;

- поточний ремонт дорожнього покриття зїзду з масиву «Криниченька» до траси міжнародного значення Київ-Чоп;

- поточний ремонт дороги вул. Лісова в с. Гориньград Другий;

- поточний ремонт дороги вул. Тиха в с. Гориньград Другий;

- поточний ремонт дорожнього покриття вул. Нова в с. Городище;

- поточний ремонт частини дорожнього покриття вул. Чорновола №21-53 в с.Біла Криниця;

- поточний ремонт дороги вул. Уласа Самчука в с. Котів;

- поточний ремонт дороги вул. Набережна та вул. Лісова в с. Шубків;

- поточний ремонт вул. Шевченка від буд. №63 по буд. 77 в с. Кругле

- виготовлення робочого проекту по об′єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації с. Біла Криниця Рівненського району рівненської області»;

- збір даних для проведення робіт (інженерно-геодезичне вишукування та інженерно-геологічні вишукування) по об’єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації с. Біла Криниця рівненського району Рівненської області»;

- виготовлення робочого проєкту по об’єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації с. Біла Криниця рівненського району Рівненської області»

Бюджетна і податкова політика:

 • надано субвенції установам та організаціям, що обслуговують мешканців Білокриницької сільської ради, на забезпечення функціонування: КНП «Клеванська лікарня імені Михайла Вервеги», інклюзивно-ресурсного центру Городоцької сільської ради, КНП «Олександрійська лікарня», Зорянської дитячо-юнацької спортивної школи Зорянської сільської ради, на обслуговування хворих у паліативному відділені Дядьковицької лікарні, на обслуговування жителів громади в стаціонарному відділені КЗ «Центр надання соціальних послуг» Дядьковицької сільської ради;
 • надано субвенції установам та організаціям, що  проводять превентивні заходи, спрямовані на підвищення рівня захисту життя і здоров’я жителів громади, громадської безпеки, охорони особливо важливих об’єктів та недопущення проявів тероризму на відповідній території, а саме на придбання паливно-мастильних матеріалів для Рівненського районного відділу (з дислокацією у м. Здолбунів Рівненської області) Управління Служби безпеки України в Рівненській області;
 •  надано субвенції на обслуговування учнів Білокриницької сільської ради в ОЗ «Котівський ліцей» Олександрійської сільської ради Рівненського району;
 •  надано субвенції архівному відділу Рівненської районної державної адміністрації з метою забезпечення матеріальної підтримки та стимулювання його працівників у зв’язку з виконанням повноважень, пов’язаних з відсутністю фахівців з архівної справи в Білокриницькій сільській раді;
 • надано субвенції бюджету Городоцької сільської ради, а саме, на розвиток та фінансову підтримку КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Медичний простір» Городоцької сільської ради, з метою надання висококваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги дорослому і дитячому населенню Білокриницької територіальної громади, оновлення матеріально-технічної бази, поточного та капітального ремонтів, реконструкції, будівництва, оплати праці медичних працівників, а також надання населенню громади медичних послуг;
 • надано субвенції КНП «Центр ПМСД «Медичний простір» Городоцької сільської ради для усунення аварійного стану приміщення Городищенської амбулаторії ЗПСМ та приміщення Шубківської амбулаторії ЗПСМ ім.Янчука В. М., для проведення поточного ремонту огорожі фельдшерсько-акушерського пункту в с. Антопіль по вул. Київська, буд. 58, для проведення поточного ремонту огорожі фельдшерсько-акушерського пункту в с. Гориньград Перший, на виготовлення ескізних проектів з реконструкції системи газопостачання, придбання нових газових лічильників та проведення монтажних робіт по їх встановленню в лікувально-профілактичних закладах сіл Шубків, Котів та Рисв’янка;
 • надано субвенції на компенсацію витрат щодо проходження реабілітації особи з інвалідністю 1 Групи Б у КЗ «Рівненський обласний центр комплексної реабілітації» Рівненської обласної ради в с. Олександрія;
 • надано субвенції Новоолександрівській сільській територіальній громаді Бериславського району Херсонської області на придбання твердого палива для мешканців громади.

 

Цивільний захист, забезпечення законності та правопорядку:

- проведено превентивні заходи, спрямовані на підвищення рівня захисту життя і здоров’я людей, громадської безпеки, охорони особливо важливих об’єктів та недопущення проявів тероризму на відповідній території;

- виготовлено проектну документацію по об’єкту «Реконструкція центру безпеки громадян по вул. Рівненська 94в, в с. Біла Криниця Рівненського району Рівненської області. Коригування»;

- проведено будівельно-монтажні роботи по об’єкту «Реконструкція центру безпеки громадян по вул. Рівненська 94в, в с. Біла Криниця Рівненського району Рівненської області. Коригування»;

- виготовлено проектну документацію та проведено експертний звіт за робочим проектом по об’єкту «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Білокриницької територіальної  громади Рівненської області».

 

Розвиток освіти, культури та спорту на території громади.

На території Білокриницької територіальної громади функціонує 6 закладів загальної середньої освіти та 3 заклади дошкільної освіти:

 • заклади загальної середньої освіти – 3 ліцеї (Білокриницький ліцей – 564 учнів, Городищенський ліцей – 254 учні, Шубківський ліцей – 272 учнів) та  3 гімназії (Глинківська гімназія – 49 учнів, Гориньградська-І гімназія – 47 учнів, Рисвянська гімназія – 58 учнів);
 • заклади дошкільної освіти -  Білокриницький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального типу – 130 вихованців, станом на 07.11.2022 року заклад відвідує 22 вихованці, Городищенський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) з короткотривалим перебуванням дітей загального розвитку – 23 вихованці, станом на 07.11.2022 року заклад відвідує 13 вихованців, Шубківський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального типу – 130 вихованців, станом на 07.11.2022 року заклад відвідує 60 вихованців.

Мережа закладів освіти Білокриницької сільської ради

Впродовж 2023 року мережа закладів освіти Білокриницької сільської ради не змінювалася. На території Білокриницької територіальної громади функціонує 6 закладів загальної середньої освіти та 3 заклади дошкільної освіти:

Заклади загальної середньої освіти- 6.

Ліцеї:

 • Білокриницький ліцей Білокриницької сільської ради,
 • Городищенський ліцей Білокриницької сільської ради,
 • Шубківський ліцей Білокриницької сільської ради;

Гімназії :

 • Глинківська гімназія Білокриницької сільської ради,
 • Гориньградська-І гімназія Білокриницької сільської ради,
 • Рисвянська гімназія Білокриницької сільської ради.

Загальна кількість здобувачів освіти у ЗЗСО: 1256 осіб,

Кількість класів: 64 +3,

ВПО: 9,

Перебуває за кордоном:  42 дитини;

Середня наповнюваність класів: 19,3

 

У 2023 році отримали свідоцтва:

- про закінчення повної загальної середньої освіти - 68 випускників, з яких

 • 2 нагороджені золотими  медалями “За високі досягнення у навчанні”,
 • 2 нагороджені срібними  медалями “За досягнення у навчанні”,

- про закінчення базової середньої освіти – 118 випускників, 2 з яких з відзнакою;

 - про закінчення початкової освіти – 150 учнів НУШ.

Заклади дошкільної освіти – 3:

 • Білокриницький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального типу Білокриницької сільської ради,
 • Городищенський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) з короткотривалим перебуванням дітей загального розвитку,
 • Шубківський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального типу.

Харчування учнів та вихованців закладів освіти здійснюється відповідно  до програми «Дитяче харчування» затвердженої рішенням сесії Білокриницької сільської ради № 35 від 24.12.2020 року, зі змінами №2609 від 18.10.2022,

У вересні 2023 року у закладах загальної середньої освіти одноразовим гарячим харчуванням охоплено 627 здобувачів освіти, з них 227 осіб забезпечено пільговим харчуванням.

Затверджено вартість харчування одного дітодня на у сумі 35, 00 грн/день  для учнів шкіл та 70 грн./день (50 грн/день для дітей 2-3 років) для вихованців дитячих садочків. (Рішення сесії Білокриницької сільської ради від 07.07.2023 року № 1225)

Відділ освіти забезпечує координацію процесу організації харчування, контроль за харчовими нормами і якістю продукції, що надходить до їдалень закладів освіти, організацію безоплатного харчування учнів, дітей пільгових категорій

Фінансування Програми здійснюється з бюджету Білокриницької сільської ради відповідно до кошторису після затвердження його рішенням сесії в межах бюджетних асигнувань.

Відповідно до санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти підвезення потребують 300 учнів У вересні 2023  році підвезення  дітей до закладів освіти здійснюється  шкільним автобусом 77 учнів та спеціалізованими автомобільними перевезеннями 9 учнів з садового масиву Криниченька до Білокриницького ліцею (договір на суму 10 944 грн). А також до Шубківського ліцею та у зворотному напрямку підвозяться 10 дітей з сіл Гориньград Другий, Рисвянка та Гориньград-I.  До Рисвянської гімназії підвозимо 25 дітей із сіл Гориньград Другий та Шубків. Договір на перевезення укладено на суму 99 999 грн.

Шкільним автобусом  Білокриницького ліцею забезпечено підвезенням 70 учнів, решта учнів довозяться до закладів освіти спеціалізованими автомобільними перевезеннями.

Враховуючи особливу важливість завдань цивільного захисту, пов’язаних з захистом життя людей при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій на виконання вимог Кодексу цивільного захисту України щодо реалізації державної політики у сфері захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, інших нормативних актів держави було проведено ряд заходів щодо створення умов та приведення захисних споруд цивільного захисту (ПРУ) у готовність до укриття населення.

Головною умовою роботи закладів освіти в очній формі є наявність захисних споруд. На території громади в закладах освіти облаштовано 3 ПРУ та 5 найпростіших укриттів для розміщення учасників освітнього процесу. ЗСЦЗ оснащені системою сповіщення, інтернетом, санвузлами та місцями для сидіння. В захисних спорудах створені всі умови для перебування тривалого часу дії повітряної тривоги: створено запас питної та технічної води, розміщені тривожні рюкзаки здобувачів освіти.

Впродовж літа 2023 року здійснювалася робота щодо збільшення можливостей закладів освіти працювати в очному форматі.  Станом на 01 вересня 2023 року  чотири заклади працюють очному форматі, два – у змішаному. Облаштоване найпростіше укриття у Шубківському ліцеї дало змогу вивести одночасно всіх здобувачів освіти на очне навчання. У найпростішому укритті Шубківського ліцею здійснено ремонт з облаштуванням системи опалення, чим створено належні умови для перебування дітей під час звучання сигналу Тривоги.

Городищенський ліцей, здійснивши ремонтні роботи в протирадіаційному укритті (залили стяжки, влаштували тверде підлогове покриття), отримав можливість змінити форму навчання зі змішаної на очну. Немає можливості впровадити очне навчання для всіх учасників освітнього процесу у Глинківській та Рисвянській гімназіях. Дані два заклади працюють у змішаному форматі.  У Білокриницькому ліцеї, Городищенському ліцеї облаштовані ПРУ, в Гориньградській-I гімназії, Глинківській гімназії та Білокриницькому  закладі дошкільної освіти облаштовані і НУ (найпростіші укриття). Здобувачі освіти  Рисвянської гімназії укриваються у найпростішому укритті за адресою с. Рисвянка, вул. Шкільна, 37, згідно укладеного договору про оренду  підвального приміщення. Наявні позитивні акти оцінки об’єкта щодо можливості його використання для укриття населення як найпростіших укриттів та акти готовності захисних споруд цивільного захисту.

З 1 вересня 2023 року всі заклади дошкільної освіти запрацювали в очній формі. Шубківському закладі дошкільної освіти облаштовані ПРУ (протирадіаційні укриття). В Білокриницькому закладі дошкільної освіти облаштоване найпростіше укриття. Воно дає можливість забезпечити укриттям 38 осіб, що в свою чергу не дозволяє закладу працювати на всю потужність та прийняти всіх дітей дошкільного віку, які мають бажання відвідувати заклад.

Загалом на облаштування укриттів у закладах освіти з місцевого бюджету було виділено 298 531 грн.

Одним з пріоритетних напрямків державної політики в галузі освіти є запровадження інклюзивного навчання, що реалізує право на рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю.

Освітній процес допомагають забезпечити асистенти вчителів, які постійно приділяють увагу дитині з ООП та сприяють належній організації освітнього процесу.

У ліцеях 16 здобувачів освіти у 11 класах перебувають на інклюзивному навчанні (Білокриницький ліцей 14 учнів у 10 класах, Городищенський ліцей – 2 учні в 1 класі). В Білокриницькому закладі дошкільної освіти 1 дитина, яка потребує організації інклюзивного навчання. Для всіх дітей, які мають рекомендації щодо проведення корекційно-розвиткових занять, згідно  висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, організовано заняття із шкільними психологами та логопедами, а також із спеціалістами КУ «Городоцький інклюзивно-ресурсний центр» Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області.

 В Білокриницькому ліцеї облаштовано ресурсну кімнату, де такі діти мають змогу відвідувати корекційні заняття.

З метою забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої та дошкільної освіти відділом було укладено договір про сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їхню психологічну підтримку та консультування з КУ “Центр професійного розвитку педагогічних працівників” Рівненської міської ради. Педагоги закладів освіти Білокриницької сільської ради мають можливість відвідувати заходи, які сприяють їх розвитку як професіоналів та отримувати консультації різного роду.

Освітні втрати – навчальні плани складені таким чином, щоб по максимуму забезпечити подолання освітніх втрат і створити якомога кращі умови для здобуття якісних освітніх послуг

Варіативна частина навчальних планів по максимуму підсилювала варіативну складову, уникаючи гуртків та факультативів. Акцент робили і робимо на тих предметах, з яких діти готуються до ДПА чи НМТ.

Функціонують гуртки при школах та при КЗ “Фізкультурно-спортивний клуб”. Позашкільною освітою діти зайняті і у школі мистецтв ім. Дмитра Пузирка.

Одним із ключових завдань сільської ради є утримання та розвиток закладів освіти. Зокрема, за кошти місцевого бюджету здійснюється оплата праці працівників закладів дошкільної освіти, педагогічних та непедагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, оплата за енергоносії, покращення матеріально-технічної бази,  капітальні видатки на реконструкцію та ремонт закладів, створення комфортного, інклюзивного, безпечного середовища.

З державного бюджету на здійснення оплати праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти виділено 28 244 100 грн. (освітня субвенція) та 4 295 000 грн з місцевого бюджету, з місцевого бюджету на здійснення оплати праці непедагогічних працівників закладів загальної середньої освіти профінансовано в розмірі 9 158 137 грн.

Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури та туризму Білокриницької сільської ради працює над покращенням матеріально-технічної бази. Впродовж 2023 року закуплено 7 комплектів техніки (телевізор+ноутбук) у 5-6 класи Нової Української Школи у ліцеї, шкільне приладдя для класів 5-6 НУШ (мікроскопи з камерами, торси людини, картографічні компаси, курвіметри, телурії, рухомі моделі “Сонячна система”, фізичні карти світу, карти будови земної кори та корисних копалин); придбано комп’ютерний клас у Білокриницький ліцей; 2 ноутбуки + проектор з екраном у Шубківський ЗДО,  8 багато-функціанальних пристроїв (по одному у заклад освіти); придбано меблі в один клас (парти та стільці), меблі для сидіння в укритті (лавки) Шубківського ліцею, столи для учительської Городищенського ліцею, меблі для сидіння в укритті для Білокриницького ліцею; у Шубківському ЗДО здійснено ремонт підлоги актової зали та проведено ремонт санвузлів; у всіх закладах освіти проведено часткове чи повне оновлення світильників (за рекомендаціями представників держпродспоживслужби, згідно з останніми дослідженнями освітленості приміщень); у Городищенському ЗДО виконано ремонт стелі (облаштовано натяжну стелю, проведено заміну світильників); отримано дизельні електростанції (генератори) для ліцеїв, які підключено до системи живлення; всі заклади освіти забезпечено генераторами та пальним до нього; облаштовано клас безпеки в Білокриницькому ліцеї; у кухні закладів освіти придбано стелажі для сушіння посуду з нержавіючої сталі; здійснено поточний ремонт покрівлі (обробка дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином) у Білокриницькому ліцеї та Білокриницькому закладі дошкільної освіти; у всіх закладах освіти встановлено системи тривожної сигналізації (тривожні кнопки); усі заклади освіти забезпечені будівельними матеріалами, інвентарем для проведення ремонтних робіт господарським способом.

Діяльність закладів культури Білокриницької сільської ради у 2023 році була спрямована на виконання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», «Про охорону культурної спадщини», Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України.

На території ради культурно-дозвіллєву роботу здійснює КЗ «Культурно-дозвіллевий цент» Білокриницької сільської ради.

КЗ «Культурно-дозвіллевий центр» - це група клубних закладів, структурних підрозділів центру, основною діяльністю яких є діяльність у сфері культури та які включені до базової мережі закладів культури:

 • будинок культури с. Біла Криниця, базовий клубний заклад;
 • будинок культури с. Шубків;
 • клуб с. Гориньград І;
 • клуб с. Гориньград ІІ;
 • клуб с. Рисвянка;
 • клуб с. Городище.

Білокриницький будинок культури безпосередньо підпорядкований відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури та туризму Білокриницької сільської ради який контролює та координує його діяльність.

Клубні заклади проводять свою роботу з організації відпочинку та дозвілля громадян та інших видів діяльності культури. Заклади планують свою діяльність відповідно до культурних потреб населення громади, виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів.

Директор КЗ «Культурно-дозвіллевий центр» Білокриницької сільської ради, надалі продовжує вдосконалювати свою роботу.

Проводить благодійні ярмарки, майстер-класи для відвідувачів, займається патріотичним вихованням дітей. Організовує акції «Кошик добра», щосуботи проводить благодійний показ мультфільмів, фільмів. Кошти з продажу спрямовує для потреби ЗСУ. Тісно співпрацює з КЗ «Центральна публічна бібліотека» Білокриницької сільської ради. . Щочетверга учасники клубного формування «Маленькі волонтери» організовують зустрічі.

У холі будинку культури облаштовано святкову інсталяцію «Українська державність: інтерпретація символів та історичний контекст», де всі охочі мають змогу ознайомитись з історією та символами державотворення.

На території Білокриницького будинку культури, а саме на новоствореному районі Перемоги, облаштували невеличку локацію «Карта України». Для дітей створена зона відпочинку «Розмалюй свою Україну», де можна скористатися різним приладдям для малювання, ліплення.

Було започатковано та проведено 10 вересня 2023 року І-Фестиваль «Білокриницький узвар», в рамках якого було проведено благодійний ярмарок на підримку ЗСУ.

На території громади а саме в Шубківському старостинському окрузі в приміщені сільської ради 22.08.23 року відкрито дитячо-молодіжний простір «ШуМиМо».

08.07.2023 року в Городищенському старостинському окрузі в приміщені клубу с.Городище відкрито простір ГНОМ(Геніальні Неймовірні Особливості Молоді )

06.07.2023 року в Білокриницькій громаді на ставку с.Гориньград-1  відбувся етно-захід «Івана Купала» на підтримку ЗСУ.

Проведено тижневий марафон до Дня незалежності України:

«Рушник Єднання»- флешмоб (власноруч виготовленні керівниками закладів культури рушники населених пунктів громади об’єдналися в єдине ціле та створили карту громади )

Відкриття алеї пам’яті полеглих воїнів Білокриницької громади (подвір’я Білокриницької сільської ради). Створення та презентація фільму «Городищу 555!» - сьогодення ювіляра.

Робота в основному будується на тісному контакті з загальноосвітніми школами, бібліотеками, школою мистецтв, підприємцями. Значну підтримку отримують більшість працівників клубів від органів місцевого самоврядування при проведенні культурно-масових заходів. Протягом останніх років на належному рівні налагоджена творча робота. Вихованці Білокриницького будинку культури брали участь у різноманітних заходах як на місцевому рівні та і за межами області.

Також на території громади діє КЗ «Центральна публічна бібліотека» , яка має у своїй структурі відокремлені структурні підрозділи (філії), які розташовані поза її місцезнаходженням та здійснюють всі або частину її функцій відповідно до положення.

Структура КЗ «Центральна публічна бібліотека» Білокриницької сільської ради:

- центральна публічна бібліотека с.Біла Криниця.

- шкільний відділ центральної публічної бібліотеки с. Біла Криниця;

- шкільний відділ  с.Глинки центральної публічної бібліотеки с. Біла Криниця;

- публічної бібліотеки–філія с.Городище;

- публічної бібліотеки–філія с.Шубків;

- шкільний відділ публічної бібліотеки-філії с.Шубків;

- шкільний відділ публічної бібліотеки-філії с.Рисвянка;

- публічна бібліотека–філія с.Гориньград І;

- публічна бібліотека–філія с.Котів;

Бібліотеки обслуговують дітей та дорослих через абонементи, читальні зали, вивчає потреби користувачів, ступінь їх задоволення бібліотечними фондами.

Директор КЗ «Центральна публічна бібліотека» Білокриницької сільської ради. За короткий термін покращила матеріально-технічну базу центральної бібліотеки с.Біла Криниця, поповнила книжковий фонд.

На території громади, а саме на новоствореному «Районі Перемоги», облаштувала невеличку локацію бук кросингу, де можна брати книги з «живої» книжкової полиці (без читацького квитка, без запису). Такі ж книжкові полиці було подаровано усім бібліотечним закладам нашої громади Один із боксів наповнений різним приладдям для малювання, щоб кожен охочий  зміг скористатися начинням для розвантаження сірих буднів.

Ще однією ланкою культури є КЗ «Шубківська школа мистецтв імені Анатолія Пузирка» Білокриницької сільської ради.

Діти навчаються за напрямками: фортепіано, гітара; народні інструменти: баян, акордеон, бандура; духові інструменти: кларнет, саксофон, труба, сопілка; струнно-смичкові інструменти: скрипка; синтезатор; естрадний, академічний вокол; індивідуальне вивчення сольфеджіо та теорії музики.

Основною метою школи являється пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей, розвиток і підтримка їх здібностей, обдарувань та талантів, естетичне виховання учнів, а також створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного розвитку.  Впродовж 2023 року здійснено поточний ремонт покрівлі будівлі КЗ “Шубківська школа мистецтв імені Анатолія Пузирка” на суму 865 045 грн., здійснено придбання музичних інструментів (скрипки, кларнету, класичної гітари, бандури, цифрового піаніно) на суму 120 541 грн, придбано ноутбук вартістю 34 608 грн.

На території Білокриницької громади функціонує КЗ «Фізкультурно-спортивний клуб «Білокриницький» Білокриницької сільської ради. Упродовж року фізкультурно-спортивний клуб став учасником та організатором багатьох заходів. Дня фізичної культури і спорту с.Біла Криниця провели Кубок Білокриницької ТГ по міні футболу в двох вікових категоріях серед хлопців 2009р.н. і молодші та 2011 р.н. молодші, проведено змагання з пляжного волейболу серед дитячих команд до Дня Незалежності України в с.Біла Криниця 26.08.2023року; 27.08.2023 року в с.Біла Криниця пройшли ігри відкритого Кубка Білокриницької ТГ з міні футболу серед юнаків та чоловіків 16р. та старші до Дня Незалежності України за участю місцевих команд с.Біла Криниця; с.Городище, 21.08.2023 року пройшли змагання з пляжного волейболу та стріт-болу в с.Білій Криниці та дитячого міні футболу в с.Гордище; 19.08.2023 року на стадіоні в с.Городище пройшли змагання з міні футболу на Кубок Білокриницької ТГ серед хлопців 2011 року і молодші до 555-річниці заснування с.Городище; у серпні 2023 року - серія спортивних змагань до відзначення річниці Незалежності України; 20 січня 2024 року у спортивному залі Шубківського ліцею проведено 39-ий традиційний Турніру поколінь з волейболу. На даний момент різними видами спорту в громаді охоплено понад 200 дітей. Впродовж 2023 року з місцевого бюджету було придбано спортивного інвентарю на суму 139 995 грн; спортивну форму – 44 060; оплачено послуги перевезення, оплачено харчування учасників змагань, проплачено заявочні внески загалом на суму  138 700; придбано ноутбук та принтер 48 096; придбано кубки, грамоти, прапор, канцелярські товари, господарчі товари на суму 24 483 грн.

Не зважаючи на складні економічні умови, у яких зараз знаходиться вся країна вдалося зберегти мережу закладів освіти, культури та спорту та зберегти кадровий потенціал галузі, забезпечити належне функціонування закладів та установ.

22 Березня, 2024 р., 16:44
 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь