Білокриницька
територіальна громада

Рівненська область, Рівненський район

Склад робочої групи

 

БІЛОКРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

сільського голови

 

07 серпня  2023 р.                                                                                              № 66    

Про утворення робочої групи з

розроблення Стратегії розвитку

Білокриницької сільської ради на період до 2030 року

 

Відповідно до п.9 ч.4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 “Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів” та з метою підготовки проекту Стратегії розвитку Білокриницької сільської ради на період до 2030 року (далі – Стратегія розвитку):

1. Утворити Робочу групу з розроблення Стратегії розвитку (далі – Робоча група) як консультативно-дорадчий орган при виконавчому комітеті Білокриницької сільської ради.

2. Затвердити Положення про Робочу групу згідно з додатком 1.

3. Затвердити склад Робочої групи у складі згідно з додатком 2.

4. Робочій групі у тримісячний термін з дати утворення забезпечити розроблення та організацію всебічного обговорення Стратегії розвитку.

5. На офіційному веб-сайті сільської ради створити окремий розділ, з метою поширення інформації щодо підготовки Стратегії розвитку та залучення громадськості до всебічного її обговорення, членам робочої групи оперативно надавати інформацію для наповнення розділу.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальників відділів відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

Сільський голова                                                           Тетяна ГОНЧАРУК.

 

Додаток 1

до розпорядження сільського голови від

07 серпня  2023 р.  № 66

ПОЛОЖЕННЯ

про Робочу групу з підготовки Стратегії розвитку

Білокриницької сільської ради
  на період до 2030 року 

 

І. Загальні положення.

Робоча  група  створюється  з  метою  розробки  і  втілення Стратегії розвитку Білокриницької сільської ради на період до 2030 року (далі – Стратегія розвитку).

Робоча група формується з представників виконкому, бізнесових кіл, громадських, релігійних та молодіжних організацій, політичних партій різного спрямування, фахівців з питань планування розвитку. Склад Робочої групи затверджується розпорядженням сільського голови. Робоча група працює постійно, на засадах повної добровільності, самовідданості та безкорисливості.

До складу Робочої групи можуть входити робочі підгрупи, комісії, фокусні групи. Умови їх діяльності визначаються окремо.

 1. Функції.

Робоча група в процесі діяльності:

 • розробляє проект бачення Стратегії розвитку;
 • визначає напрями і пріоритети своєї роботи;
 • розробляє план дій для втілення Стратегії розвитку;
 • визначає          проблеми      та    можливості      соціального      та  економічного      розвитку громади;
 • проводить економічні дослідження та фінансово-технічний аналіз;
 • проводить аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз  у   розвитку громади;
 • визначає пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку;
 • може приймати участь у розробці  інноваційних  проектів  та  вносить до них пропозиції щодо питань, які стосуються соціально- економічного розвитку громади в межах Стратегії розвитку;
 • організовує розповсюдження плану дій груп та проводить опитування серед жителів громади з метою накопичення пропозицій щодо включення в Стратегію;
 • узагальнює і оцінює результати опитування з метою включення їх в стратегічний план дій групи;
 • організовує           роботи      по    підготовці      інформаційних                   документів           з переліком і описом проектів щодо складання і виконання Стратегії розвитку;
 • організовує роботу з засобами масової інформації;
 • розробляє            концепцію       стратегічного        бачення       та                   напрямів             по досягненню довго- і короткострокових цілей;
 • формує   склади   робочих    комісій   за  стратегічними напрямками розвитку громади;
 • розробляє положення  про  робочі  підгрупи,  комісії, фокусні  групи та організовує їх роботу;
 • затверджує ведучих фокусних груп;
 • залучає до роботи фахівців та спеціалістів  з  обговорюваних питань;
 • приймає участь у розробці та подає проект Стратегії розвитку на затвердження Білокриницькій сільській раді.
 1. Повноваження /правові гарантії діяльності/ робочої групи.

Організація роботи Робочої групи покладається на керівника Робочої групи, його заступника та секретаря. Керівник скликає та веде засідання групи, дає доручення членам групи, представляє групу у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємств, установ та організацій. Організовує роботу по реалізації висновків та рекомендацій Робочої групи. У разі відсутності керівника групи або неможливості ним виконувати своїх повноважень, головні його  функції  здійснює  заступник  керівника,  або  один  із  його помічників. Засідання робочої  групи  є  правовою,  якщо  в  роботі  бере  участь не менш як половина від загального складу групи.

За результатами розгляду і вивчення питань Робоча група готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації  Робочою  групою приймаються за взаємною згодою членів групи /консенсусом/, які приймають участь у засіданні і підписуються керівником робочої групи, а у разі його відсутності – заступником голови робочої групи, або одним із помічників керівника робочої групи. Протокол засідань робочої групи підписується керівником та секретарем групи.

Робоча група має право:

 • отримувати інформацію, необхідну для розробки Стратегії розвитку, в організаціях, установах громади, незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми власності та господарювання;
 • проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність до вивчення громадської думки щодо Стратегії розвитку;
 • проводити роз’яснювальну роботу серед жителів громади з питань розробки і втілення Стратегії розвитку та значення його необхідності;
 • вносити виконкому селищної ради пропозиції щодо розгляду питань, які необхідно вирішити з метою покращення соціально-економічної ситуації в громаді в межах розробки і втілення Стратегії розвитку;
 • приймати участь у підготовці і проведенні громадських слухань щодо Стратегії розвитку;
 • розробляє та узгоджує проекти договорів, пов’язаних з розробкою Стратегії розвитку.

ІV. Обов’язки /відповідальність/ Робочої групи.

Члени  Робочої   групи   виконують   доручення   керівника робочої   групи в межах завдань Стратегії розвитку.

Члени Робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових  документів і матеріалів, що стосуються виконання завдань щодо Стратегії розвитку.

 

 

Сільський голова                                                           Тетяна ГОНЧАРУК.

 

 

 

Додаток 2

до розпорядження сільського голови

07 серпня  2023 р.  № 66

СКЛАД

Робочої групи з розроблення Стратегії розвитку

Білокриницької сільської ради

на період до 2030 року

 

 1.  

Гончарук Тетяна Володимирівна

 голова Білокриницької сільської ради

 1.  

Шкабара В’ячеслав Юрійович

заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Білокриницької сільської ради

 1.  

Захожа Майя Михайлівна

начальник фінансового відділу Білокриницької сільської ради

 1.  

Ліснічук Наталія Василівна

начальник відділу освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту Білокриницької сільської ради

 1.  

Даюк Ірина Михайлівна

секретар Білокриницької сільської ради

 1.  

Краплич Оксана Василівна

проектний менеджер Білокриницької сільської ради

 1.  

Данилюк Наталія Василівна

директор Білокриницького ліцею

 1.  

Бондарчук Ярослава Аркадіївна

директор Шубківського ліцею

 1.  

Левчук Наталія Іванівна

директора Городищенського ліцею

 1.  

Гуль Лариса Філофеївна

директор Глинківської гімназії

 1.  

Веремчук Таїса Миколаївна

директор Рисвянської гімназії

 1.  

Буняк натолій Олександрович

директор Гориньградської-І гімназії

 1.  

Вельгун Віра Григорівна

завідувач КЗ «Білокриницький заклад дошкільної освіти (ясла-садок)

 1.  

Любецька Наталія

завідувач «Городищенський заклад дошкільної освіти (дитячий садок)»

 1.  

Мельничук Софія Олександрівна

завідувач КЗ «Шубківський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)

 1.  

Гоч Яна Василівна

директор КЗ «Центральна публічна бібліотека» Білокриницької сільської ради

 1.  

Бурій Наталія Володимирівна

директор КЗ «Культурно-дозвіллевий центр»

 1.  

Лисогор Оксана Василівна

керівник КЗ «Шубківська школа мистецтв імені Анатолія Пузирка»

 1.  

Панчук Ярослав Петрович

головний лікар  Білокриницької амбулаторії сімейної медицини

 1.  

Жолобчук Наталія Анатоліївна

головний лікар  Шубківської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини  ім. Янчука В.М.

 1.  

Полагнюк Микола Мирославович

головний лікар  Городищенська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини

 1.  

Мазур Сергій Миколайович

директор Сільськогосподарського комунального підприємства «Шубківське»

 1.  

Ошуркевич Олександр Едуардович

Представник Місцевої пожежно-рятувальна команди

 1.  

Бондарчук Василь Костянтинович

депутат Білокриницької сільської ради

 1.  

Плетьонка Андрій Васильович

депутат Білокриницької сільської ради

 1.  

Плетьонка Олена Юріївна

Начальник відділу ЦНАП

 1.  

Клименко Тарас Володимирович

Курівник ГО «ФСК «Білокриницьке»

 1.  

Кордоба Інна

Адміністратор ЦНАП с. Городище

 1.  

Гергалюк Світлана Василівна

Громадський активіст

 1.  

Кисіль Тетяна

Представник бізнесу

 1.  

Кулініч Роман Володимирович

Громадський активіст

 

Сільський голова                                                                                          Тетяна ГОНЧАРУК.

Розпорядження підготувала керуюча

справами (секретар) виконавчого комітету                                                    Олена ПЛЕТЬОНКА

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь