Білокриницька
територіальна громада

Рівненська область, Рівненський район

До уваги жителів громади!

Дата: 10.02.2022 15:18
Кількість переглядів: 1695

            У зв’язку з розробленням містобудівної документації села Гориньград Перший, відповідно до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про стратегічну екологічну оцінку», виконавчий комітет Білокриницької сільської ради оприлюднює Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту, а саме: «Генеральний план з розробкою плану зонування території села Гориньград Перший Рівненського району Рівненської області»

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ (СЕО) проекту «Генеральний план з розробкою плану зонування території с. Гориньград Перший Рівненського району Рівненської області» ЗАМОВНИК СЕО Замовником проекту є Білокриницька сільська рада Рівненського району Рівненської області (35342, Рівненська обл., Рівненський р-н, с.Біла Криниця, вул. Рівненська, 94).

ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Документація державного планування - Генеральний план з розробкою плану зонування території села Гориньград Перший є документацією з просторового планування на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування стратегії та забудови і іншого використання території населеного пункту.

Завданнями проекту генерального плану з розробкою плану зонування території населеного пункту є:

• обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;

• урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;

• обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;

• забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого розвитку населеного пункту;

• визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення, передбачених законодавством, обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

• розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;

• розроблення заходів щодо пожежної безпеки.

При розробленні генерального плану з планом зонування враховуються схеми планування території області та району, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ'ЄКТІВ ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Генеральним планом з розробкою плану зонування села Гориньград Перший Рівненського району Рівненської області на території села не передбачено розміщення і подальше функціонування об'єктів, що потребують здійснення оцінки впливу на довкілля. Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст. 24 цього Закону регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій. Генеральний план села Гориньград Перший Білокриницької сільської ради є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Білокриницької сільської ради. Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології,традиційного характеру середовища історичних населених пунктів.

Генеральним планом села Гориньград Перший вирішуються наступні питання:

? обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;

? урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного,санітарного,екологічного,природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;

? обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;

? забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого розвитку населеного пункту;

? визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

? розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів; ? розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки.

З наведених питань, окрім генерального плану населеного пункту виконаний проект «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час, особливий період», та план зонування території. При розробленні генерального плану враховується Генеральна схема планування території України, Схема планування території Рівненської області, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

Умови для реалізації видів діяльності та об'єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються генеральним планом відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Генеральний план с. Гориньград Перший є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні і призначений для обґрунтування здійснення довгострокової стратегії планування і забудови території даного населеного пункту. План зонування території встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови, ландшафтної організації території.

Відповідно, на підставі генерального плану населеного пункту та плану зонування в майбутньому будуть розроблені детальні плани територій, які згідно зі ст. 19 Закону, зокрема, визначають:

• функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;

• містобудівні умови та обмеження;

• потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;

• доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;

• черговість та обсяги інженерної підготовки території;

• систему інженерних мереж; • порядок організації транспортного і пішохідного руху;

• порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екосистем. Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст.29 включають, зокрема:

• відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;

• планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, зони санітарної охорони);

• охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. Для об'єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.

В генеральному плані села Гориньград Перший планувальні обмеження представлені санітарно-захисними зонами від комунальних об’єктів.

Вони відносяться до ІV-V класу шкідливості. Планувальні обмеження:

Об’єкти Санітарно-захисна зона Примітки:

1. Сільськогосподарські об’єкти Сільськогосподарські підприємства з СЗЗ 50м 50 м Проект Сільськогосподарські підприємства з СЗЗ 100м 100 м Проект

2. Комунальні об’єкти Артезіанська свердловина 30,0 м Існує Артезіанська свердловина 30,0 м Проект КНС 15 м Проект Кладовище 300 м Існує

3. Транспортні, транзитні коридори ЛЕП 10 кВ 10,0 м Існує Автодорога 25 м Існує Автодорога 50 м Існує

4. Виробничі підприємства Виробнича територія для об’єктів з СЗЗ 50м 50м Проект Виробнича територія для об’єктів з СЗЗ 100м 100м

5. Водоохоронні зони Ставки (площа 26,6 га) 50 м Існує Річка Горинь 50 м Існує Меліоративні канави

6 м Існує Визначення обсягу СЕО. Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території села.

Визначення основних екологічних проблем: Основними екологічними проблемами с. Гориньград Перший є:

1. Повітряний басейн: - забруднення повітряного басейну автотранспортом.

2.Водні ресурси: - відсутність встановлених меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг. - відсутність централізованої каналізації; - відсутність системи очищення дощових і талих вод.

3.Земельні ресурси: - інтенсивне сільськогосподарське використання земель; - відсутність геоекологічної інфраструктури (лісосмуги, пасовища, тощо); - зниження родючості ґрунтів; - наявність кладовища традиційного поховання в межах населеного пункту.

4.Здоров'я населення: - незадовільна доступність та якість питної води . (підземні води слабо солонкуваті). 5.Санітарна очистка території: - нездійснення роздільного збору ТПВ; - наявність несанкціонованих сміттєзвалищ. Цілі охорони довкілля При визначені сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров'я населення, що мають відношення до проекту генерального плану, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в інших актах законодавства, а саме: Стратегія поводження з твердими побутовими відходами у Рівненській області на 2020 – 2022 роки, Програма природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного середовища по Білокриницькій сільській раді на 2020-2023 роки. Цілі охорони довкілля відносно виявлених екологічних проблем території Сфера охорони довкілля Основні виявлені проблеми, пов’язані з проектом ДДП Стратегічні цілі інших актів законодавства, які мають відношення до виявлених проблем Атмосферне повітря Вплив автотранспорту Зменшення техногенного навантаження на атмосферне повітря. Водні ресурси Забруднення стічними відходами життєдіяльності населення та господарств. Відсутність станції очищення дощових і талих вод. Будівництво централізованих каналізаційних мереж. Покращення якості питної води. Реконструкція існуючих очисних споруд, що обслуговує лікарню та громадську забудову. Будівництво очисних споруд для всього села. Земельні ресурси Інтенсивне сільськогосподарське використання земель, наднормативне внесення отрутохімікатів, мінеральних добрив, зниження родючості ґрунтів, водна ерозія. Біологічне забруднення ґрунтів в наслідок діяльності кладовищ Поліпшення малопродуктивних земельних угідь. Створення захисних лісових насаджень і полезахисних смуг. Поступове припинення діяльності кладовища, що знаходяться поруч з житловою забудовою з метою поступового зменшення їх СЗЗ до 100 м. Поводження з відходами Несанкціоновані сміттєзвали- ща, відсутність роздільного збору ТПВ. Збір та перевезення ТПВ. Впровадження роздільного збору ресурсоцінних компонентів ТПВ. Створення системи ефективного видалення відходів. Зелене господарство Незадовільний стан озеленення території населеного пункту. Покращення стану зелених насаджень на території населеного пункту за рахунок знесення аварійних, фаутних дерев та сухостою, пухонесучих тополь, створе- ння паркових зон.

ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ: а) для довкілля, в тому числі для здоров'я населення:

• влаштування централізованої системи водовідведення, що дозволить знизити рівень забруднення ґрунтових вод;

• влаштування водопровідного господарства, що дасть змогу підвищити якість питної води;

• відновлення та створення нових площ зелених насаджень, зон рекреаційного призначення, що забезпечуватиме зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище від забруднення автотранспортом;

• закриття існуючого кладовища, та виділення території під нове, щоб в СЗЗ не потрапляла житлова та громадська забудова;

• звільнення території села від несанкціонованих полігонів/сміттєзвалищ позитивно вплине на всі сфери довкілля та здоров’я населення. б) для територій з природоохоронним статусом: - території ПЗФ в межах населеного пункту відсутні. в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення - населений пункт, для якого розробляється генеральний план з планом зонування, знаходиться на території Рівненської області, яка не граничить з сусідніми державами - транскордонні наслідки відсутні.

ВИПРАВДАЛЬНІ АЛЬТЕРНАТИВИ. ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, В ТОМУ ЧИСЛІ, ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО У контексті СЕО генерального плану з розробкою плану зонування села Гориньград Перший і з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.

ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

• доповідь про стан довкілля,

• статистичну інформацію,

• лабораторні дослідження стану довкілля

, • дані моніторингу стану довкілля, • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ Білокриницька сільська рада Рівненського району Рівненської області (35342. Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Біла Криниця, вул.. Рівненська, 94). Строки подання 15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану с. Гориньград Перший Білокриницької сільської ради (відповідно до пп/5,6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь